komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

wtorek, 19 stycznia 2021

Henryka, Mariusza

Projekt badawczy, w którym uczestniczy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zdobył uznanie Komisji Europejskiej

poniedziałek, 11.1.2021 13:13 , komentarze: 0 , odsłony: 1073
kategorie artykułu:

Projekt badawczy pt. Energy Citizenship and Energy  for a Clean Energy Transition - EC2 , w którym uczestniczy Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu zdobył uznanie Komisji Europejskiej i dofinansowanie  w ramach programu Horyzont 2020.
Liderem projektu jest Zentrum fur Soziale Innovation GMBH - Austria, natomiast Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu jest jednym z trzynastu Partnerów. Kwota dofinansowania całego projektu wynosi 2 999 935,00 euro, z czego na konto UEW wpłynie 169 437,50 euro.  Naszą Uczelnię w projekcie reprezentuje zespół: dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UE (lider), mgr Magdalena Rozwadowska i dr hab. Piotr Szymański prof. UEW.
Projekt EC 2 będzie realizowany we współpracy z 14 partnerami z Austrii, Niemiec, Holandii, Włoch i Hiszpanii w tym z uniwersytetami w Graz, Lipsku i Groningen, Zentrum fur Soziale Innovation GMBH, ICLEI European Secretariat GMBH, Global Ecovillage Network of Europe. W projekcie uczestniczy również wieloletni partner naszego Uniwersytetu Spółdzielnia Mieszkaniowa Wrocław Południe oraz Gmina Prusice.
EC2 jest projektem interdyscyplinarnym, ma charakter normatywny i wpisuje się w strategię UEW w zakresie Europejskiego Zielonego Ładu. Nadrzędnym celem projektu jest badanie rosnącej roli obywatelstwa energetycznego i społeczności energetycznych w transformacji energetycznej.  Decentralizacja produkcji energii oraz zachodząca jednocześnie rewolucja cyfrowa są  kluczowymi czynnikami dokonującej się obecnie zmiany gospodarczej. Obywatelstwo energetyczne to aktywne zaangażowanie i wzmocnienie pozycji obywateli w sektorze energetycznym, które zwiększa akceptację społeczną dla zielonej zmiany. Dodatkowo projekt wpisuje się w budowanie niskoemisyjnej gospodarki o obiegu zamkniętym w krajach Unii.
Zespół Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu koncentruje swoje badania na aspektach ekonomicznych, a w szczególności finansowych transformacji energetycznej i neutralności klimatycznej. Zidentyfikowane zostaną bariery ekonomiczne i ryzyka finansowe w tym procesie oraz zaproponowane rekomendacje dotyczącej nowych narzędzi ekonomicznych i finansowych dopasowanych do innowacyjnych inicjatyw podejmowanych przez wspólnoty energetyczne i obywateli. Obszary tematyczne związane z ekonomicznymi aspektami zmian klimatu i projektowaniem rozwiązań w zakresie neutralności klimatycznej w miastach wpisują się w najnowsze misje programu badań naukowych Horyzont Europa na lata 2021-27.
Badania w projekcie dają szansę szerokiej współpracy z miastem Wrocław, gdyż wpisują się w program neutralności klimatycznej Wrocławia, a także pogłębienie współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową Wrocław Południe oraz Gminą Prusice realizującymi projekty w zakresie energii odnawialnej. Kompetencje i wiedza zdobyte w projekcie Scalings i kontynuowane w projekcie EC2 wspierają aktywność  Green Team w Uczelni.

 

Wasze komentarze

niedziela, 17.1.2021 22:44
niedziela, 17.1.2021 22:33
sobota, 16.1.2021 11:35
piątek, 15.1.2021 15:15
piątek, 15.1.2021 11:48
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele