Oświadczenie Marszałka Województwa w sprawie odwołania dyrektora Teatru Polskiego

środa, 14.6.2017 15:53 1669 0

Przedstawiamy nadesłane do naszej redakcji oświadczenie Marszałka Województwa Dolnośląskiego w sprawie sporu dotyczącego odwołania dyrektora Teatru Polskiego:

Wrocław, 14 czerwca 2016r.

 

Oświadczenie w sprawie sporu dotyczącego odwołania dyrektora Cezarego Morawskiego 

Sytuację prawną Teatru Polskiego i jego dotychczasowego dyrektora definiują dzisiaj dwa akty prawne. Pierwszym z nich jest uchwała zarządu województwa o odwołaniu dyrektora, drugim rozstrzygnięcie wojewody o uznaniu wspomnianej uchwały za nieważną.

Nieprawdą jest, że w toczącym się sporze sąd przyznał rację wojewodzie. Rzeczywisty spór prawny dotyczy wspomnianego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, które nie zostało jeszcze zaskarżone. Taką skargę samorząd zamierza złożyć w ciągu kilku najbliższych dni i dopiero wtedy sąd zbada, czy wojewoda miał prawo unieważnić naszą uchwałę, czy też nie. Na dzisiejszym etapie postępowania wszelkie twierdzenia mówiące o przyznaniu racji przez sąd jakiejkolwiek ze stron są zupełnie nieuzasadnione i mogą być traktowane jako przejaw braku szacunku dla sądu i jego wyroków.

Zarząd województwa niezmiennie stoi na stanowisku, że rozstrzygnięcie wojewody zostało podjęte z naruszeniem prawa, działa na szkodę naszej instytucji, a sam wojewoda podejmując się oceny merytorycznej działalności dyrektora wykroczył poza swoje kompetencje nadzorcze. Jednoznacznie negatywnie oceniamy formę zaangażowanie wojewody i jego zakres. Uważamy, że podejmowanie decyzji wobec dokumentów, który pan wojewoda nie widział, jest nie tylko wbrew dobremu obyczajowi i przyzwoitości, ale też logice.

Najważniejszy spór dotyczy jednak nie kwestii prawnych, ale przyszłości teatru. W naszej opinii Teatr Polski pod kierownictwem pana Morawskiego będzie ulegał dalszej degradacji. Wskazują na to dotychczasowe doświadczenia oraz obecna sytuacja instytucji. Teatr pod rządami Cezarego Morawskiego to przede wszystkim nieuzasadnione zwolnienia aktorów, puste widownie, dramatyczna frekwencja, ucieczka cenionych twórców, konflikty w zespole oraz z partnerami krajowymi i zagranicznymi, osłabienie repertuaru i utrata cennych tytułów, zmniejszone wpływy ze sprzedaży biletów, obniżenie rangi i pozycji teatru na arenie krajowej i międzynarodowej.

W ocenie Zarządu Województwa pan Morawski źle pełni swoją funkcję. Teatr pogrążony jest w organizacyjnym i artystycznym kryzysie. Jako instytucja odpowiedzialna za przyszłość Teatru nie godzimy się na dalsze trwanie takiej sytuacji. Z tego powodu została podjęta uchwała zarządu województwa o odwołaniu pana Morawskiego. Z tego też powodu trwają rozmowy ze skonfliktowanymi stronami w teatrze w poszukiwania kompromisu.

Wojewoda Paweł Hreniak stając w obronie interesu byłego dyrektora Morawskiego, zaangażował się w spór po jednej stronie konfliktu, nadając mu dodatkowy kontekst polityczny. Jednocześnie uznając, że nie ma merytorycznych powodów do jego odwołania, wszedł w obszar kompetencji, które nigdy nie zostały wojewodzie przyznane. Apelujemy do pana wojewody, aby zgodnie z zapisami Konstytucji RP oraz ustaw o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz o samorządzie województwa, powrócił do roli bezstronnego strażnika prawa i nie ingerował w losy instytucji, za które nie ponosi żadnej odpowiedzialności.

 

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego

Postanowienie sądu o odrzuceniu skargi: kliknij TUTAJ

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz