Miejska kompostownia z nowymi maszynami

czwartek, 8.2.2024 13:04 338 0

Mobilna rozdrabniarka, przesiewarka bębnowa i ładowarka. Flota wrocławskiej kompostowni wzbogaciła się o trzy nowoczesne maszyny. To kluczowy etap na drodze do podwojenia jej przepustowości. Docelowo wzrośnie ona do 12 tysięcy ton odpadów zielonych przetwarzanych każdego roku.
 
Trwają przygotowania do podwojenia przepustowości wrocławskiej kompostowni z 6 tys. do 12 tys. ton odpadów zielonych przetwarzanych każdego roku. To jeden z najważniejszych elementów systemu gospodarowania odpadami we Wrocławiu. Pozwala zagospodarować odpady zielone wytwarzane w naszym mieście – dostarczane przez mieszkańców, prywatne firmy, ale i pochodzące z pielęgnacji parków miejskich czy innych terenów zielonych. Tym samym inwestycja podniesie zakładany poziom recyklingu. To ważne wyzwanie dla Wrocławia: wyznaczony ustawowo dla gmin poziom recyklingu w 2024 roku wynosi 45%, a w kolejnym roku - już 55%. To jasno pokazuje, że odpowiedzialne gospodarowanie odpadami, także zielonymi, jest sprawą wszystkich wrocławian.
 
Nowy sprzęt

Już teraz flotę miejskiej kompostowni zasiliły trzy nowe maszyny – specjalistyczna mobilna rozdrabniarka do gałęzi, przesiewarka bębnowa z separatorem tworzyw sztucznych oraz ładowarka, która wykorzystywana jest w większości prac prowadzonych na terenie kompostowni.
 
- Maszyny wyróżniają się wysoką wydajnością. Spełniają też restrykcyjne normy emisji spalin - mówi Adrian Konradi, kierownik wrocławskiej kompostowni odpadów zielonych. - To ważne uzupełnienie naszej floty. Nowy sprzęt częściowo zastąpi wysłużone maszyny i pozwoli w przyszłości podwoić przepustowość instalacji na Janówku do 12 tys. ton odpadów zielonych przetwarzanych co roku.
 
Aktualnie na Janówku w ciągu roku z 6 tys. ton odpadów zielonych produkuje się około 3 tys. ton e-kompostu. Przy zwiększeniu przepustowości liczba przygotowywanego kompostu ulegnie podwojeniu do 6 tys. ton. Ten certyfikowany e-kompost jest cennym nawozem. Ma szerokie zastosowanie - we Wrocławiu  wykorzystuje się go m.in. do użyźniania skwerów i miejskich terenów zielonych.  Wykorzystują go prywatne firmy, a także mieszkańcy. Każdy wrocławianin może w ciągu roku za darmo odebrać do 1m³ e-kompostu, co w przybliżeniu odpowiada pojemności przyczepki samochodowej.
 
- Wrocławska kompostownia wytwarza certyfikowany e-kompost - środek wysokiej jakości i o stabilnych parametrach poprawiający właściwości gleby. Można go stosować w przypadku wszystkich rodzajów gleb, w szczególności na glebach lekkich, ubogich w próchnicę i składniki pokarmowe. Co ważne, prowadzimy stały monitoring składu naszego e-kompostu. To pozwala na bieżąco weryfikować jakość finalnego produktu - wyjaśnia Adrian Konradi, kierownik kompostowni Ekosystem. 
 
Jak powstaje wrocławski e-kompost?

Proces kompostowania trwa 12 tygodni. W pierwszym etapie odpady zielone są fragmentowane za pomocą specjalistycznej rozdrabniarki. Następnie układa się je  w pryzmach. Te raz w tygodniu przerzuca samojezdna przerzucarka. Dzięki temu poprawia się natlenienie materiału i cały proces ulega przyspieszeniu. Częstotliwość przerzucania zależy od fazy procesu, wilgotności i struktury materiału oraz temperatury pryzmy. Cały proces kompostowania jest stale monitorowany – badana jest temperatura i wilgotność. Zdarza się, że chcąc zachować odpowiednią wilgotność materiału, pryzmy są zwilżane wodą przez zraszacze. Na koniec materiał zostaje przesiany w przesiewarce bębnowej z sitem o prześwicie oczek 20 mm. To pozwala odseparować od kompostu nieprzekompostowane odpady, np. szyszki, fragmenty kory czy większych gałęzi. One ponownie ulegną rozdrobnieniu i przejdą proces kompostowania. 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)