Pieniądze na usuwanie rakotwórczego azbestu na Dolnym Śląsku

czwartek, 26.3.2020 10:00 365 0

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkurs na dotacje, które umożliwią usuwanie azbestu w naszym regionie. Samorządy mogą składać wnioski do 31 maja br.


Akcja umożliwi bezpieczny demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwiane lub zabezpieczenie odpadów zawierających ten niebezpieczny dla zdrowia materiał.

- Fundusz wspiera finansowo tą akcję już od 9 lat i w jej efekcie unieszkodliwiono na Dolnym Śląsku ponad 29 tysięcy ton azbestu – mówi Łukasz Kasztelowicz, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

W naszym regionie zgodnie z danymi z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa dolnośląskiego na lata 2016 – 2020 jest do usunięcia ponad 100 tys. ton wyrobów azbestowych. Do końca 2032 r. w całym kraju wszystkie wyroby zawierające azbest muszą zostać usunięte i unieszkodliwione. Niebezpieczny materiał był używany niegdyś powszechnie w budownictwie. Okazało się jednak, że może on powodować pylicę, a nawet chorobę nowotworową. To dlatego, że z biegiem lat płyty azbestowo-cementowe ulegają korozji, a włókna, które dostają się do organizmu człowieka stają się źródłem groźnych chorób.

Gminy, które będą brały udział w konkursie WFOŚiGW we Wrocławiu organizują nabory dla mieszkańców zainteresowanych usuwaniem i utylizacją azbestu. Z uwagi na zagrożenie epidemią koronawirusa Fundusz zachęca wszystkie samorządy, do ograniczenia do minimum kontaktów bezpośrednich z mieszkańcami, na rzecz korespondencji pocztowej - tradycyjnej bądź email, kontaktów telefonicznych czy formularzy na stronach WWW. Konkurs jest częścią Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest.

Dolnośląskie wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (ul. Jastrzębia 24) oraz w jego oddziałach w: Szczawnie-Zdroju, ul. Kolejowa 8; Legnicy, ul. Okrzei 16; Jeleniej Górze, pl. Ratuszowy 31/32 w terminie od 30 marca do 31 maja 2020 r. do godziny 15.30. Regulamin konkursu oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.wfosigw.wroclaw.pl.

Fot. UMiG Wrocław

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz