Nowa kadencja Wrocławskiej Rady Edukacji - społecznego organu opiniodawczo-doradczego prezydenta

środa, 12.6.2024 11:23 507 0

Nową kadencję rozpoczęła (11 czerwca) Wrocławska Rada Edukacji – społeczny organ opiniodawczo-doradczy prezydenta Wrocławia. Powierzenia członkom Rady, którzy pełnią tę funkcję społecznie, wręczał wiceprezydent, dr Ryszard Kessler. 

Wrocław liderem edukacji! 

Rozwój edukacji to jeden z najważniejszych priorytetów miasta. Działania w zakresie szkolnictwa realizowane we Wrocławiu zostały docenione także w kraju. Podczas majowej gali Samorządowego Kongresu Finansowego Local Trends Wrocław otrzymał nagrodę Lidera Edukacji. Wyróżnienie przyznawane jest przez Związek Miast Polskich. Jurorzy brali pod uwagę dwa kryteria:

 •          najwyższe wyniki uczniów zdających egzamin ósmoklasisty,
 •          racjonalny poziom finansowania edukacji.

Wrocław w tym zakresie nie zwalnia tempa. Aby jeszcze mocniej zacieśniać współpracę między różnymi instytucjami związanymi z edukacją, jak również opiniować planowane działania w tym zakresie, powołana została Wrocławska Rada Edukacji. Działa ona od 14 lat. Dzisiaj  (11 czerwca) ten społeczny organ opiniodawczo-doradczy prezydenta rozpoczął nową kadencję.

Nowa kadencja Wrocławskiej Rady Edukacji

W skład nowej Wrocławskiej Rady Edukacji wchodzi 17 osób. Jej przewodniczącym jest Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu, który zapewnia, że Rada aktywnie będzie uczestniczyła w tworzeniu wrocławskiej edukacji. 

– Rada społecznie będzie opiniowała m.in. koncepcje rozwoju wrocławskiej edukacji, analizowała bieżące potrzeby i wyzwania edukacyjne we Wrocławiu, biorąc pod uwagę zarówno bazę dydaktyczną, jak i demografię miasta. Proponować też będzie swoje pomysły np. na projekty edukacyjne czy szkolne akcje – mówi Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu. – Co istotne, w tej kadencji do współpracy zaprosiliśmy także przedstawicieli uczelni wyższych – dodaje. 

We Wrocławskiej Radzie Edukacji zasiadają m.in.: przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia, szkół i placówek wszystkich poziomów edukacyjnych, uczelni wyższych i organizacji pozarządowych związanych z edukacją.

– We Wrocławskiej Radzie Edukacji jestem po raz pierwszy. Jest to dla mnie duży zaszczyt i wyróżnienie. Wierzę, że nasze doświadczenie i pomysły sprawią, że będziemy mieli realny wpływ na rozwój edukacji, na którym nam wszystkim zależy – mówi Anna Niewińska, dyrektorka VIII Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu. 

Wrocławska Rada Edukacji działa we Wrocławiu od 14 lat. Jej członkowie pełnią tę funkcję społecznie. Kadencja trwa 5 lat. 

Skład Wrocławskiej Rady Edukacji: 

 1.      Jarosław Delewski, dyrektor Departamentu Edukacji UMW (przewodniczący),     
 2.      Beata Rolska, Departament Edukacji,   

3.     Zofia Bentkowska-Sztonyk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr X we Wrocławiu,

 1.      Dagmara Chamela-Bilińska, z Zakładu Fizjoterapii w Neurologii i Pediatrii Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 2.      Katarzyna Cichosz, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 we Wrocławiu,
 3.      Marta Hołub , dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 we Wrocławiu,
 4.      Ewa Lipska-Urbania, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9 we Wrocławiu,
 5.      Jowita Maziarz, dyrektor Przedszkola nr 47 we Wrocławiu,
 6.      Anna Maria Niewińska, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr VIII we Wrocławiu,
 7.     Wojciech Pukocz, rektor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu,     
 8.     Agnieszka Rossa, dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Fabryczna we Wrocławiu,
 9.     Paweł Rudnicki, dyrektor Szkoły Doktorskiej Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu,
 10.     Alicja Szerląg, dyrektor Instytutu Pedagogiki, Uniwersytet Wrocławski,
 11.     Elżbieta Wojaczyńska, Katedra Chemii Fizycznej i Kwantowej, Politechnika Wrocławska,
 12.     Tomasz Zatoński, prorektor ds. Budowania Relacji i Współpracy z Otoczeniem UMW oraz Kierownik Kliniki Otolaryngologii, Chirurgii Głowy i Szyi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego,
 13.     Anna Ziółkowska, dyrektor Przedszkola nr 104 we Wrocławiu,
 14.     Justyna Ziółkowska, pełnomocnik Rektora ds. Przeciwdziałania Mobbingowi i Dyskryminacji, Instytut Psychologii, Uniwersytet SWPS we Wrocławiu.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)