Na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu powstała Pracownia Medycyny Pola Walki i Balistyki Sądowej

poniedziałek, 24.6.2024 14:12 552 0

Ekspertyzy dotyczące ofiar postrzałów i wybuchów, specjalistyczne szkolenia z zakresu medycyny katastrof i pola walki oraz prowadzenie badań naukowych, związanych z tą tematyką – to główne zadania nowej jednostki, utworzonej na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu (UMW). Pracownia Medycyny Pola Walki i Balistyki Sądowej jest pierwszą tego typu w kraju, zorganizowaną na cywilnej (a nie wojskowej) uczelni.
 
Pracownia Medycyny Pola Walki i Balistyki Sądowej znajduje się w strukturze Katedry Medycyny Sądowej UMW i prowadzi wspólną działalność z Centrum Symulacji Medycznej.
 
–  Nowa pracownia łączy nasze dotychczasowe doświadczenia z zakresu balistyki sądowo-lekarskiej i medycyny pola walki – mówi kierujący jednostką dr hab. Tomasz Jurek, prof. UMW, szef Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UMW. – Rozwój tych kierunków jest dla nas oczywistą koniecznością, która nabrała nowego znaczenia w obliczu wojny tuż za naszą granicą. Chcemy jak najlepiej przygotować kadry medyczne do nadzwyczajnych zdarzeń, od katastrof, poprzez zamachy terrorystyczne, aż po wojnę. Uważamy to za powinność uczelni medycznej, zwłaszcza w obecnej sytuacji na Ukrainie.
 
W balistyce sądowo-lekarskiej Zakład Medycyny Sądowej UMW od lat jest wiodącą jednostką w Polsce, w której wykonuje się opinie, sekcje zwłok i ekspertyzy w przypadkach ofiar postrzałów i wybuchów. W tym zakresie działa na zlecenie policji i prokuratury, pomagając wyjaśniać głośne sprawy kryminalne, przypadki wypadków i katastrof z użyciem broni palnej i materiałów wybuchowych z całego kraju, zabójstwa, zgony w wyniku działań przestępczych, policyjnych i zbrojnych, także poza  poza granicami kraju. Pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej biorą także udział w rozwiązywaniu spraw archiwalnych i badaniu szczątków ofiar totalitaryzmów.
 
–  Mamy duże doświadczenie w tej materii, nie tylko w krajowe  ale też zagraniczne  – dodaje dr hab. Tomasz Jurek, prof. UMW. – Współpracujemy z Laboratorium Kryminalistycznym - Pracownią Badań Broni i Balistyki Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, z Akademią Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu oraz Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej im. prof. Józefa Kosackiego we Wrocławiu. Na bazie nowej pracowni zamierzamy poszerzać nasze działania o analizy dowodowe broni palnej, ale też ocenę skuteczności ochrony balistycznej żołnierza przed skutkami wybuchów i postrzałów co do nowych rozwiązań w tym zakresie. 
 
Drugą płaszczyzną działania nowej jednostki jest medycyna pola walki. W tej dziedzinie, poza aspektem naukowym, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu nastawia się głównie na specjalistyczne szkolenia, adresowane do kadry medycznej (lekarze, ratownicy medyczni, pielęgniarki), służb ratowniczych i żołnierzy . Będzie to niejako kontynuacja wieloletniego doświadczenia szefa pracowni. Dr hab. Tomasz Jurek, prof. UMW, od lat organizuje i prowadzi cieszące się wielkim uznaniem kursy i warsztaty z zakresu medycyny pola walki dla żołnierzy jednostek sił specjalnych i służb ratunkowych, współpracując m. in. z Jednostkami Wojskowymi Wojsk Specjalnych – „NIL” im. gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila i „Agat” im. gen. dyw. Stefana Roweckiego „Grota” oraz organizacją pozarządową „W międzyczasie” – grupą polskich medyków pola walki od 2014 r. ratującą życie rannych na froncie w Ukrainie. Stale współpracuje z wiodącym, certyfikowanym przez National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT) ośrodkiem medycyny pola walki - Eagle-Med System prowadzonym przez jednego z najbardziej doświadczonych instruktorów w Polsce - Roberta Jędrycha. Do tego celu dr hab. Tomasz Jurek, wykorzystuje swoje wcześniejsze doświadczenia z pracy w oddziale chirurgicznym, specjalizację z zakresu medycyny sądowej, rozpoczęte szkolenie specjalizacyjne z medycyny ratunkowej, ale przede wszystkim umiejętności gromadzone w ramach kursów NAEMTi zdobyty tytuł instruktora tej najbardziej rozpoznawalnej w świecie organizacji ratunkowej. Uprawnienia te dotyczą  wszystkich poziomów taktycznej opieki nad poszkodowanym na polu walki będącej podstawą wyszkolenia wojsk NATO (Tactical Combat Casualty Care – TCCC) i przedszpitalnego postępowania w urazach w warunkach cywilnych  (Prehospital Trauma Life Support – PHTLS).
 
Zadania Pracowni Medycyny Pola Walki i Balistyki Sądowej związane są także z dydaktyką.
 
–  Obecnie trwają dyskusje nad wprowadzeniem do standardów kształcenia lekarzy i ratowników elementów medycyny pola walki – tłumaczy dr hab. Tomasz Jurek, prof. UMW. – Wydaje się kwestią czasu, kiedy te zmiany wejdą w życie, a my chcemy być na to gotowi. W dzisiejszych burzliwych czasach musimy wyposażyć w tego typu umiejętności naszych studentów. I już to robimy. Przykładem jest wysoko oceniany, praktyczny fakultet dla studentów Wydziału Lekarskiego „Obrażenia spowodowane działaniem broni palnej. Podstawy TCCC”. Na ratownictwie dr Paweł Gawłowski z Centrum Symulacji Medycznej prowadzi podobny przedmiot. Planujemy kolejny:  „Procedury zabiegowe w przypadkach urazów w ratownictwie przedszpitalnym – elementy programów PHTLS (Prehospital Trauma Life Support) i TCCC (Tactical Combat Casualty Care)” oraz wprowadzamy jako ofertę dydaktyczną komercyjną z Centrum Kształcenia Podyplomowego kurs „Procedury zabiegowe w medycznych czynnościach ratunkowych w warunkach przedszpitalnych (PHTLS, TCCC) - anatomia topograficzna i technika zabiegu”. W planach mamy nowe formy szkolenia z wykorzystaniem potencjału Centrum Symulacji Medycznej i jej pracowników – niezwykle doświadczonych nie tylko w nowoczesnych metodach dydaktycznych, ale również w sferze ratownictwa taktycznego.
 
 
Zagadnienia, dotyczące medycyny pola walki, zostaną poruszone podczas Forum G2, zorganizowanego we Wrocławiu 25 czerwca br. na stadionie Tarczyński Arena. W panelu pt. „Ochrona zdrowia w obliczu wojny i kryzysu" wezmą udział m.in.: dr hab. Tomasz Jurek, prof. UM, kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UMW, Mariusz Koral, kierownik Centrum Symulacji Medycznej UMW i dr Marcin Drozd, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Dyskusja rozpocznie się o godz. 15.00 w sali plenarnej nr 3.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)