Niezwykłe wsparcie dla kobiet w potrzebie

wtorek, 19.7.2022 09:11 264 0

Od 2017 roku Fundacja Habitat for Humanity Poland realizuje model najmu społecznego. Celem programu jest poprawa dostępu do mieszkań przystępnych cenowo dla osób w trudnej sytuacji. Jedną z grup objętych naszym wsparciem są kobiety, w tym z Ukrainy często po bardzo trudnych, traumatycznych przejściach.

Fundacja w ramach wsparcia mieszkaniowego osób w trudnej sytuacji życiowej pragnie zwiększać ich samodzielność, wspierać ich w rozwoju i stwarzać im możliwości poprawy zdrowia, zarówno psychicznego jak i fizycznego. Taka aktywna postawa uczestników programu pozwala im zbudować trwałą stabilizację życiową i długotrwałe bezpieczeństwo.

„Program Najmu Społecznego pomaga mi czuć się bezpiecznie i stabilnie” – zaznacza jedna z kobiet objętych programem.

Dzięki współpracy z firmą Procter&Gamble uczestniczki Programu Najmu Społecznego mogą korzystać z pomocy psychologa. Pomoc obejmuje indywidualne konsultacje oraz kobiecą grupę wsparcia.

Habitat for Humanity Poland

Działamy w Polsce od ponad 30 lat, odkąd 14 marca 1992 roku zarejestrowano Stowarzyszenie Domy Nadziei Habitat for Humanity Gliwice. Zajmujemy się remontami, niesieniem pomocy mieszkaniowej oraz wdrażaniem i skalowaniem innowacyjnych rozwiązań, w tym poprzez rzecznictwo. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 5 lat z inicjatyw rzecznictwa publicznego oraz zgłaszanych przez Fundację poprawek do przygotowywanych przepisów dotyczących mieszkalnictwa skorzystało 690 tysięcy osób.

W obecnej kryzysowej sytuacji bardzo zależy nam na pokazywaniu i popularyzowaniu rozwiązań, które mają szczególny potencjał skalowania.Chcemy promowaćrozwiązania systemowe, tak aby skala działań była jak największa.

 

Habitat for Humanity Poland

www.habitat.pl

www.facebook.com/HabitatPL/

Dodaj komentarz

Komentarze (0)