Przebudowa ul. Pięknej - budowa ronda na skrzyżowaniu z ul. Nyską

piątek, 8.10.2021 12:53 251 0
  •          Przebudowa obejmuje odcinek od ul. Nyskiej do Armii Krajowej, przy partycypacji finansowej ze strony deweloperów
  •          Inwestycja przewiduje poszerzenie jezdni o dodatkowy pas ruchu oraz budowę chodnika po stronie południowej
  •          Skrzyżowanie z ulicą Nyską zostanie przekształcone w rondo
  •          Na całym obszarze zaprojektowano również kanalizację deszczową, miejskie kanały teletechniczne oraz oświetlenie

Przebudowa ulicy Pięknej, w której finansowo partycypują deweloperzy powstałej zabudowy wielorodzinnej,  rozpoczęła się pod koniec kwietnia. Do tej pory na całym odcinku realizowano prace ziemne i sieciowe: kanalizację deszczową, miejskie kanały teletechniczne oraz zasilanie do nowego oświetlenia. W  połowie sierpnia w obrębie skrzyżowania Pięknej z Nyską rozpoczęto prace sieciowe i przygotowawcze przed całkowitym jego zamknięciem. W niedzielę w nocy (z 10/11 października) skrzyżowanie zostanie wyłączone z ruchu i rozpocznie się jego przebudowa. Ulice Piękna i Nyska będą oznakowane na wlotach jako drogi bez przejazdu. 

- Zmiany zostaną wdrożone w nocy z niedzieli na poniedziałek, z 10 na 11 października. Na całym obszarze skrzyżowania  rozpoczną się dalsze rozbiórki i  prace sieciowe, których zwieńczeniem będzie powstanie ronda. To oznacza całkowity brak przejazdu przez skrzyżowanie. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywać aż do zakończenia prac drogowych Spodziewamy się zakończenia wszystkich robót w ciągu ulicy Pięknej  jeszcze w tym roku kalendarzowym. Finisz prac na samym rondzie nastąpi już w 2022r. – wyjaśnia Ewa Mazur ze ZDiUM. 

Z utrudnieniami w ruchu wynikającymi z toczących się prac budowlanych w obrębie skrzyżowania, oraz ulicy Pięknej na odcinku aż do Armii Krajowej, należy liczyć się aż do zakończenia budowy. W tej chwili wkraczamy bowiem w kluczowy etap robót – przebudowy skrzyżowania, zakończenia prac sieciowych i robót drogowych przy poszerzaniu jezdni oraz budowie chodnika.

Zaprojektowane rondo będzie miało średnicę zewnętrzną 32m, wewnętrzną - 17 m. Szerokość jezdni wyniesie 5m, na wlotach do pierścienia pojawią się azyle dla pieszych.

Celem inwestycji jest przede wszystkim poprawa komfortu życia mieszkańców „starej” i „nowej” zabudowy ulicy Pięknej. Będzie to możliwe poprzez poszerzenie jezdni na odcinku do ul. Nyskiej do Armii Krajowej z 6m do 9m, co pozwoli wydzielić dodatkowy pas ruchu. Jego rolą będzie poprawa warunków obsługi komunikacyjnej zabudowy mieszkalnej, szczególnie nowopowstałej i nowoprojektowanej tak, aby nie upośledzać ruchu na głównych pasach ruchu ul. Pięknej. W ramach inwestycji pojawią się również miejsca postojowe, chodniki oraz dojścia wraz ze zjazdami.
Po stronie południowej ul. Pięknej zaprojektowano brakujący chodnik o szerokości 2.0 m (na długości planowanej obsługi p.poż – 4.0 m) połączony z istniejącymi chodnikami przy skrzyżowaniu z ul. Nyską i Armii Krajowej. Całkowita długość projektowanego chodnika wynosi ok. 470.0 m.

Inwestycja obejmuje również przebudowę skrzyżowania Nyska/Piękna na małe rondo.
Zadanie będzie realizowane przy partycypacji finansowej deweloperów w wysokości ok 75% (wliczając koszt opracowania dokumentacji projektowej poniesiony przez deweloperów).
Koszt inwestycji wynosi 4, 068 mln zł. Termin ukończenia całego zadania przypada na koniec 2021 i początek 2022r

Dodaj komentarz

Komentarze (0)