Miasto zwiększa zakres remontów dróg – rusza nowy program Wrocław na dobrej drodze

wtorek, 9.7.2024 15:40 314 0

Po wiosennych wymianach nawierzchni zwiększamy zakres działania i przedstawiamy nowy program - Wrocław na dobrej drodze. Ma on w skuteczny sposób poprawić infrastrukturę drogową na wybranych odcinkach ulic. Obejmie nie tylko ulice z uszkodzoną nawierzchnią, ale też drogi gruntowe, zatoki autobusowe i chodniki. Dodatkowo na ulicach pojawią się nowe elementy poprawiające bezpieczeństwo. Właśnie ogłosiliśmy przetarg na pierwsze zadania realizowane w ramach tego programu. Prace mają rozpocząć się jeszcze w te wakacje.

 

 • Do szybkich remontów wytypowano w sumie odcinki na 16 ulicach w tym na dwóch ulicach gruntowych. Prace zrealizujemy na ulicy: Bierutowskiej, Bezpiecznej, Lechitów, Gostyńskiej, Brodzkiej, Wolskiej, Marszowickiej, Kozanowskiej, Bł.Czesława, Oławskiej, Mościckiego, Ołtaszyńskiej, Balonowej, Na Grobli, Kuronia i Racławickiej;
 • Aby wykonać prace w jak najszybszym możliwym terminie, ulice podzielono na 7 pakietów. Właśnie ogłoszono przetarg na te zadania;  
 • W sumie wymieniona zostanie nawierzchnia o długości blisko 12 km. Powierzchnia zaplanowanych do remontu odcinków wynosi 90,5 tys. Mkw;
 • Zależnie od głębokości uszkodzeń jezdni, wymiana obejmie warstwę o grubości od 5 do 10 cm;
 • Frezowanie i układanie nowej masy bitumicznej spowoduje lokalne utrudnienia (wyłączania jednego pasa lub połówkowe zajęcia),  co do zasady bez konieczności wprowadzania objazdów;
 • Realizacja prac na każdym z odcinków w zależności od jego długości, wyniesie maksymalnie do 2 tygodni (wliczając niezbędne przerwy technologiczne).


Ogłoszony właśnie przetarg dotyczy 7 zadań, które będą realizowane przez ZDiUM w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. To kolejne działania, które skierowane są na poprawę infrastruktury drogowej we Wrocławiu. Realizacja tych prac jest możliwa dzięki dodatkowym środkom w wysokości ponad 40 mln złotych, które otrzymaliśmy w czerwcu z budżetu miasta. 

- Wiosenne wymiany nawierzchni przyniosły efekt. Inaczej się jedzie Piotra Skargi, Ślężną, Hallera, Kamienną, Karkonoską czy Pilczycką. To tylko część z tego wiosennego rozdania, gdy nasi drogowcy pojawili się na 22 odcinkach ulic Wrocławia. 12 kilometrów nowych nawierzchni. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dlatego cieszę się, że możemy z tego zrobić działanie systemowe. Nazywamy je "Wrocław na dobrej drodze". znakomicie, że mogliśmy w tym roku przyznać Zarządowi Dróg i Utrzymania Miasta na ten program kolejne środkj. W sumie w tym roku przekazaliśmy już ponad 70 mln złotych na wymiany asfaltowych nawierzchni w całym mieście. A przecież remonty ulic to tylko jedno z zadań, które realizujemy, aby poprawić stan infrastruktury drogowej, niedawno zakończyliśmy przebudowę ulicy Pomorskiej, trwa przebudowa ulicy Wilkszyńskiej, a na ulicy Szczytnickiej rozpoczęliśmy remont torowiska, aby docelowo przebudować całą Szczytnicką, W planach mamy również remont trzech odcinków ulicy Powstańców Śląskich. Jesteśmy na dobrej drodze. Wrocław jest na dobrej drodze – zaznacza Jacek Sutryk, Prezydent Wrocławia.  

Program zwiększa zakres prac. Na liście drogi gruntowe i zatoki autobusowe
Do programu zostało wytypowanych 14 ulic o spękanej i odkształconej nawierzchni, ale wciąż dobrej nośności i podbudowie. Typowane odcinki musiały spełnić odpowiednie kryteria. Do akcji zakwalifikowano odcinki ulic, na których ubytki pojawiły się tylko w górnej warstwie drogi, miały wciąż dobry stan podbudowy i zachowaną nośność. Kluczowym jest również brak  konieczności wymiany sieci uzbrojenia podziemnego. W ramach nowego programu  pracami objęte zostaną wybrane chodnik, zatoki autobusowe i 2 odcinki dróg gruntowych. 

– Infrastruktura drogowa to nie tylko ulice z nawierzchnią bitumiczną, ale również pozostałe drogi, chodniki, zatoki wraz z ich oznakowaniem. Regularnie monitorujemy ich stan techniczny, znamy potrzeby remontowe, dlatego dzięki dodatkowym środkom mogliśmy natychmiast zwiększyć zakres prac remontowych. Nasz program Wrocław na dobrej drodze różni się tym, dotychczas realizowanych działań,  że spoglądamy na infrastrukturę drogową w szerszej perspektywie, dlatego oprócz wymiany nawierzchni wyremontujemy na kilku ulicach zatoki autobusowe czy chodniki. Dodatkowo odnowimy zdecydowanie więcej poziomego oznakowania w tym śluzy rowerowe i zamontujemy nowe elementy poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców na naszych ulicach. Zakres tych prac potwierdza, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia poziomu dobrej infrastruktury drogowej w mieście – zaznacza  Tomasz Staruchowicz, dyrektor Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu

Miasto realizację programu rozpoczyna od wymiany nawierzchni na wspomnianych obszarach pasa drogowego, w kolejnych etapach będą ogłaszane przetargi na pozostałe zadania. Wśród nich jest pakiet działań poprawiających bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego. Zakres działań będzie polegał m.in. na uporządkowaniu parkowania, wyniesienia nowego oznakowania, aż po zabezpieczania chodników przed autami, szczególnie w rejonie placówek edukacyjnych.

– Dobre i bezpieczne drogi, to takie które nie tylko poprawiają komfort podróżowania, ale też poprawiają bezpieczeństwo pieszych, rowerzystów i pasażerów komunikacji miejskiej. W ramach tego projektu będziemy wdrażać elementy zwiększające bezpieczeństwo, są to projekty realizowane na nasze zlecenie lub na podstawie zgłoszeń mieszkańców i Rad Osiedl, którzy czekali na te rozwiązania. Chcielibyśmy kontynuować te działania również w przyszłości, bo wpisują się one w działania na rzecz zrównoważonej mobilności. – podkreśla Monika Kozłowska-Święconek dyrektorka Biura Zrównoważonej Mobilności UM we Wrocławiu

Co wykonano do tej pory?

To nie jedyne prace, jakie ZDiUM wykonał w tym roku w zakresie poprawy infrastruktury drogowej. Na ulicach miasta prowadzonych jest równolegle kilka programów, które łączy poprawa stanu wrocławskich ulic. Od połowy stycznia jednostka prowadzi prace związane z punktowym usuwaniem ubytków na wrocławskich ulicach, które objęły już kilkaset wrocławskich ulic. Z kolei pomiędzy marcem a czerwcem, na 22 odcinkach wrocławskich ulic zrealizowano program Szybkich Wymian Nawierzchni w ramach którego na takich ulicach jak Królewiecka, Kamienna, Gazowa, al.Hallera czy al. Karkonoska pojawiło się ponad 12 km nowej nawierzchni. W wakacje drogowcy prowadzą też prace związane z poziomym oznakowaniem na ulicach i usuwaniem spękań nawierzchni. Wartość tegorocznych prac związanych z infrastrukturą drogową, które zrealizował tylko ZDiUM, przekroczyła już ponad 31 mln złotych.

O datach planowanych prac będziemy informować na bieżąco za pomocą odrębnych komunikatów i poprzez specjalny serwis na swojej stronie internetowej (www.zdium.wroc.pl). 

 

Podział na zadania programu Wrocław na dobrej drodze: 

Zadanie 1:

 1. Ul.Bierutowska od Lidla do posesji nr 41, dł. 370 m, pow. 2 700 m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Bezpieczna od ul. Obornickiej do skrzyżowania z ul. Jugosłowiańską + zatoki parkingowe, dł. 530 m, pow. 5 900 m2  Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 3. Ul.Gostyńska od posesji nr 5 do ostatniego zabudowania, dł. 310 m, pow. 2 000 m2 Poprawa stanu nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem destruktu asfaltowego,
 4. Ul.Lechitów odcinek o nawierzchni gruntowej do nr 46, dł. 280 m, pow.  908 m2 Poprawa stanu nawierzchni gruntowych z wykorzystaniem destruktu asfaltowego.

Zadanie 2:

 1. Ul.Brodzka od posesji nr 131 do skrzyżowania z ul. Królewiecką, dł. 1600 m, pow. 9 415 m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Wolska do ul.Marszowickiej od nawierzchni z kostki do szkoły, dł. 360 m; pow.  2 900 m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 3. Ul.Marszowicka od ul. Hartmana do ul. Łanowskiego, dł. 485 m; pow. 2 900 m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej, 

Zadanie 3:

 1. Ul.Kozanowska od ul. Pilczyckiej do skrzyżowania z ul. Dokerską dł. 1 700 m; pow. 21 000 m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej, 

Zadanie 4:

 1. Ul.Bł. Czesława od ul. Oławskiej do wyjazdu z garażu Galerii Dominikańskiej, dł. 120 m; pow.  1 200 m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Oławska od pl. Dominikańskiego do Kazimierza Wielkiego, dł. 190 m; pow. 1 200 m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej, 

Zadanie 5:

 1. Ul.Mościckiego od ul. Topolowej do ul. Ziemniaczanej, dł. 2000 m; pow.  13 600 m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Ołtaszyńska od ronda Ojca Pio do nr 36, dł. 720 m; pow.  3 750m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej, 

Zadanie 6:

 1. Ul.Balonowa od ul. Horbaczewskiego do ul. Bystrzyckiej, dł. 740 m; pow.  4 440 m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej,

Zadanie 7:

 1. Ul.Na Grobli od mostu Oławskiego do ul. Okólnej, dł. 1120 m; pow.  7 840 m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 2. Ul.Kuronia od ul. Borowskiej do ul. Ślężnej, dł. 600 m; pow.  2 400 m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej,
 3. Ul.Racławicka od skrzyżowania z ul. Jastrzębią do skrzyżowania z ul. Gajowicką, dł. 730 m; pow.  5 500 m2 Wymiana nawierzchni bitumicznej,

 

 

Dodaj komentarz

Komentarze (0)