Poszukiwania osoby podejrzanej o naruszenie nietykalności cielesnej

sobota, 12.6.2021 16:00 242 0

Do zdarzenia doszło w nocy z 26 na 27 maja 2021 roku. Sprawą od razu zajęli się funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin, którzy interweniowali na miejscu i udzielili pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej, a także pouczyli mężczyznę o dalszym możliwym toku postępowania. Oświadczył on, że został uderzony w głowę przez nieznanego mu mężczyznę, który następnie oddalił się. Funkcjonariusze tej nocy skontrolowali pobliski teren w poszukiwaniu sprawcy, a w kolejnym dniu przyjęli zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, gdy poszkodowany zgłosił się do jednostki. Policyjne czynności kontynuowano, a dziś wspólnie z prokuraturą podjęta została decyzja o publikacji wizerunku osoby mogącej mieć związek z tym zdarzeniem.

Wrocławscy policjanci z komisariatu przy ulicy Rydygiera, otrzymali w nocy z 26 na 27 maja 2021 roku, informację o pobiciu mężczyzny przebywającego na Wyspie Słodowej. Natychmiast zajęli się sprawą i pojechali na miejsce, gdzie zastali poszkodowanego mężczyznę, któremu udzielili pomocy przedmedycznej. Z jego relacji wynikało, że został uderzony w głowę przez nieznanego mu mężczyznę, który następnie oddalił się. Poszkodowany został przebadany przez zespół ratownictwa medycznego i ich decyzją, przewieziony do jednego z wrocławskich szpitali. Policjanci sporządzili z tej interwencji wymaganą prawem dokumentację, informując wcześniej mężczyznę o możliwych dalszych czynnościach w sprawie, w tym złożenia pisemnego zawiadomienia o zdarzeniu w jednostce Policji. Mężczyzna oświadczył jednak, że nic nie utracił i nie będzie prawdopodobnie potrafił rozpoznać sprawcy, w związku z tym nie zamierza zgłaszać tej sprawy. Mimo tych informacji funkcjonariusze wykonali na miejscu wszystkie możliwe do przeprowadzenia czynności. Policjanci w ramach tej interwencji m.in. skontrolowali też pobliski teren w poszukiwaniu sprawcy zdarzenia, sporządzili stosowną dokumentację, a także później zabezpieczyli i przeanalizowali zapisy z kamer monitoringu.

Mężczyzna, mimo że początkowo nie był zainteresowany złożeniem zawiadomienia w jednostce Policji, skorzystał jednak z tej możliwości, bo zgłosił się w kolejnym dniu po godzinie 18.00 do Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie i od razu przystąpili do kolejnych działań w sprawie, mających m.in. na celu ustalenie sprawcy tego czynu. Policjanci przeanalizowali monitoring znajdujący się w tamtym rejonie, a dokumentację medyczną przekazali biegłemu z zakresu medycyny sądowej, celem oceny odniesionych obrażeń, aby ustalić kwalifikację zaistniałego czynu. Został on zakwalifikowany, jako czyn z art. 157§ 2 kodeksu karnego tj. naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni.

Czynności procesowe w tej sprawie policjanci kontynuowali i dziś wspólnie z prokuraturą podjęto decyzję o publikacji wizerunku osoby mogącej mieć bezpośredni związek z tym zdarzeniem.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje dotyczące mężczyzny, którego wizerunek znajduje się w materiale zdjęciowym zawartym poniżej, proszone są o kontakt z funkcjonariuszami Komisariatu Policji Wrocław-Ołbin, osobiście lub pod numerem telefonu 47 87 143 06.
 

Zespół Komunikacji Społecznej KMP we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)