METREX: debata przedstawicieli największych metropolii o przyszłości miast

piątek, 21.4.2023 11:32 301 0

Jak powinny rozwijać się metropolie w XXI wieku, jak przygotować się na wyzwania związane globalizacją czy jak powinien wyglądać plac Społeczny za kilkanaście lat – odpowiedzi na m.in. te pytania będą szukać we Wrocławiu przedstawiciele największych światowych metropolii. W trakcie wydarzenia, które rozpocznie się w poniedziałek 24 kwietnia, na zaproszenie Wrocławia, honorowym członkiem METREXU zostanie Kijów.

METREX - Sieć Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych działa od 1996 roku, a jego członkami jest ok. 50 miast, regionów i obszarów metropolitalnych z całej Europy. Głównym celem sieci jest wymiana wiedzy i doświadczeń między miastami partnerskimi, szczególnie w zakresie planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Przez trzy dni stolica Dolnego Śląska  będzie gościć ponad 100 osób z 15 krajów – ekspertów w zakresie urbanistyki, finansowania rozwoju miast, polityk unijnych, przedstawicieli władz lokalnych. Prezydentem organizacji od 2021 roku jest Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

- Niezmiernie się cieszę, że tym razem spotkamy się we Wrocławiu. Z naszymi gośćmi będziemy debatować o tym, jak po pandemii i w czasie kryzysu klimatycznego projektować miasta. To doskonała okazja, by skorzystać z ich wiedzy, wymienić się doświadczeniami i poglądami na temat przyszłości miast. Wykorzystamy to m.in. by podyskutować o tym, jak powinien wyglądać docelowo plac Społeczny – zapowiada Jakub Mazur. - Wspólnie będziemy zastanawiać się, jak przygotować największe światowe metropolie na nieoczekiwane zmiany jak pandemia i szybko na nie reagować, a także jak dbać o warunki sprzyjające dalszemu rozwojowi naszych miast – dodaje wiceprezydent Wrocławia.
METREX dla Europy
Głównym celem konferencji jest omówienie wyzwań stojących przed największymi miastami Europy i dyskusja nad zwiększeniem oddziaływania międzynarodowego takich metropolii jak Wrocław, a w konsekwencji – pozyskanie większych funduszy dla miast i ich bezpośredniego otoczenia.
- Podczas konferencji przedstawimy i omówimy naszą wizję Europy metropolitalnej– mówi Łukasz Medeksza, zastępca dyrektora departamentu Strategii i Rozwoju Miasta.
Autorytety w kwestiach polityk europejskich wyrażą swoje opinie na temat przedstawionych perspektyw rozwoju. Eksperci omówią szanse wdrożenia konkretnych działań na poziomie europejskim. Dobre praktyki przedstawią m.in. Helsinki i Vantaa, Strasburg, Brno i Bukareszt, a także międzynarodowa organizacja European Metropolitan Authorities.
METREX dla Polski
Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania tego, co dzieje się w polskich i środkowoeuropejskich metropoliach w zakresie planowania przestrzennego oraz programów strategicznych. Przedstawione zostaną dobre praktyki m.in. Europejskiego Zielonego. Poznamy także bliżej założenia rozwoju obszarów metropolitalnych Wrocławia, Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Warszawy, regionu Zachodniopomorskiego i Gdańska.

METREX dla mieszkańców Wrocławia

Dzięki debacie i praktycznym warsztatom przedstawiciele europejskich miast  dowiedzą się od Wrocławia (i we Wrocławiu) o potrzebach, podejściach i nowych rozwiązaniach również w naszym najbliższym otoczeniu.

- Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, na których młodzi ludzie pod przewodnictwem ekspertów z Polski i miast europejskich spróbują wypracować nowe pomysły dla placu Społecznego, aby lepiej odpowiadał potrzebom mieszkańców – mówi Łukasz Medeksza, zastępca dyrektora departamentu Strategii i Rozwoju Miasta -  Pod okiem uznanych urbanistów, architektów i specjalistów od rozwoju miast przeanalizowana zostanie przestrzeń placu Społecznego, która obecnie pełni głównie funkcję komunikacyjną. Wypracowane rozwiązania zostaną przedstawione w formie propozycji do wykorzystania w pracach nad placem Społecznym – Łukasz Medeksza, zastępca dyrektora departamentu Strategii i Rozwoju Miasta
Dla przypomnienia: Plac Społeczny to największy niezabudowany obszar położony w centrum, w atrakcyjnym miejscu, nad rzekami Odrą i Oławą, w bliskiej odległości od licznych atrakcji turystycznych, uczelni wyższych oraz obiektów administracji publicznej. Plac wymaga wprowadzenia zagospodarowania o nowej, wysokiej jakości, spełniającej aktualne i przyszłe wymagania oraz potrzeby, chociażby w kontekście zielonej agendy UE czy celów zrównoważonego rozwoju. Miasto prezentowało projekt Placu Społecznego m.in. kilkukrotnie na targach w Cannes, jednakże do tej pory obszar nie doczekał się żadnych procesów inwestycyjnych, ponieważ jego zagospodarowanie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych, związanych przede wszystkim z realizacją infrastruktury.
Obszar pl. Społecznego poddano analizie, biorąc pod uwagę chłonność rynku nieruchomości, jego aktualny stan oraz wizję na przyszłość, z uwzględnieniem szeroko pojętego sektora mieszkaniowego oraz komercyjnego. Zidentyfikowane zostały cele Miasta, które mogłyby zostać zrealizowane w ramach projektu. Eksperci EBI pomogli w określeniu charakterystyki projektu oraz zdefiniowano ograniczenia. Kluczowa jest obecna i prognozowana sytuacja finansowa Miasta, która powoduje, że realizacja będzie wymagała wprowadzenia do procesu inwestycyjnego inwestora lub grupy inwestorów prywatnych. Projekt ma szansę na realizację założeń postawionych przez Miasto tylko w ramach umiejętnie zaplanowanej, długoterminowej współpracy Miasta z podmiotami z sektora prywatnego.
Miasto Wrocław wystąpiło do Europejskiego Banku Inwestycyjnego z wnioskiem o sfinansowanie wykonania Studium wykonalności dla projektu „Nowe zagospodarowanie Placu Społecznego we Wrocławiu”.
Wydarzenie towarzyszące
Bezpośrednio po konferencji METREX odbędzie się spotkanie naukowe „Urban Post-COVID Recovery in the V4 Countries – Experiences, Challenges and Future PathWays”. Zorganizowane zostanie ono w ramach projektu badawczego prowadzonego na Uniwersytecie Wrocławskim, który współfinansuje METREX. Szczegółowy program międzynarodowej konferencji METREX (w języku angielskim);https://www.eurometrex.org/events/metrex-spring-conference-2023/
Czym jest METREX?
METREX działa od 1996 roku, a jego członkami jest ok. 50 miast, regionów i obszarów metropolitalnych z całej Europy. Głównym celem sieci jest wymiana wiedzy i doświadczeń między miastami partnerskimi, szczególnie w zakresie planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Zadaniem organizacji jest także promowanie spójnej polityki terytorialnej w Europie. METREX jest partnerem instytucji europejskich, środowiska naukowego, organizacji rządowych i innych sieci międzynarodowych. Wrocław należy do organizacji od 23 lat.
Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia, od 2021 roku jest  Prezydentem METREX - Sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. Do zarządu organizacji należy także Łukasz Medeksza – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Członkostwo Wrocławia w METREX oznacza przede wszystkim umacnianie pozycji Wrocławia na arenie międzynarodowej i nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami największych metropolii z całej Europy. Działalność przekłada się także na promocję miasta i wzrost zainteresowania stolicą Dolnego Śląska - na przykład ze strony inwestorów. METREX to także głos największych europejskich miast, mający znaczenie m.in. w kreowaniu polityki unijnej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)