LVI Sesja Rady Miejskiej Wrocławia

środa, 13.7.2022 16:14 291 0

W najbliższy czwartek tj. 14 lipca 2022r. LVI sesja Rady Miejskiej Wrocławia rozpocznie się o godz. 10.00.  Posiedzenie Rady odbędzie się w trybie zdalnym - korespondencyjnie z debatą nad projektami uchwał w formie hybrydowej.

Radni, a także reprezentanci Prezydenta Wrocławia, referujący projekty uchwał mogą uczestniczyć w debacie zarówno na sali sesyjnej im. Ignacego Jana Paderewskiego, jak i zdalnie, za pośrednictwem platformy komunikacyjnej MS Teams.
        Przebieg debaty będzie transmitowany online na stronie wroclaw.pl.  

Głosowanie odbędzie się w formie korespondencyjnej. O rozpoczęciu i zakończeniu kolejnych głosowań poinformuje Przewodniczący, prowadzący obrady w sali sesyjnej. Wyniki głosowania - po zliczeniu oddanych głosów z przesłanych kart – zostaną ogłoszone przez Przewodniczącego Rady. Wyniki zostaną również umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.
Przesłane przez Radnych mailowo indywidualne wypowiedzi w debacie zostaną dołączone do protokołu sesji.

Porządek obrad

Dodaj komentarz

Komentarze (0)