Projekt uchwały dot. wygaśnięcia mandatu dwóch radnych skierowany na najbliższą sesję Rady Miejskiej Wrocławia

piątek, 8.3.2024 12:13 179 0

KOMUNIKAT


Wojewoda Dolnośląski zobowiązał Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w związku z uzyskaniem informacji o braku stałego miejsca zamieszkiwania na terenie Gminy Wrocław przez Radne – Dorotę Galant i Agnieszkę Rybczak.
Ewentualny brak stałego miejsca zamieszkania lub jego utrata w trakcie kadencji, stanowi przesłankę dla Rady Miejskiej Wrocławia do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego i zgromadzeniu istotnych dla sprawy informacji, w tym wyjaśnień obu Pań Radnych, Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia zdecydował, że do porządku najbliższej sesji, w dniu 14 marca, zostanie skierowany projekt uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Doroty Magdaleny Galant.
LXXIX sesja Rady Miejskiej Wrocławia rozpocznie się o godz. 11.00 w sali im. Ignacego Jana Paderewskiego, ul. Sukiennice 9 we Wrocławiu.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)