Odbudowa historycznej wieży Hotelu Grand

sobota, 26.6.2021 15:00 397 0

W czerwcu 2021 roku po 76 latach odbudowano historyczną wieżę Hotelu Grand we Wrocławiu, która podczas Oblężenia Wrocławia w 1945 roku uległa całkowitemu zniszczeniu w trakcie bombardowania. Przed wojną Hotel Grand wraz z Hotelem Piast tworzyły reprezentacyjną bramę miasta Wrocławia, która witała przyjezdnych gości. Wieża została odbudowana według jej pierwotnego kształtu oraz wyglądu - oddano w pełni kolorystykę oraz charakterystyczne elementy jak miedziana iglica wieńcząca jej kopułę.

Jednocześnie, realizowane są prace w całości przedsięwzięcia, które pomimo trudności logistycznych (inwestycja zlokalizowana w samym centrum miasta, zabudowa plombowa), utrudnień technologicznych (słaby stan techniczny zachowanych ścian i fundamentów, wymagających licznych dodatkowych prac wzmacniających) oraz panującej pandemii COVID-19 postępują zgodnie z harmonogramem.

Prace realizowane są w trudnych warunkach, wynikających m.in. z:

 • ograniczonej przestrzeni realizacji robót budowlanych (zabudowa plombowa);
 • występowania licznych nietypowych elementów zabezpieczających – rozpór stalowych, podpór, palisad – utrudniających betonowanie nowych elementów konstrukcyjnych i ograniczających dostęp do wybranych przestrzeni dla pracowników i sprzętu;
 • konieczności wcześniejszego wykonywania szeregu nietypowych prac dodatkowych, wynikających ze specyfiki obiektu i zastosowanych technologii oraz zabezpieczeń - np. skuwanie naddatków technologicznych palisad CFA oraz kolumn jet-grouting.

Dzięki nieprzerwanej pracy, determinacji Inwestora oraz Generalnego Wykonawcy, w ciągu ostatnich miesięcy, pomimo utrudnionych warunków, udało się wykonać wszystkie zaplanowane prace, w tym m.in.:

 • Pokryto dachówką wieżę oraz zamontowano na niej iglicę.
 • Wykonano ostatnią część wykopu przy ul. Gwarnej.
 • Wykonano zabezpieczenie wykonanego wykopu przy ul. Gwarnej.
 • Wykonano płytę fundamentową przy ul. Gwarnej wraz instalacjami podposadzkowymi.
 • Zrealizowano montaż żurawia wieżowego w płycie fundamentowej.
 • Wykonano instalację uziomową w budynku przy ul. Gwarnej do poziomu parteru.
 • Rozpoczęto prace przy wykonywaniu instalacji odgromowej części głównej Hotelu.
 • Wykonano zbrojenie pionów poziomu -1 części budynku przy ul. Gwarnej.
 • Wykonano ściany zewnętrzne poziomu -1, ściany wewnętrzne oraz słupy części budynku przy ul. Gwarnej.
 • Zamontowano więźbę dachową dachów stromych.
 • Wykonano konstrukcję lukarn w dachach stromych.
 • Zamontowano pokrycia z membrany na dachach.
 • Wykonano paroizolację dachów płaskich części głównej Hotelu.
 • Zamówiono stolarkę okienną drewnianą oraz stolarkę na lukarny i okna w wieży.
 • Rozpoczęto wykonywanie obróbek blacharskich miedzianych przy części stromej dachów.
 • Wykonano część balkonów od strony ulic Kołłątaja/Piłsudskiego.

W niedalekiej przyszłości planowany jest montaż stolarki okiennej oraz stolarki lukarn w głównej części Hotelu Grand.

Równolegle w realizowanej w drugim etapie części budynku przy ul. Gwarnej planowane jest przystąpienie do realizacji dalszych etapów konstrukcji żelbetowej budynku, stanowiącego w przyszłości integralną część całego kompleksu Hotelu Grand.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)