Rekrutacja uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do projektu edukacji ekonomicznej "Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy"

środa, 22.2.2023 18:53 138 0

Trwa rekrutacja uczniów klas IV-VI szkół podstawowych do projektu edukacji ekonomicznej "Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy" na semestr letni 2022/2023. Ideą Uniwersytetu jest rozwijanie u dzieci postaw i zachowań przedsiębiorczych oraz popularyzacja edukacji ekonomicznej i zachęcanie najmłodszych do zainteresowania się zagadnieniami gospodarczymi.

W semestrze odbywa się 6 spotkań zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców i opiekunów. Zajęcia odbywają się na terenie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Projekt EUD skierowany jest do 11 – 13 latków. Tematyka spotkań jest zróżnicowana i obejmuje zagadnienia z zakresu zarządzania, ekonomii, marketingu, historii gospodarczej, psychologii i etyki biznesu. Spotkania mają charakter interaktywny – są połączeniem wykładu, dyskusji, prac warsztatowych i publicznej prezentacji ich wyników. Dzieci uczą się ekonomii poprzez zabawę (formuła edutainment), biorąc czynny udział w warsztatach, polegających na grupowym przygotowaniu własnego projektu, biznesu czy reklamy. Poprzez taką formę nauki uczniowie lepiej przyswajają i doskonalą wiedzę ekonomiczną, są twórczy, uczą się od siebie nawzajem.

W organizacji zajęć EUD pomagają wolontariusze, którzy są moderatorami grup warsztatowych. Opiekują się małymi studentami, czuwają nad prawidłowym przebiegiem każdego spotkania.

Rejestracja jest możliwa do końca lutego 2023 r. za pośrednictwem formularza elektronicznego:

https://www.uniwersytet-dzieciecy.pl/zapisy2

Dodaj komentarz

Komentarze (0)