Nagrody dla tych, którzy kruszą bariery

poniedziałek, 6.12.2021 14:25 262 0

Ważną częścią konferencji o wspieraniu pacjentów z niepełnosprawnością sprzężoną i ich rodzin było wręczenie certyfikatów „Wrocław bez Barier” im. Bartłomieja Skrzyńskiego. Plebiscyt „Wrocław bez Barier” został zainaugurowany w 2010 roku, z inicjatywy ówczesnego rzecznika Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnością - Bartłomieja Skrzyńskiego. Znany nie tylko we Wrocławiu, ale w całej Polsce społecznik, w-skers, był głosem środowiska osób z niepełnosprawnościami. Przez wiele lat działał na rzecz integracji, usuwania barier architektonicznych i mentalnych. Rolą kapituły konkursu jest nagradzanie inicjatyw, działań i przedsięwzięć, przyczyniających się do wsparcia osób z niepełnosprawnościami we Wrocławiu.

Oto tegoroczni zwycięzcy w sześciu kategoriach.

W kategorii „Miejsce dostępne dla wszystkich” - Centrum Wspinaczkowe Tarnogaj

W kategorii „Integracja społeczna” - Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o.
W kategorii „Działania innowacyjne w zakresie powszechnej dostępności” - Laboratorium Tyfloinformatyczne Politechniki Wrocławskiej
W kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu” - Bank Millenium SA

W kategorii „Kultura dostępna” - Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
W kategorii „Dostępne miejsce pracy” - Wrocławski Park Technologiczny za projekt Integracyjny Inkubator Przedsiębiorczości SKRZYNIA

Plebiscyt zorganizowany został przez Fundację „Potrafię Pomóc” we współpracy z „Biurem bez Barier” Urzędu Miejskiego Wrocławia.

W czasie uroczystości wręczone zostały również medale „Wrocław z Wdzięcznością” dla wrocławskich społeczników. To odznaki nadawane przez Prezydenta Wrocławia po zasięgnięciu opinii Konwentu Odznaki.

Konferencję „Opieka skoordynowana u dzieci ze sprzężoną niepełnosprawnością z rozpoznaniem i bez rozpoznania” Fundacja „Potrafię Pomóc” zorganizowała w ramach cyklu „Osoby z chorobami rzadkimi – leczenie, rehabilitacja, edukacja”. Współorganizatorzy wydarzenia to: Zakład Pielęgniarstwa Rodzinnego i Pediatrycznego - Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Centrum Diagnostyczno-Terapeutyczne Chorób Rzadkich im. Bartłomieja Skrzyńskiego. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest prof. dr hab. Robert Śmigiel. W organizacji wydarzenia pomogli wolontariusze Fundacji „Potrafię Pomóc”. Konferencję patronatem objęli: Rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu - prof. dr hab. Piotr Ponikowski, Jacek Sutryk - Prezydent Miasta Wrocławia oraz Rzecznik Praw Pacjenta - Bartłomiej Chmielowiec.

Wydarzenie zorganizowane zostało w ramach zadania publicznego “Wrocław bez Barier” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pozostających w dyspozycji Gminy Wrocław, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)