Najnowocześniejsza szkoła w powiecie kłodzkim - już otwarta!

sobota, 29.6.2019 08:38 684

Wieloletnie starania i 85% dofinansowania z  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014–2020, Działanie nr 7.2 „Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową" umożliwiły wybudowanie w Kłodzku szkoły, którą można zaliczyć do najnowocześniejszych szkół w Polsce. 

Fundacja „HEALTH & EDUCATION” Centrum Kształcenia Zawodowego zrealizowała projekt pod nazwą „Budowa Budynku Medycznego Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku-etap I”,  w ramach którego udało się stworzyć nowoczesne laboratoria i pracownie służące praktycznej nauce zawodu. Podstawowym celem realizacji przedmiotowego projektu było zapewnienie naszym słuchaczom/studentom nowoczesnych  warunków kształcenia i właściwe przygotowanie do pracy w zawodach medycznych. 

Osiągniecie celu zapewniło powstanie niezbędnej bazy edukacyjnej do zaspokojenia potrzeb wynikających z wymogów współczesnej dydaktyki, jak i oczekiwań przed nią stawianych. Stworzenie w wybudowanym obiekcie infrastruktury zbliżonej do rzeczywistego środowiska pracy umożliwia powstanie warunków kształcenia odpowiadających potrzebom rynku, co w połączeniu z dostosowaniem oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy, doprowadzi do wykształcenia wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych na rynku pracy. 

Stworzono m.in.: pracownię komunikacji w języku obcym, nowoczesną pracownię komputerową, pracownię anatomiczną, pracownię dekontaminacji medycznej, pracownię technika masażysty dostosowaną do potrzeb osób niewidomych oraz pracownię opiekuna medycznego. Szkoła może zagwarantować specjalistyczne praktyczne przygotowanie do pracy – tak bardzo cenione przez pracodawców. Jesteśmy Ośrodkiem Egzaminacyjnym upoważnionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzania państwowych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Absolwenci po zdaniu egzaminu państwowego otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i certyfikat honorowany przez pracodawców w krajach Unii Europejskiej.

- Od wielu lat jesteśmy zaliczani do szkół o największej zdawalności egzaminów zawodowych – mówi dr Magdalena Krawiec, Prezes Fundacji Health& Education Centrum Kształcenia Zawodowego w Kłodzku. - Wsparcie, które otrzymaliśmy ze środków UE, profesjonalni wykładowcy oraz doskonale rozwijająca się współpraca z lokalnymi placówkami służby zdrowia zapewniającymi praktyki zawodowe naszym uczniom, postawiły przed nami nowe wyzwania edukacyjne, których efektem będzie profesjonalne przygotowanie do wykonywania zawodów medycznych – tak bardzo poszukiwanych na rynku pracy.  Zdajemy sobie sprawę z tego jak wielka jest nasza odpowiedzialność za kształcenie przygotowujące do pracy w zawodach medycznych, w które wpisana jest odpowiedzialność i pomoc drugiemu człowiekowi, dlatego pozyskujemy środki z Funduszy UE, gwarantujemy wysokie stypendia i z pełną świadomością możemy zapewnić, że Centrum Kształcenia Zawodowego to dobra szkoła – a dobra szkoła, to pewna praca.

Nasze wyróżniki:

- jesteśmy wiarygodną szkołą, która gwarantuje wysoką jakość oferowanych usług,

- jesteśmy szkołą u uprawnieniach szkoły publicznej,

- nasz wzór świadectwa o ukończeniu szkoły wydawany jest zgodnie z wymogami MEN,

- oferujemy najwyższe stypendia w regionie,

- kształcimy kadry medyczne na wysokim poziomie,

- szkoła posiada wyróżniającą kadrę składającą się z: profesorów nauk medycznych, doktorów, lekarzy, ratowników medycznych, pielęgniarek posiadających wieloletnie doświadczenie zarówno w pracy zawodowej jak i pracy  o charakterze dydaktycznym,

- dysponujemy bazą noclegową,

- szkoła dysponuje symulowanymi salami z najnowocześniejszym sprzętem medycznym, co stwarza możliwość kształcenia na najwyższym poziomie,

- posiadamy najnowocześniejszy budynek dydaktyczny na Dolnym Śląsku z nieograniczonym prawem do przestrzeni z widokiem na najwyższy szczyt Parku Narodowego Gór Stołowych.                             

- Zachęcamy do skorzystania z oferty, warto zobaczyć jak pięknie wygląda nasza szkoła i wybrać jeden z dwunastu proponowanych w tym roku kierunków kształcenia. Do zobaczenia u nas w szkole – zaprasza dr Magdalena Krawiec.

WIĘCEJ NA STRONIE www.medyk.szkola.pl