Poseł Mieszkowski składa zawiadomienie do prokuratury ws. ministra Kamińskiego

wtorek, 31.8.2021 14:23 325 0

30 sierpnia Krzysztof Mieszkowski, Poseł na Sejm RP, złożył do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu - Stare Miasto zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, który, w przekonaniu posła Mieszkowskiego, swoimi działaniami w stosunku do 32 imigrantów koczujących w Usnarzu Górnym na granicy polsko-białoruskiej przekroczył swoje uprawienia, o czym stanowi art. 231. § 1 Kodeksu karnego: Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Treść zawiadomienia:

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Mariusza Kamińskiego, ministra spraw wewnętrznych i administracji, który jako przedstawiciel polskiego rządu i  konstytucyjny minister, dopuścił się zakazanej przez prawo międzynarodowe praktyki push-back, czyli wypychania migrantów przez polską Straż Graniczną z powrotem na granicę, w stosunku do grupy 32 imigrantów koczujących w Usnarzu Górnym na granicy polsko-białoruskiej,  łamiąc i ignorując obowiązujące Polskę ustalenia prawa międzynarodowego, szczególnie Konwencję Genewską,  – czym, w ocenie zawiadamiającego, złamał ustalenia opisane w art. 31. § 1 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców: Zakaz wydalania lub zawracania. Żadne  Umawiające  się  Państwo  nie  wydali  lub  nie  zawróci  w  żaden  sposób  uchodźcy  do  granicy  terytoriów, gdzie jego życiu lub wolności zagrażałoby niebezpieczeństwo ze względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej lub przekonania polityczne i wypełnił znamiona czynów opisanych w art. 231. § 1 Kodeksu karnego: Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

UZASADNIENIE

Działania polskiego rządu wobec 32 imigrantów koczujących w Usnarzu Górnym na granicy polsko-białoruskiej to bezprawne łamanie międzynarodowych dyrektyw i konwencji, szczególnie ustaleń Konwencji Genewskiej, do których przestrzegania zobowiązana jest Polska, w tym także minister spraw wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński. Nadzorowana przez ministra Mariusza Kamińskiego i na postawie wydanego przez niego rozkazu polska Straż Graniczna nie chce uznać prawidłowo złożonych przez koczujących imigrantów wniosków o ochronę międzynarodową i stosuje zakazaną prawem międzynarodowym praktykę push-back, czyli wypychania migrantów z powrotem na granicę.
W związku z powyższym zawiadamiający oczekuje od organów ścigania podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu ściganie przestępstw opisanych w niniejszy zawiadomieniu.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)