Podsumowanie działalności TGE w maju 2021

czwartek, 3.6.2021 10:18 141 0

Maj 2021 r. upłynął pod znakiem wysokich cen energii elektrycznej i gazu oraz znacznych wzrostów obrotów na rynkach terminowych tych towarów. Wolumen obrotu na Rynku Terminowym Produktów z dostawą energii elektrycznej wyniósł 20 611 126 MWh i osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2020 r. Obroty
na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu wyniosły zaś 12 716 017 MWh i były najwyższe od sierpnia 2019 r.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w maju 2021 r. 23 393 056 MWh, co oznacza wzrost o 20,5 proc. w stosunku do maja 2020 r. Wolumen obrotu na Rynku Terminowym Produktów
z dostawą energii elektrycznej wyniósł 20 611 126 MWh i osiągnął najwyższy poziom od kwietnia 2020 r. (wzrost o 25,0 proc. r/r i o 132,2 proc. m/m). Średnia ważona wolumenem obrotu cena
na RDN ukształtowała się w maju br. na poziomie 300,62 zł/MWh i jest to wzrost o 24,42 zł/MWh
w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz pierwszy przypadek w historii TGE, kiedy cena miesięczna RDN przekracza 300 zł/MWh. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w maju 339,69 zł/MWh, co stanowi wzrost
o 31,52 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2021 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w maju transakcje o wolumenie 14 565 736 MWh. Oznacza
to wzrost r/r o 7,1 proc. Wolumen obrotu na Rynku Terminowym Produktów z dostawą gazu wyniósł 12 716 017 MWh i był najwyższy od sierpnia 2019 r. (wzrost o 7,2 proc. r/r i o 151,9 proc. m/m). Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w maju 122,70 zł/MWh i jest to wzrost o 18,00 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu
z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w maju 107,34 zł/MWh, czyli o 10,77 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w kwietniu 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł
w maju 2 731 533 MWh, co stanowi spadek r/r o 18,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 153,96 zł/MWh i oznacza to wzrost
o 4,99 zł/MWh względem kwietnia br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w maju o 43,4 proc. r/r,
do poziomu 14 147 toe.Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 002,07 zł/toe (wzrost względem kwietnia br. o 82,52 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 158 716 MWh, co stanowi wzrost o 87,2 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w maju 1,72 zł/MWh i jest
to wzrost w stosunku do kwietnia br. o 0,80 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W maju sprzedano na Giełdowym Rynku Rolnym 250 ton pszenicy klasy B. Średnia ważona cena tego towaru wyniosła 953,70 zł/t.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)