Planowane zmiany szkolnych obwodów. Zobacz, dlaczego wprowadzone zostaną korekty

piątek, 13.1.2023 09:00 205 0

Uruchomienie nowej szkoły przy ul. Asfaltowej oraz dynamiczny rozwój wrocławskich osiedli, a co za tym idzie coraz większe zapotrzebowanie na miejsca w placówkach oświatowych – to niektóre tylko powody zmiany granic kilkunastu obwodów szkół podstawowych proponowanych przez miasto. O przyjęciu tych zmian, na najbliższej sesji Rady Miejskiej Wrocławia, zadecydują radni.

Potrzeba wprowadzenia korekty granic szkolnych obwodów wynika przede wszystkim z powstania dodatkowego obwodu dla nowej placówki przy ul. Asfaltowej (docelowo dla 1000 uczniów), ale także z:
- wdrożonej w 2017 r. reformy systemu oświaty w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego do 8 lat,
- wcześniejszej reformy dot. objęcia obowiązkiem szkolnym 6 i 7-latków,
- dynamicznej rozbudowy budownictwa mieszkaniowego na obrzeżach miasta, głównie Jagodna, Wojszyc, Tarnogaju, Wojnowa czy Psiego Pola,
- napływu do szkół dzieci pochodzenia ukraińskiego.


W związku z tym, począwszy od roku szkolnego 2023/2024, miasto planuje zmianę 12 obwodów dla: SP nr 6, SP nr 9, SP 17, SP 77, SP 45, SP 53, SP 23, SP 32, SP 98, SP 91, SP 68, SP 30. Plus nowy obwód - dla placówki przy ul. Asfaltowej.  

– Planowane zmiany mają na celu zapewnienie jak najlepszej organizacji pracy wrocławskich szkół oraz komfortu nauki i pracy dla uczniów oraz nauczycieli – mówi Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu. – Chcemy w znaczący sposób odciążyć placówki, w których jest wyjątkowo dużo klas zwiększając ich liczbę w szkołach, które nie są aż tak przepełnione. Jednak, aby to zrobić niezbędna jest korekta obwodów w różnych rejonach miasta – dodaje.  

Nowa szkoła przy ul. Asfaltowej

Otwarcie nowoczesnej placówki przy ul. Asfaltowej wymusza utworzenie nowego obwodu szkolnego.

– W pierwszym roku funkcjonowania, w nowej szkole uczyć się będzie do 600 uczniów. Na początek będą to klasy od I do VI. Potem - z roku na rok - liczba oddziałów będzie wzrastać. Docelowo do nowej szkoły uczęszczać będzie 1 tys. uczniów – zapewnia Marcin Miedziński.
W roku szkolnym 2023/2024 w SP przy ul. Asfaltowej planowane jest utworzenie 8 klas pierwszych. Natomiast z innych, pobliskich szkół przeniesione zostaną klasy II-VI - w sumie kilkanaście oddziałów. Chodzi tu o: SP nr 23 ul. Przystankowej, SP nr 32 przy ul. Kłodzkiej,  a także SP nr 17 przy ul. Wieczystej i SP nr 77 przy ul. Św. Jerzego. Z tych dwóch ostatnich przeniesione na Asfaltową mają zostać w trzy klasy drugie, które już przy powstaniu były „dedykowane”, jako oddziały, których uczniowie będą kontynuować naukę w nowej placówce. Jednak ostateczna decyzja, czy dzieci zostaną tam przeniesione należeć będzie do rodziców.  
– W przypadku rodzeństwa uczniów, którzy przeniesieni zostaną do SP przy ul. Asfaltowej, to jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami w konkretnych klasach i będzie taka wola rodziców, to też zostaną oni przyjęci. Chcemy w ten sposób wyjść naprzeciw potrzebom rodziców zapewniając ich dzieciom miejsca w tej samej szkole – podkreśla Marcin Miedziński.  
Jeżeli chodzi o kadrę pedagogiczną, to również część nauczycieli przejdzie na etat do placówki przy ul. Asfaltowej z innych szkół. Część jednak będzie pochodzić z nowego naboru, który będzie leżał w gestii nowego dyrektora.

Zmiana 12 obwodów szkół podstawowych

Szacuje się, że zmiany granic 12 szkolnych obwodów dotyczyć będą w sumie ok. setki dzieci. Przy czym, uczniowie do swoich szkół będą mieli do pokonania podobną odległość. Zgodną z obowiązującym prawem liczba km nie przekroczy 3 km w przypadku uczniów klas I-IV oraz 4 km w stosunku do uczniów klas V-VIII.  

– Opracowując mapę nowych granic obwodów braliśmy pod uwagę nie tylko odległość, ale także komfort i bezpieczeństwo dzieci, które same będą szły na lekcje. Zależało nam np., by uczniowie jeżeli będą musieli do szkoły przechodzić przez skrzyżowanie, to było to skrzyżowanie ze światłami - zapewnia Marcin Miedziński.

Projekt uchwały o zmianie granic obwodów publicznych szkół podstawowych, mających siedzibę we Wrocławiu pozytywnie zaopiniował Dolnośląski Kurator Oświaty oraz Wrocławska Rada Pożytku Publicznego. Departament Edukacji UM Wrocławia szeroko konsultował także te plany z Radami Osiedla.

– Z niecierpliwością czekamy na otwarcie nowej placówki przy ul. Asfaltowej. Wiemy też, że wymusza ona zmianę granic obwodów. W naszej opinii zmiana jest jak najbardziej zasadna i optymalna. Dlatego Rada Osiedla Jagodno pozytywnie zaopiniowała ten projekt – mówi Grzegorz Ossowski, zastępca przewodniczącego Rady Osiedla Jagodno.

Ostateczną decyzję o zmianie granic obwodów podejmą radni na najbliższej sesji Rady Miejskiej (19 stycznia).
– Pamiętajmy, że we Wrocławiu szkoły są obwodowe, nie rejonowe i powstają nie dla jednego osiedla, ale dla szerszego obszaru – wyjaśnia radna Agnieszka Rybczak, przewodnicząca Komisji Edukacji, Młodzieży i Sportu. – Przy czym podziały obwodów tworzone są na podstawie meldunków. Dlatego tak bardzo zależy nam, by mieszkańcy Wrocławia meldowali siebie i swoje dzieci, tam gdzie faktycznie mieszkają. Dzięki temu możemy jeszcze bardziej precyzyjnie określić zapotrzebowanie na miejsca oświatowe na danym terenie miasta – dodaje.

Rekrutacja do klas pierwszych wrocławskich szkół podstawowych rusza 3 marca. Szczegółowy harmonogram poznamy do 31 stycznia 2023 r. Wtedy także podana zostanie informacja, która placówka formalnie przeprowadzi rekrutację do szkoły przy ul. Asfaltowej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)