Przebudowa skrzyżowania Powstańców Śl./Hallera. Prace odbędą się w nocy

środa, 23.11.2022 16:18 219 0

Rozpoczyna się szybka wymiana nawierzchni na części skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich, Hallera i Wiśniowej. Do naprawy wytypowano fragmenty skrzyżowania z aleją Wiśniową i ul. Hallera w ciągu ulic Powstańców Śląskich.

Zakres prac obejmuje usunięcie skorodowanej i spękanej nawierzchni do głębokości 10 cm i ułożenie dwóch nowych  warstw z betonu asfaltowego. Etapowanie robót przewiduje prace wyłącznie w trybie weekendowym, z podziałem na dwie niezależne fazy po stronie wschodniej i zachodniej skrzyżowania.

Na najbliższe dwa weekendy zaplanowano wykonanie szybkiego remontu nawierzchni wybranych fragmentów jezdni na skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich, Hallera i Wiśniowej (patrz szkic stanowiący załącznik do komunikatu).

W celu zminimalizowania utrudnień w ruchu kołowym, prace będą realizowane w trybie weekendowym – od piątkowych wieczorów do nocy z niedzieli na poniedziałek. W tygodniu przejazd przez skrzyżowanie będzie się odbywał normalnie. 

Odporność na pozimowe uszkodzenia

- Spękane, odkształcone warstwy nawierzchni zostaną sfrezowane i zastąpione betonem asfaltowym. Gładka i równa jezdnia oznacza poprawę jakości życia mieszkańców poprzez znaczną redukcję hałasu ulicznego i drgań. To również większy komfort jazdy dla kierowców i gwarancja odporności na pozimowe uszkodzenia. Nowa nawierzchnia będzie nieprzepuszczalna dla opadów i wilgoci, które powodują powstawanie ubytków w okresie zimowym – mówi Ewa Mazur z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta.

Zakres prac przewidzianych do wykonania przewiduje:

  • zerwanie do głębokości 10 cm spękanej, skorodowanej i wykruszonej nawierzchni jezdni poza obszarem torowiska tramwajowego,
  • ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,
  • regulacja wysokościowa wpustów, studni i zaworów,
  • ułożenie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego,
  • wykonanie oznakowania poziomego.

Etapowanie prac – ograniczenia w ruchu na skrzyżowaniu wyłącznie w weekendy

Aby zminimalizować utrudnienia w ruchu kołowym, prace drogowe polegające na zerwaniu starej oraz ułożeniu nowej nawierzchni będą prowadzone wyłącznie w cyklach weekendowych. W tygodniu ruch kołowy przez skrzyżowanie będzie się odbywał normalnie.

Faza I od godz. 22:00 w piątek 25 listopada do nocy z 27/28 listopada, prace po wschodniej stronie skrzyżowania (jezdnia Powstańców Śląskich prowadząca ruch do centrum, po stronie alei Wiśniowej).

Faza II od godz. 22:00 w piątek 2 grudnia do nocy z 4/5 grudnia, prace po zachodniej stronie skrzyżowania (jezdnia Powstańców Śląskich prowadząca ruch do Karkonoskiej, po stronie ul. Hallera).

Organizacja ruchu zastępczego

Przez cały czas trwania fazy I i fazy II:

  • sygnalizacja pracuje w trybie awaryjnym (światło żółte pulsujące), ruch jest wspomagany poprzez sterowanie ręczne przez uprawnionych pracowników firmy wykonawczej,
  • na całym skrzyżowaniu obowiązuje zakaz relacji lewoskrętnych,
  • przejazd przez skrzyżowanie będzie się odbywał wyłącznie w relacjach na wprost i w prawo, na obszarze objętym robotami drogowymi ruch będzie częściowo ograniczony do jednego lub dwóch pasów.

Wszystkie prace drogowe powinny zakończyć się jeszcze w grudniu br., podczas pierwszego weekendu, przy wystąpieniu odpowiednich warunków atmosferycznych. Roboty wykona firma Pro – Tra Building za kwotę 902 241,90 zł.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)