komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

wtorek, 22 września 2020

Tomasza, Maurycego

Nowe ceny za odbiór odpadów komunalnych

poniedziałek, 31.8.2020 15:07 , komentarze: 0 , odsłony: 604
kategorie artykułu:

Od 1 września 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inaczej naliczane będą także opłaty za ich gospodarowanie (w przypadku nieruchomości niezamieszkałych i tzw. mieszanych). Zmiany wynikają z wprowadzenia nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Właściciele nieruchomości będą mieli obowiązek segregacji odpadów wg pięciu frakcji:

-        niesegregowane (zmieszane),

-        papier,

-        tworzywa sztuczne, metale i odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

-        szkło,

-        bioodpady.

– Wzrost cen za gospodarowanie odpadami w naszym mieście wynika głównie z regulacji wprowadzonych w ubiegłym roku przez państwo, chodzi o  tzw. ustawę śmieciową. Ponieważ zmienił się system gospodarki odpadami, między innymi doszła dodatkowa frakcja – bioodpady i to podniosło koszty. Miasto Wrocław na śmieciach nie zarabia. System musi się samobilnasować. Oznacza to, że wpływy z opłat wnoszonych przez mieszkańców, muszą pokrywać koszty funkcjonowania gospodarki odpadami– wyjaśnia Marcin Urban, skarbnik miasta.

- Warto podkreślić, że Wrocław jest wśród miast, gdzie podwyżki są najniższe. W ponad 60% gmin w Polsce ceny za odbiór odpadów wzrosły o 50–100%, a często więcej. We Wrocławiu ta podwyżka to średnio 36% – dodaje.

Wpływ na zmiany cen ma również fakt, że ustawodawca ustalił na zbyt niskim poziomie stawki opłat dla nieruchomości niezamieszkałych, służących m.in. prowadzeniu działalności gospodarczej. Spowodowało to konieczność dodatkowego obciążenia mieszkańców. Na przestrzeni ostatnich lat wzrosła też kilkukrotnie opłata marszałkowska za umieszczanie odpadów na składowisku, ponoszona przez firmy zajmujące się odbiorem śmieci - obecnie to 270 zł/t. Oczywiście wzrosły koszty pracy, ceny energii i paliwa. Te wszystkie czynniki sprawiły, że korekta cen za odbiór śmieci była nieunikniona.

– Rok 2020 w gospodarce odpadami we Wrocławiu będzie szczególny jeszcze z innego powodu. Zgodnie z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, musimy wdrożyć selektywną zbiórkę z podziałem na poszczególne frakcje, w tym bioodpady. Taka zbiórka już działa na Starym Mieście, Śródmieściu i Psim Polu. Do końca roku obowiązek ten będzie dotyczył mieszkańców Fabrycznej i  Krzyków. Ekosystem podstawia właścicielom nieruchomości brązowe pojemniki, gdzie zbierane są odpady kuchenne oraz skoszona trawa, liście, kwiaty. Nadal będą dystrybuowane też brązowe worki na bioodpady z  terenów zielonych – przypomina Bartosz Małysa, prezes spółki Ekosystem.

Od 2015 r. do teraz ilość odpadów „produkowanych” we Wrocławiu, wzrosła o ok. 45 tys. ton. Rocznie każdy mieszkaniec miasta wytwarza ok. 400 kg odpadów.

W związku ze zmianami, od 1 września właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy dotychczas deklarowali nieselektywny sposób gromadzenia odpadów, mają obowiązek złożenia nowych deklaracji ze wskazaniem stawki opłaty obowiązującej dla zbiórki selektywnej.  Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy przed wejściem w życie nowych uchwał zadeklarowali segregację odpadów, otrzymają zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty i nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Deklaracje do pobrania dostępne będą od 1 września na stronie: https://www.wroclaw.pl/portal/deklaracja-smieciowa

Deklarację śmieciowa i inne wymagane dokumenty można:

-        przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski Wrocławia, Centrum Obsługi Podatnika, ul. Kotlarska 41, 50-151 Wrocław,

-        złożyć w Centrum Obsługi Podatnika przy ul. Kotlarskiej 41 oraz przy ul. G. Zapolskiej 4 (w sali obsługi nr 3, stanowisko 16).

Ważne terminy.

Do 10 października:

-        właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy zamierzają zadeklarować kompostowanie bioodpadów w przydomowych kompostownikach są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji;

-        właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy chcą, aby Gmina Wrocław odbierała odpady z ich nieruchomości po 1 września 2020 r., muszą złożyć pisemną zgodę na przystąpienie do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wraz z nową deklaracją. Jeśli tego nie zrobią, gmina zaprzestanie odbierania odpadów komunalnych z ich nieruchomości;

-        właściciele nieruchomości „mieszanych”, tj. w części zamieszkałych a w części niezamieszkałych, pozostają obowiązkowo objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Z uwagi na zmianę metody naliczania opłaty dla lokali użytkowych, wynikającą z rządowej ustawy, wprowadzono naliczanie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów z każdej z pięciu obowiązkowych frakcji. W związku z tym należy złożyć nowe deklaracje obowiązujące od 1 września.

15 października:

-        upływa pierwszy termin płatności po nowych stawkach dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, którzy przed wejściem w życie nowych uchwał zadeklarowali segregację odpadów. Otrzymają oni zawiadomienie o zmienionej wysokości opłaty i nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Wszystkie niezbędne informacje dla mieszkańców, również materiały wideo dotyczące nowych stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi można znaleźć na stronie:
 https://www.wroclaw.pl/portal/odpady.

Aby ułatwić mieszkańcom wyliczenia nowych stawek jest tam też kalkulator opłat, który w prosty sposób, po podaniu podstawowych informacji wylicza stawkę (https://www.wroclaw.pl/portal/kalkulator-smieci).

 

Wasze komentarze

poniedziałek, 21.9.2020 10:23
czwartek, 17.9.2020 14:35
czwartek, 17.9.2020 14:09
poniedziałek, 14.9.2020 14:32
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele