Nowy cennik opłat za parkowanie od 1 stycznia 2021

piątek, 24.7.2020 12:49 1017 1

Wraz z początkiem nowego roku zmieni się wysokość opłat za parkowanie we Wrocławiu. Taką uchwałę właśnie przyjęła Rada Miejska Wrocławia. Obecnie obowiązujące ceny nie zmieniały się od kilkunastu lat. Dzięki tej decyzji ma zwiększyć się rotacja aut w strefie płatnego parkowania w centrum miasta.

fot. Przemek Wronecki

Śródmiejska strefa płatnego parkowania
Obecne strefy A i B znajdujące się w ścisłym centrum Wrocławia, objęte zostaną śródmiejską strefą płatnego parkowania. Opłaty za postój pobierane będą w niej codziennie od poniedziałku do niedzieli od godz. 9:00 do godz. 20:00. (Obecnie: w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 18:00).

Wysokość opłat za postój w obszarze A wyniesie 7,00 zł za każdą godzinę (obecnie: 3,00 zł pierwsza godzina, 3,60 zł druga godzina, 4,30 zł trzecia godzina, 3,00 zł czwarta i każda kolejna godzina).
Wysokość opłat za postój w obszarze B wyniesie 5,00 zł za każdą godzinę (obecnie: 3,00 zł pierwsza godzina, 3,15 zł druga godzina, 3,30 zł trzecia godzina, 3,00 zł czwarta i każda kolejna godzina).
Wysokość opłaty dodatkowej w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój, pozostanie bez zmian:

100 zł w przypadku płatności w ciągu 7 dni
200 zł w przypadku płatności po upływie 7 dni
Wzrośnie opłata za przekroczenie opłaconego czasu postoju:

70 zł w przypadku płatności w ciągu 7 dni (obecnie 40 zł),
140 zł w przypadku płatności po upływie 7 dni (obecnie 80 zł).
Strefa płatnego parkowania (obecna strefa C)
Strefa płatnego parkowania wyznaczona zostanie w granicach obecnie ustalonej strefy C. Opłaty za postój pobierane będą w niej w dni robocze od poniedziałku do piątku od godz. 9:00 do godz. 18:00 (bez zmian).

Wysokość opłat za postój w strefie płatnego parkowania wyniesie 3,00 zł za każdą godzinę (obecnie: 2,00 zł pierwsza godzina, 2,10 zł druga godzina, 2,20 zł trzecia godzina, 2,00 zł czwarta i każda kolejna godzina).
Wysokość opłaty dodatkowej w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój, pozostanie bez zmian:

100 zł w przypadku płatności w ciągu 7 dni
200 zł w przypadku płatności po upływie 7 dni
Również bez zmian pozostanie wysokość opłaty za przekroczenie opłaconego czasu postoju:

40 zł w przypadku płatności w ciągu 7 dni
80 zł w przypadku płatności po upływie 7 dni.
Abonamenty
Nie ulegną zmianom zasady wydawania abonamentów i identyfikatorów dla mieszkańców, osób niepełnosprawnych oraz właścicieli pojazdów niskoemisyjnych. Jedynymi wyjątkami są abonamenty dla pojazdów napędzanych wodorem oraz pojazdów jednośladowych – które dodatkowo objęte zostaną zerową stawką za postój.

Abonamenty „komercyjne” podobnie jak do tej pory, nie będą wydawane w obszarze A śródmiejskiej strefy płatnego parkowania. Pojawi się natomiast możliwość wykupienia abonamentu w obszarze B:

na 1 miesiąc - 400 zł,
na pół roku - 2000 zł,
na rok - 4000 zł.
Zmianie ulegną ceny abonamentów w strefie płatnego parkowania (obecna strefa C):

na 1 miesiąc - 200 zł (obecnie 160 zł),
na pół roku - 1000 zł (obecnie 800 zł),
na rok - 2000 zł (obecnie 1600 zł).
Ceny abonamentów dla pojazdów niskoemisyjnych w śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zostaną zróżnicowane, w zależności od obszaru.

W obszarze A wyniosą:

na 1 miesiąc - 30 zł (obecnie 10 zł dla stref A i B),
na pół roku - 150 zł (obecnie 50 zł dla stref A i B),
na rok - 300 zł (obecnie 100 zł dla stref A i B),
W obszarze B wyniosą:

na 1 miesiąc - 10 zł (obecnie 10 zł dla stref A i B),
na pół roku - 50 zł (obecnie 50 zł dla stref A i B),
na rok - 100 zł (obecnie 100 zł dla stref A i B);
Opłata za zastrzeżone stanowisko postojowe (kopertę) w strefie płatnego parkowania (obecna strefa C) wzrośnie z 460 zł do 700 zł. W śródmiejskiej strefie płatnego parkowania zróżnicowana zostanie w zależności od obszaru:

w obszarze A za jeden miesiąc 1600 zł (obecnie 850 zł),
w obszarze B za jeden miesiąc 1200 zł (obecnie 850 zł).
Abonamenty na okaziciela, przeznaczone m.in. dla służb miejskich będą droższe w ścisłym centrum miasta oraz tańsze w obecnej strefie C.

W obszarach A i B śródmiejskiej strefy płatnego parkowania Ich ceny wyniosą:

za 1 miesiąc - 200 zł (obecnie 160 zł dla stref A, B i C),
za pół roku - 1000 zł (obecnie 800 zł dla stref A, B i C),
za rok - 2000 zł (obecnie 1600 zł dla stref A, B i C).
W strefie płatnego parkowania (obecna strefa C):

za 1 miesiąc - 100 zł (obecnie 160 zł dla stref A, B i C),
za pół roku - 500 zł (obecnie 800 zł dla stref A, B i C),
za rok - 1000 zł (obecnie 1600 zł dla stref A, B i C).
Granice strefy płatnego parkowania
Strefa płatnego parkowania została na wniosek mieszkańców poszerzona o dodatkowe obszary, m.in. w rejonie Placu Grunwaldzkiego. Jej dokładne granice prześledzić można na mapie znajdującej się na stronie internetowej ZDiUM.

Wrocław ma obecnie jedną z najmniejszych stref płatnego parkowania spośród dużych miast w Polsce, obejmuje ona 4 tysiące miejsc postojowych. W miastach takich jak Poznań czy Szczecin analogiczne strefy są dwukrotnie większe. W Krakowie strefa płatnego parkowania obejmuje ponad czterokrotnie więcej miejsc postojowych.

ZDiUM: opłaty abonamentowe dla mieszkańców nie wzrosną
- Celem utworzenia strefy śródmiejskiej nie jest wcale chęć zwiększenia dochodów. Gdyby Wrocławiowi zależało wyłącznie na zwiększeniu dochodów, mielibyśmy znacznie więcej płatnych miejsc w strefie. A mamy ich nieco ponad 4 tysiące. Dla porównania Poznań i Szczecin mają ich ponad dwa razy tyle, a Kraków - 4 razy tyle. Zwiększenie przychodu będzie efektem towarzyszącym celu bezpośredniego, którym jest wymuszenie rotacji i zwiększenie dostępności miejsc parkingowych w ścisłym centrum miasta.

Centrum, które jest zaludnione i w którym znajduje się wiele punktów użyteczności publicznej oraz turystycznych atrakcji, generujących olbrzymi ruch przez 7 dni w tygodniu. Wyznaczenie większej liczby miejsc w strefie A i B nie jest możliwe, bo nie poszerzymy ulic ze względu na zwartą zabudowę.

Nowe stawki mają zniechęcić kierowców do wielogodzinnego blokowania miejsc postojowych, zwiększą ich dostępność dla osób chcących załatwić szybko sprawę w banku czy urzędzie, uwolnią je wreszcie dla mieszkańców stref. Mieszkańców, którzy odczują wyłącznie pozytywne efekty zmiany, bo dla nich stawki opłat abonamentowych pozostają niezmienne – wyjaśnia Ewa Mazur, rzeczniczka ZDiUM.

Przeczytaj komentarze (1)

Komentarze (1)

niedziela, 02.08.2020 13:35
spewnoscią na miejsze przecierz wygrał Duda ;]0

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz