Oświadczenie w sprawie interwencji, które realizowane były na terenie Wrocławia wobec osób nietrzeźwych

czwartek, 13.1.2022 11:19 144 0

Niemal każdego dnia funkcjonariusze pełniący służbę na terenie Wrocławia i innych jednostek terenowych, interweniują wielokrotnie wobec osób, które znajdują się w różnym stanie psychofizycznym oraz zdrowotnym i potrzebują natychmiastowej pomocy. Zima jest szczególnie trudnym czasem dla osób bezdomnych, samotnych lub bezradnych. Działania mundurowi podejmują za każdym razem, gdy tylko widzą lub otrzymają sygnał o takiej sytuacji. Niejednokrotnie osoby takie znajdują się pod wpływem alkoholu i przebywają na wolnym powietrzu lub w nieogrzewanych pomieszczeniach. W okresie ostatnich dwóch tygodni doszło do wielu interwencji pomocowych, które miały swój pozytywny finał, ale też takich, które zakończyły się w sposób, którego nikt by nie oczekiwał…

Pierwsza z interwencji policjantów miała miejsce 27 grudnia 2021 roku bezpośrednio po czynnościach, jakie podejmowali pracownicy służby ochrony dworca PKP Wrocław Główny, którzy około godziny 14:00 przekazali policjantom mężczyznę znajdującego się na wózku transportowym. 52-latek był komunikatywny, ale mocno nietrzeźwy i nie miał siły poruszać się samodzielnie. Potrzebujący pomocy mężczyzna, po tym jak potwierdzono jego dane personalne, został dowieziony wózkiem do radiowozu, a następnie do Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że jest to osoba bez stałego miejsca zamieszkania, pozostająca prawdopodobnie w kryzysie bezdomności i korzystająca ponad 30 razy z pomocy udzielanej przez WROPON w okresie ostatnich 3 lat.

Podczas transportu pojazdem służbowym z terenu dworca do WROPON, jeden z funkcjonariuszy kierował pojazdem, a drugi utrzymywał stały kontakt wzrokowy i słowny z mężczyzną. Następnie w celu umożliwienia bezpiecznego dotarcia z radiowozu do budynku, został umieszczony na specjalnym wózku transportowym, stanowiącym wyposażenie placówki. Będąc w obiekcie, w trakcie oczekiwania na przyjęcie, mężczyzna ten zasłabł i w związku z ustaniem jego funkcji życiowych, natychmiast policjanci przystąpili do reanimacji, w której czynny udział brał lekarz z Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym oraz wezwany na miejsce zespół pogotowia. Niestety pomimo przeprowadzonej reanimacji 52-latek zmarł. Mając to na uwadze, kolejne czynności na miejscu wykonywane były z udziałem powiadomionego niezwłocznie przez policjantów prokuratora.

Drugą z interwencji policjanci realizowali 5 stycznia 2022 roku, po zgłoszeniu otrzymanym około godziny 21:00, z którego wynikało, że potrzebujący pomocy mężczyzna leży w jednej z wiat śmietnikowych na terenie wrocławskiego Ołbina. Mając na uwadze panujące niskie temperatury i wynikającą ze zgłoszenia możliwość, iż jest to osoba wymagająca natychmiastowej pomocy z uwagi na zagrożenie wyziębieniem, policjanci użyli sygnałów pojazdu uprzywilejowanego i chwilę później dojechali na miejsce. Po przybyciu zastali mężczyznę przytomnego, komunikatywnego, przejawiającego cechy osoby znajdującej się pod znacznym wpływem alkoholu. W rozmowie z mężczyzną ustalono jego dane personalne i okazało się, że jest on osobą nieposiadającą stałego miejsca zamieszkania, pozostającą prawdopodobnie w kryzysie bezdomności.

Mając na uwadze niską temperaturę, 33-latek został przez policjantów okryty kocem termicznym, który przeciwdziała bezpośrednio utracie ciepła. W związku z okolicznościami w jakich się znajdował, został przetransportowany radiowozem do Wrocławskiego Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i jeden z policjantów podczas przejazdu utrzymywał z nim kontakt. Ze względów bezpieczeństwa, a także w celu umożliwienia bezpiecznego dotarcia nietrzeźwego z radiowozu do budynku WROPON, mężczyzna został umieszczony na specjalnym wózku transportowym, który stanowi wyposażenie obiektu. W momencie rozpoczęcia transportu zasłabł i wobec braku funkcji życiowych w postaci pulsu oraz oddechu, policjanci natychmiast przystąpili do jego reanimacji, którą kontynuowali do czasu przybycia wezwanego na miejsce zespołu pogotowia. Niestety pomimo przeprowadzonej reanimacji 33-latek zmarł. W związku z tym kolejne czynności na miejscu wykonywane były z udziałem powiadomionego niezwłocznie przez policjantów prokuratora.

Ponieważ zależy nam na drobiazgowym i kompleksowym ustaleniu wszystkich okoliczności związanych z tymi sprawami, od momentu ich zaistnienia działania wykonują policyjne komórki kontrolne, w tym także BSWP oraz prokuratura.

Wstępne policyjne czynności, których celem było sprawdzenie przebiegu działań podejmowanych wobec mężczyzn przez funkcjonariuszy podczas interwencji, na chwilę obecną nie wykazały nieprawidłowości.

źródło: KMP we Wrocławiu

Dodaj komentarz

Komentarze (0)