Rekrutacja elektroniczna do szkół podstawowych

poniedziałek, 21.5.2018 12:00 795 0

21 maja 2018 r. rozpocznie się elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych. Rodzice mają czas na złożenie wniosków do 25 maja 2018 r. Później system elektroniczny będzie nieaktywny. 
W tym samym czasie rodzice muszą złożyć w szkole podstawowej I wyboru wydrukowane zgłoszenie rekrutacyjne lub wniosek rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami. 

Do rekrutacji przystępują dzieci mieszkające we Wrocławiu, urodzone w: 
-  2011 r. - jako 7 - latki, 
- 2012 r. - jako 6 - latki - jeżeli realizowały, w roku szkolnym 2017/2018, wychowanie przedszkolne albo posiadają opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej. 

Można wybrać maksymalnie 3 szkoły. 

5 czerwca 2018 r. będą ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół podstawowych. Po tym terminie ruszy nabór uzupełniający do klas I w publicznych szkołach podstawowych, w których będą jeszcze wolne miejsca. Ten etap odbywać się będzie bez narzędzi elektronicznych. 

W roku szkolnym 2018/2019 we Wrocławiu będzie działać 80 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto. Planowane jest otwarcie 219 oddziałów klas pierwszych (w tym 8 oddziałów integracyjnych). 

Kolejność zgłoszeń elektronicznych nie ma znaczenia. Ważne, aby zarejestrować dziecko w systemie rekrutacyjnym oraz dostarczyć wymagane dokumenty do szkoły I wyboru w dniach 21 - 25 maja 2018 r. System będzie aktywny pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)