komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

czwartek, 21 stycznia 2021

Agnieszki, Jarosława

Podatek CIT w spółkach komandytowych – jakie możliwości mają przedsiębiorcy

czwartek, 3.12.2020 14:02 , komentarze: 0 , odsłony: 817
kategorie artykułu:

Od przyszłego roku spółki komandytowe zostaną opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (tzw. CIT). Do tej pory opodatkowany był tylko dochód wspólników spółki – każdy z nich płacił podatek PIT. Wyjaśniamy jakie konsekwencje dla firmy mogą mieć wprowadzane zmiany.

Zgodnie z szacunkami Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce pod koniec 2019 roku było zarejestrowanych ponad 40 tys. spółek komandytowych, co stanowi ok. 7% wszystkich spółek.

Ta forma prawna jest szczególnie często wykorzystywana w przypadku firm rodzinnych. Spółka komandytowa nie ma osobowości prawnej, ale ma zdolność do czynności prawnych i może we własnym imieniu zaciągać zobowiązania. Do jej założenia nie potrzeba kapitału zakładowego – musi natomiast być co najmniej jeden komandytariusz i komplementariusz, który odpowiada za ewentualne długi spółki własnym majątkiem.

Nowelizacja przepisów

Zgodnie z uchwaloną w ostatnich dniach nowelizacją przepisów, spółki komandytowe – podobnie jak spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne czy komandytowo-akcyjne – będą zobowiązane do zapłaty podatku od osób prawnych według stawki podstawowej 19% lub 9% jeżeli przychód spółki nie przekracza 2 mln euro. Wspólnicy tych spółek będą też podlegali opodatkowaniu od dochodu, który będzie przypadał na nich w stosunku do udziału w zysku spółki komandytowej.

Zdaniem rządu wprowadzone zmiany mają na celu uszczelnienie systemu podatkowego. Dla przedsiębiorców, prowadzących firmy w formie spółki komandytowej, oznacza to jednak podwójne opodatkowanie. Z pewnością część przedsiębiorców zaakceptuje nowe warunki, szczególnie jeśli zgromadzone do tej pory zyski pozwolą im na funkcjonowanie na podobnym poziomie w kolejnych latach. Wielu przedstawicieli biznesu jednak już teraz zastanawia się nad możliwością zmiany formy prawnej prowadzonej działalności.

Przekształcenie spółki komandytowej w spółkę jawną

Jedną z możliwości na uniknięcie podwójnego opodatkowania jest zmiana spółki komandytowej w spółkę jawną. Takie rozwiązanie może być szczególnie korzystne dla tych przedsiębiorców, których działalność jest obarczona mniejszym ryzykiem. Zgodnie z przepisami poszczególne etapy przekształcenia spółki polegają na:

  • sporządzeniu planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta;
  • powzięciu uchwały o przekształceniu spółki;
  • powołaniu członków organów spółki przekształconej albo określeniu wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją;
  • dokonaniu w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreśleniu spółki przekształcanej.

Szczegółowe zasady przekształcenia, opis wymaganych dokumentów i etapy procedury są określone w przepisach Działu III Kodeksu spółek handlowych.

Warto pamiętać, że nowo wprowadzone zmiany opodatkowania dotyczą także, w niektórych przypadkach, spółek jawnych - jeżeli jej wspólnikami nie są wyłącznie osoby fizyczne oraz jeżeli spółka nie poinformuje urzędu skarbowego o tym fakcie przed upływem roku obrotowego.

Inne możliwości

Przedsiębiorcy mogą także przekształcić prowadzoną spółkę komandytową w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, by w kolejnym etapie podzielić ją na kilka mniejszych spółek.

Takie działanie nie będzie jednak skutkować uniknięciem opodatkowania podatkiem CIT, ale może doprowadzić do płacenia go w niższej wysokości – 9%. Takie rozwiązanie może być zatem korzystne tylko w przypadku dużych firm, których przychody przekraczają 2 mln euro. 

Inną możliwością jest wydzielenie mniej ryzykownego obszaru działalności np. do spółki jawnej lub jednoosobowej działalności.

Nowe przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2021 roku. Zgodnie z wprowadzoną na etapie prac legislacyjnych poprawką do ustawy – wspólnicy spółek komandytowych mogą zdecydować się na nowe opodatkowanie dopiero od 1 maja 2021 roku.

źródło: Biuro Rozwoju Gospodarczego UM Wrocławia/wroclaw.pl

 

Wasze komentarze

dzisiaj, 1 godz temu
wczoraj, 20 godz temu
wtorek, 19.1.2021 11:59
poniedziałek, 18.1.2021 15:35
poniedziałek, 18.1.2021 15:30
poniedziałek, 18.1.2021 15:27
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki