PWr: Nowoczesny sprzęt usprawni diagnostykę

piątek, 22.5.2020 12:09 696 0

Kierowane przez prof. Marcina Drąga laboratorium otrzymało nowoczesny sprzęt do analizy i diagnostyki próbek komórkowych. Pozwoli to naszym naukowcom m.in. na lepsze badania tkanek nowotworowych oraz prace nad projektami przeciwdziałania COVID-19.

W listopadzie 2018 r. laboratorium prof. Marcina Drąga zakupiło pierwszy w Polsce cytometr masowy Helios. Służy on do analizy próbek, w których komórki znajdują się w zawiesinie, np. komórki krwi czy próbki hematologiczne od pacjentów z białaczką. Dzięki ogromnej muliparametrowości, możliwa jest bardzo dokładna analiza takich próbek, pod kątem znajdujących się w nich białek. 

Kilka dni temu laboratorium otrzymało kolejny nowoczesny sprzęt, który stanowi zarazem rozbudowę cytometru masowego. Jest to moduł do obrazowania z wykorzystaniem cytometrii masowej zwany Hyperion (ang. Imaging Mass Cytometry, IMC), jedyne takie urządzenie w Polsce

Mówiąc obrazowo, Hyperion to moduł do robienia zdjęć, który nie posiada aparatu. Istotą jego działania jest laser UV o dużej mocy. W module umieszcza się slajd, na którym znajduje się preparat tkankowy, który wcześniej był wyznakowany przeciwciałami skoniugowanymi z metalami (w celu detekcji białek). Pod wpływem lasera UV następuje ablacja, czyli odparowanie materiału z powierzchni slajdu, fragmentu próbki o powierzchni 1 mikrometra kwadratowego – wyjaśnia prof. Marcin Drąg.

Następnie próbka ta trafia do cytometru masowego, gdzie następuje detekcja znajdujących się w niej białek. Kolejne cykle ablacji fragmentów preparatu i analizy białek w cytometrze masowym pozwalają na stworzenie dwuwymiarowego obrazu próbki (podobnie jak w mikroskopie), którzy przedstawia rozmieszczenie poszczególnych białek w obrębie komórki lub nawet w obrębie fragmentu całej tkanki. 

Obecnie system Hyperion wykorzystuje się w najlepszych ośrodkach badawczych na świecie do analizy np. tkanek nowotworowych, dzięki czemu możliwe staje się znaczenie dokładniejsze poznanie zależności pomiędzy poszczególnymi białkami podczas rozwoju tej choroby. Podobne badania z wykorzystaniem modułu Hyperion planowane są także na Politechnice Wrocławskiej. W realizacji tego projektu nasi naukowcy będą ściśle współpracować z onkologami z Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu.

Drugim projektem badawczym, w którym wykorzystywany będzie system Hyperion, jest przeciwdziałanie COVID-19. W tym wypadku badania naszych naukowców będą się skupiały na dwóch głównych aspektach. Pierwszym z nich będzie praca nad testem diagnostycznym choroby COVID-19 w oparciu o aktywność proteazy SARS-CO-2 Mpro. 

Planujemy opracować marker chemicznych, który będzie znakowany stabilnym izotopem wybranego metalu, tak by można go był wykorzystać w badaniach cytometrii masowej. Wykorzystanie systemu Hyperion pozwoli bardzo dokładnie określić poziom specyficzności markera np. w poszczególnych komórkach krwi pobranych od zdrowych pacjentów. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy otrzymany marker będzie użyteczny w badaniach przesiewowych – mówi prof. Marcin Drąg.

Drugim aspektem badań z wykorzystaniem systemu Hyperion będzie bardzo szeroka i dokładna analiza immunologiczna próbek biologicznych. Badania te będą miały charakter badań podstawowych. Ich celem będzie stworzenie jak najdokładniejszego obrazu choroby w kontekście jej przebiegu oraz skuteczności wybranej metody leczenia.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz