Prof. dr hab. dr h.c. multi Krzysztof Jajuga otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii WSB

wtorek, 21.6.2022 14:41 252 0

Prof. dr hab. dr h.c. multi Krzysztof Jajuga  otrzymał tytuł doktora honoris causa Akademii WSB. Uroczystość nadania Panu Profesorowi najwyższego tytułu akademickiego odbyła się 21 czerwca o godz. 11.00 w Audytorium Maximum Akademii WSB.

Profesor Krzysztof Jajuga jest profesorem nauk ekonomicznych, wybitnym uczonym o światowym autorytecie, wykładowcą Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Karierę naukową rozpoczął w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, w 1979 roku uzyskując tytuł magistra, a następnie w 1982 roku stopień naukowy doktora. W roku 1987 otrzymał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych. Od roku 1992 jest profesorem nauk ekonomicznych. W 2012 roku uzyskał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz tytuł honorowego profesora Politechniki Warszawskiej.

Działalność naukowa profesora Krzysztofa Jajugi koncentruje się głównie na problematyce związanej z finansami, ekonometrią, statystyką, zarządzaniem ryzykiem i nieruchomościami. Profesor jest również autorem licznych książek i artykułów. Był stypendystą Fundacji Fulbrighta w Uniwersytecie Stanforda. Wykładał w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Francji, Belgii, Holandii, Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii oraz w Szwecji. Wypromował 47 doktorów.     

Podczas uroczystości Laureat wygłosił wykład pt.:  "Ryzyko – piękność czy bestia?"

Dodaj komentarz

Komentarze (0)