Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły bezpłatnie odwiedzić atrakcje turystyczne we Wrocławiu

środa, 9.5.2018 14:00 1624 0

Akcja "Na Tropie Dostępnego Miasta" prowadzona jest w ramach projektu SAMO-Dzielni, realizowanego przez fundację Promyk Słońca oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu. Jego głównym celem jest wspieranie osób niepełnosprawnych w samodzielnym i niezależnym funkcjonowaniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Dzięki akcji "Na Tropie Dostępnego Miasta" osoby z niepełnosprawnościami wraz z opiekunami mogą otrzymać bezpłatne wejściówki do wrocławskich miejsc bez barier. Wśród nich są m.in.: Muzeum Pana Tadeusza, Kolejkowo, Stadion Wrocław (zwiedzanie z przewodnikiem), Centrum Poznawcze Hali Stulecia, Centrum Historii Zajezdnia, ZOO Wrocław, Hydropolis oraz Kino Nowe Horyzonty (bilet na dowolny seans filmowy). Bilety będzie można wykorzystać w weekend 11-13 maja. Wystarczy tylko skontaktować się z Fundacją "Promyk Słońca". Osobom potrzebującym wsparcia fundacja zapewni również bezpłatne usługi asystenta. Akcja organizowana jest z okazji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 

Na zgłoszenia telefoniczne pod numerem 71 7950 951 lub 603 503 396 fundacja czeka do 10 maja. Wejściówki będą rozdawane do momentu ich wyczerpania - decyduje kolejność zgłoszeń! Szczegóły w regulaminie:

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w wydarzeniu „Na tropie dostępnego miasta”, które organizowane jest w dniach 11-13 maja 2018 we Wrocławiu, w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”.

 1. Wydarzenie realizowane jest przez Fundację „Promyk Słońca”, zwaną dalej „Organizatorem”, oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu – Gminę Wrocław w związku z realizacją projektu „SAMO-Dzielni”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 2. Zgłoszenie udziału w wydarzeniu możliwe jest wyłącznie poprzez zgłoszenie się do Organizatora wydarzenia w jednej z wymienionych form:
 1. Osobiście – w siedzibie Fundacji „Promyk Słońca” – ul. Swobodna 8a, wejście B, V piętro, p. 504
 2. Telefonicznie – pod numerem 71 7950 951 lub 603 503 396.
 1. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 maja 2017 r. do godz. 16:00.  
 2. Udział w wydarzeniu dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności / o stopniu niepełnosprawności i ich Opiekunów / Asystentów jest bezpłatny.
 3. Udział w wybranym wydarzeniu możliwy jest jedynie po otrzymaniu telefonicznego potwierdzenia od Organizatora, oraz po odebraniu z siedziby Fundacji biletów na wydarzenie. Po wcześniejszym zawiadomieniu Organizatora, możliwe jest odebranie biletu przez Opiekuna/Asystenta, który będzie towarzyszył Uczestnikowi w trakcie wizyty w wybranym miejscu. Zgłoszenie się nie jest równoznaczne z otrzymaniem biletów.
 4. O przydzielaniu biletów na udział w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń.
 5. Miejsca biorące udział w wydarzeniu:
 • ZOO Wrocław – wejście w dniu 11 maja w godzinach porannych;
 • Hydropolis – wejście w dniu 11, 12 lub 13 maja w godzinach otwarcia;
 • Kolejkowo – wejście w dniu 11, 12 lub 13 maja w godzinach otwarcia;
 • Kino Nowe Horyzonty – wejście w dniu 11, 12 lub 13 maja na dowolny seans filmowy;
 • Centrum Historii Zajezdnia – wejście w dniu 12 maja w godzinach 13.00 – 15.00;
 • Centrum Poznawcze Hali Stulecia – wejście w dniu 12 maja w godzinach popołudniowych (po 12.00);
 • Stadion Wrocław – zwiedzanie z przewodnikiem w dniu 13 maja w godzinach 13.00-14.00;
 • Muzeum Pana Tadeusza – wejście w dniu 12 lub 13 maja w godzinach otwarcia;
 1. Bilety, o których mowa w p. 5, mogą być wykorzystane jedynie w dniu / godzinach na nich wskazanych. Bilety nie mogą być wymienione na inne, odstąpione osobie niezgłoszonej Organizatorowi ani spieniężone. Z każdego biletu może skorzystać tylko jedna osoba.
 2. Bilety, o których mowa w p. 5, które nie zostaną wykorzystane w oznaczonych na nich dniach / godzinach, nie mogą być wymienione na inne. W tej sytuacji ani Uczestnikowi, ani jego Opiekunowi / Asystentowi nie przysługuje żadnego rodzaju odszkodowanie.
 3. Jedna osoba skorzystać może z wejścia do maksymalnie 3 miejsc, jakie proponowane są przez Organizatora w ramach wydarzenia.
 4. Jeden Uczestnik może uczestniczyć w wydarzeniu z maksymalnie jednym Opiekunem lub Asystentem, zapewnionym przez Fundację.
 5. Wizyta w miejscach wskazanych przez Organizatora możliwa jest wyłącznie w towarzystwie Rodzica/Opiekuna lub Asystenta zapewnionego przez Fundację.
 6. Chęć skorzystania z pomocy Asystenta Osoby Niepełnosprawnej należy zgłosić Organizatorowi do godziny 16:00 dnia 9 maja 2018.
 7. Wszystkie dodatkowe koszty związane z dojazdem w wybrane miejsce, koszty zakupu dodatkowych usług lub produktów i inne koszty, których nie obejmuje cena standardowego biletu, pokrywa Uczestnik. 
 8. Uczestnik zobowiązany jest do posiadania przy sobie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (legitymacja osoby niepełnosprawnej, orzeczenie o niepełnosprawności).
 9. Uczestnik oraz jego Opiekun / Asystent mają obowiązek przestrzegać regulaminów i warunków zwiedzania obowiązujących w danym miejscu. Konsekwencje ich nieprzestrzegania obciążają Uczestnika i/lub jego Opiekuna / Asystenta.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku działań lub zaniechań Uczestnika i jego Opiekuna / Asystenta. 
 11. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy prawa.
 12. Szczegółowych informacji na temat wydarzenia udzielają Aleksandra Bojo oraz Anna Jeżowska-Siwek, tel. 71 7950 951, 603 503 396, e-mail samodzielni@promykslonca.pl 
Dodaj komentarz

Komentarze (0)