Podsumowanie działań wrocławskich policjantów na rzecz bezpieczeństwa pieszych

sobota, 14.5.2022 10:53 165 0

Policjanci z wrocławskiej drogówki wraz z funkcjonariuszami innych komisariatów i wydziałów komendy miejskiej, przeprowadzili wczoraj kolejne działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych, pn. „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”. Głównym celem działań było zapewnienie bezpieczeństwa osobom pieszym, poprzez nasilenie ilości kontroli drogowych pod kątem przestrzegania przepisów w ruchu. Funkcjonariusze zwracali uwagę na sposób poruszania się pieszych po drogach oraz jak zachowują się w stosunku do nich kierujący pojazdami mechanicznymi oraz rowerzyści, użytkownicy innych pojazdów oraz urządzeń wspomagających ruch. Mundurowi ujawnili łącznie aż 169 wykroczeń. Tego typu działania są prowadzone cyklicznie.

Mając to na uwadze policjanci kolejny raz realizowali działania ukierunkowane właśnie na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Funkcjonariusze egzekwowali przepisy dotyczące poruszania się samych pieszych, a także dyscyplinowali wszystkich kierujących oraz użytkowników urządzeń wspomagających ruch, którzy nie respektowali ich pierwszeństwa. Policjanci stanowczo reagowali również na inne, negatywne zachowania na drogach.

Funkcjonariusze łącznie ujawnili 169 wykroczeń popełnionych w ruchu, zarówno przez same osoby piesze jaki i przez kierujących pojazdami, a wobec pieszych oraz użytkowników urządzeń wspomagających ruch. Najwięcej, bo prawie 108 z nich dotyczyło przekraczania prędkości w rejonie przejść dla pieszych.

Mundurowi w przypadkach stwierdzenia rażącego naruszenia przepisów i zasad bezpieczeństwa nakładali mandaty lub kierowali wnioski o ukaranie do sądu.

Tego typu działania są prowadzone cyklicznie.

KMP Wrocław

Dodaj komentarz

Komentarze (0)