Nowoczesna Plus po rozmowach z marszałkiem: Będzie klucz transparentny zamiast politycznego?

czwartek, 24.6.2021 13:42 383 0

Nowoczesna Plus zadba o to, by środki unijne na Dolnym Śląsku były dzielone sprawiedliwie i transparentnie. Radni i radne Sejmiku Województwa Dolnośląskiego sprzeciwili się kluczowi partyjnemu – zażądali m.in. włączenia przedstawicieli każdego z opozycyjnych klubów Sejmiku do Komitetu  Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego, aby skutecznie i niezależnie kontrolować proces wydatkowania RPO. Proponujemy bezpieczniki, które zagwarantują samorządom równe szanse w dostępie do środków unijnych – stwierdziła Przewodnicząca Magdalena Piasecka.

Środki unijne dla Dolnego Śląska muszą być dzielone sprawiedliwie

Jak mówi Przewodnicząca Klubu Nowoczesna Plus, Magdalena Piasecka:

Środki europejskie dla Dolnego Śląska zostały przyznane, natomiast my jako Nowoczesna Plus proponujemy, aby ich kontrola, transparentność i kontrola były bardzo dobre. Proponujemy Marszałkowi Cezaremu Przybylskiemu, aby mógł wprowadzić do wszystkich ciał decyzyjnych przedstawicieli opozycji. Jest to jeden z naszych postulatów.

Zdaniem radnych środki przyznane Dolnemu Śląskowi są rażąco niskie. Jak mówią, zawiódł algorytm, na podstawie którego rząd przyznaje fundusze europejskie. Zwracali na to uwagę samorządowcy – wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast i starostowie, z którymi radni N+ konsultowali się w ostatnich tygodniach.

- Prowadziliśmy niezwykle intensywne rozmowy z samorządowcami, niemal w każdej rozmowie pojawiała się prośba, żebyśmy zrobili coś, żeby te duże środki europejskie, które nadchodzą, żeby były dzielone transparentnie i sprawiedliwe. Wszyscy byli zgodni, że trzeba dziś zmienić ten stan rzeczy, który jest. Podział środków powinien być szeroko konsultowany i sprawiedliwy. Ten stan może dziś zmienić presja na Marszałka. Będziemy dążyć do tego, żeby ci, którzy w ostatnich latach nie dostali żadnych środków, dostali je teraz priorytetowo – mówił radny Stanisław Huskowski.

 

Bezpieczniki Nowoczesnej Plus zagwarantują samorządcom równe szanse

Jak komentuje Piasecka:

- Naszym zdaniem w proces wydatkowania unijnych pieniędzy  na Dolnym Śląsku należy wmontować szereg bezpieczników, które nie będą zależały od obecnego Zarządu Województwa. Te bezpieczniki mogą działać tylko w oparciu o specjalistów, organizacje pozarządowe i skrupulatną kontrolę opozycji.

Tymi bezpiecznikami mają być:

  • powołanie niezależnego specjalisty lub specjalistki na funkcję pełnomocnika Marszałka ds. Funduszy Europejskich wyposażonego w realne kompetencje w pełnomocnictwie, dostęp do wszelkich dokumentów, posiedzeń formalnych i nieformalnych Zarządu Województwa, oraz niezbędne warunki organizacyjne;
  • zapewnienie udziału reprezentantów wszystkich klubów opozycyjnych w komitecie monitorującym obecne i przyszłe RPO, a także zespołach roboczych opracowujących nowe rozdanie RPO i FST;
  • przeprowadzenie szerokich i rzetelnych konsultacji społecznych z samorządami, organizacjami pozarządowymi, innymi potencjalnymi beneficjentami i mieszkańcami na wczesnym etapie programowania funduszy, uzupełnionych szeroko zakrojonym programem edukacyjnym;
  • przemodelowanie Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej tak, aby wyrównać niesprawiedliwości w dzieleniu rządowych dotacji. Najważniejszym wskaźnikiem, zdaniem radnych N+, powinien być poziom dochodów gmin w przeliczeniu na mieszkańca, a także historia uzyskanego wsparcia rządowego, samorządowego i europejskiego;
  • zwiększenie roli Lokalnych Grup Działania w dzieleniu środków na termomodernizację, wsparcie przedsiębiorców i działania społeczne na terenach wiejskich, aby pogłębić proces decentralizacji przyznawania funduszy.

Jak mówią radne i radni, Marszałek zobowiązał się do realizacji tych postulatów.

- Zamierzamy sprawdzać, kontrolować, weryfikować i – w razie jakichkolwiek nieprawidłowości – podejmować wszelkie niezbędne środki, aby zapobiegać takim sytuacjom – dodał Stanisław Huskowski. 

O co walczy Nowoczesna Plus?

- W naszych rozmowach położyliśmy bardzo silny akcent na tematy związane z ochroną zdrowia – powiedziała radna Marzena Majdzik. - W najbliższym czasie mamy nadzieję, że wprowadzone zostaną nowe programy profilaktyczne, m.in. program związany z zapobieganiem HPV, czyli wirusowi brodawczaka ludzkiego a także program zabezpieczenia płodności osób leczonych onkologicznie. Uważamy za konieczny powrót do programu Mały Dolnoślązak. Ten program spowodował spadek umieralności noworodków aż o 50 proc.

Pomysł na lepszą edukację przedstawił radny Jacek Iwancz:

- Bardzo ważny jest dla nas rozwój i edukacja młodych osób – chcemy wprowadzenia lekcji Konstytucji, demokracji, wiedzy obywatelskiej oraz o samorządności. Zostaną przygotowane scenariusze zajęć,  które będą mogły być wykorzystane podczas godzin wychowawczych. Będziemy też dążyć do tego, żeby w takich lekcjach brały udział osoby związane np. z samorządem.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)