komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

poniedziałek, 21 września 2020

Jonasza, Mateusza

Nowe mapy w Geoportalu

piątek, 20.9.2019 15:23 , komentarze: 0 , odsłony: 301
kategorie artykułu:

Urząd Miejski poszerzył zakres danych zawartych w Systemie Informacji Przestrzennej Wrocławia. Pojawiły się w nim dwie nowe mapy z decyzjami architektonicznymi i decyzjami o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Publikacja informacji o środowiskowych uwarunkowaniach może okazać się ułatwieniem dla mieszkańców i deweloperów. Prezentowane dane zawierają m.in. nazwę i cel przedsięwzięcia wobec którego została wydana decyzja, jej znak oraz datę wydania.  Decyzje środowiskowe mówią o tym, w jaki sposób należy realizować inwestycję – tak, by miała ona jak najmniejszy negatywny wpływ na środowisko. To jedno z pozwoleń administracyjnych, niezbędnych do legalnej realizacji inwestycji. 

Druga z map zawiera wybrane sprawy prowadzone przez Wydział Architektury i Budownictwa,  związane z pozwoleniami na budowę, pozwoleniami na rozbiórkę, ustaleniem warunków zabudowy czy zgłoszeniami budowy lub robót budowlanych. Sprawy są opisane m.in. przez grupę i rodzaj, nazwę inwestycji, numery i daty wniosków i decyzji, według których możliwe jest ich wyszukiwanie.

W 2008 r. nastąpiła pierwsza znacząca rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej, w wyniku której udostępnione zostały mapy zawierające m.in. ortofotomapę, mapę własności, plany miejscowe, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dane 3D. Aktualna postać Geoportalu jest stale rozbudowywana i zawiera obecnie m.in. ponad 20 map tematycznych.

Należą do nich: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia z 2018 roku, Demografia, Gminna Ewidencja Zabytków, Mapa akustyczna czy Mapa tras rowerowych. Cześć danych – m.in. adresy, plany miejscowe, decyzje architektoniczne i decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach – jest aktualizowanych na bieżąco. Informacje są pozyskiwane bądź wytwarzane przez jednostki Gminy lub pozyskiwane od innych podmiotów publicznych, np. Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej czy Głównego Urzędu Statystycznego. 

Miesięcznie Geoportal odwiedza średnio 46 tysięcy unikalnych użytkowników. Działa pod adresem geoportal.wroclaw.pl

 

Wasze komentarze

sobota, 19.9.2020 19:29
piątek, 18.9.2020 11:11
czwartek, 17.9.2020 13:33
wtorek, 15.9.2020 14:32
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki