Realizacja w regionie wrocławskim ustawy o modernizacji służb mundurowych

piątek, 28.1.2022 15:44 182 0

Poseł Paweł Hreniak, członek sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w dniu dzisiejszym odbył spotkanie w Komendzie Głównej Policji z Zastępcą Komendanta Głównego nadinspektorem Dariuszem Augustyniakiem. Rozmowa dotyczyła potrzeby budowy i modernizacji posterunków i komend policji na terenie okręgu wrocławskiego. Realizacje inwestycji są możliwe dzięki ustawie o modernizacji służb mundurowych przyjętej niedawno przez Sejm RP. W ramach „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” zostało zaplanowane m.in. utworzenie nowych posterunków Policji w małych miejscowościach w całej Polsce.  

W okręgu wrocławskim z dużym prawdopodobieństwem można powiedzieć, że nowe posterunki do roku 2023 powstaną w następujących gminach:  
- Malczycach
- Wińsku
- Domaniowie
- Krośnicach
- Żórawinie

Natomiast jeżeli chodzi o modernizację i budowę nowych Komend Policji z dużym prawdopodobieństwem zostaną zrealizowane do 2025 roku, następujące inwestycje w okręgu wrocławskim:

- nowa Komenda Policji Autostradowej w Tyńcu Małym,
- nowa siedziba Komendy Policji Wrocław Stare Miasto (kwotowo największa inwestycja),
- modernizacja Komendy Policji Powiatowej w Trzebnicy.

- Program modernizacji to strumień pieniędzy, który zacznie płynąć do Polskiej Policji również na inwestycje w regionie wrocławskim. Cieszę się, że z Programu modernizacji, aż tak dużo środków trafi na budowę nowych posterunków w okręgu wrocławskim m.in w Malczycach, Wińsku, Domaniowie, Krośnicach i Żórawinie. W ten sposób Policja będzie bliżej mieszkańca również w mniejszych miejscowościach. Niezwykle ważna ze względu na rozwój dróg ekspresowych na Dolnym Śląsku,  jest również budowa Komendy Policji Autostradowej w Tyńcu Małym. Zostanie wybudowana nowa Komenda Wrocław Stare Miasto i zostanie zrealizowany remont Komendy Powiatowej w Trzebnicy. To są ogromne środki z budżetu Państwa, które poprawią bezpieczeństwo mieszkańców, cieszę się że jako członek sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych mogłem uczestniczyć bezpośrednio w pracach nad ustawą modernizacyjną - powiedział Paweł Hreniak Poseł na Sejm RP.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)