Remont drogi rowerowej na ul. Grota-Roweckiego. Ile potrwają utrudnienia?

sobota, 24.9.2022 12:00 139 0

Rozpoczęły się właśnie prace remontowe w nawierzchni ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Grota-Roweckiego, na odcinku pomiędzy ulicą Przystankową a rondem Piotra Bednarza. Na okres około 3 tygodni remontowana ścieżka rowerowa będzie wyłączona z ruchu.

Cel inwestycji:

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa warunków ruchu rowerowego na ścieżce rowerowej, poprzez wymianę nawierzchni na wszystkich zjazdach do posesji przecinających drogę rowerową z kostki betonowej na bitum. Wymiana odbywa się na wniosek środowisk rowerowych, które zgłaszały możliwość uślizgów na kostce w czasie deszczu.

Zakres zamówienia:

  • rozebranie nawierzchni zjazdów do posesji zabudowanych kostką kamienną,
  • regulacja obrzeży i krawężników,
  • zabudowa zjazdów nawierzchnią bitumiczną.

Finansowanie zadania:
Zadanie będzie finansowane ze środków Gminy Wrocław

Wykonawca:
RADPOL sp. z o.o., ul. Ludwika Solskiego 4A/6 52-416 Wrocław

Koszt inwestycji:

160 533,45 zł

Termin realizacji:
Październik 2022 r.

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Dodaj komentarz

Komentarze (0)