Lekarze POZ otwierają gabinety

środa, 7.1.2015 09:35 2171 0

Po prawie 15 godzinach negocjacji zostało podpisane zarządzenie pomiędzy lekarzami POZ-u i ministrem zdrowia. 

Dla pacjentów oznacza to, że 7 stycznia lekarze rodzinni z 65 placówek medycznych we Wrocławiu zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim otworzą gabinety.

- Otwieramy gabinety – taka informacja pojawiła się na FB Porozumienia Zielonogórskiego tuż przed godziną 9.

Fot. Jacek Krajewski, prezes PZ 

Likwidacja możliwości jednostronnej zmiany umowy przez NFZ to jeden z postulatów, który udało się osiągnąć lekarzom z Porozumienia Zielonogórskiego.

Minister zdrowia zapewnił, że resort nie ugiął się pod żądaniem 2 mln złotych na POZ. 

Wiadomo również, że lekarze rodzinni z PZ zgodzili się, w drodze kompromisu, na pakiet onkologiczny i pakiet kolejkowy. Pakiet onkologiczny będzie jednak przedmiotem stałych konsultacji z lekarzami.

Dodatkowo PZ wynegocjowało, że specjalny zespół roboczy określi też schorzenia dermatologiczne i okulistyczne, które lekarz okulista i dermatolog będzie mógł leczyć bez skierowania od lekarza POZ.

- Walczyliśmy o to, by móc godnie leczyć i pracować. Bardzo Wam dziękujemy, że Byliście z nami w trudnych chwilach dla polskich pacjentów i lekarzy – informują na swojej stronie lekarze z PZ.

Prezes NFZ zobowiązał się do ogłoszenia w środę zmienionego zarządzenia zawierającego wynegocjowane zapisy.

1. Umowy będą aneksowanie od 1 stycznia 2015 z zachowaniem ważności deklaracji i numerów recept.

2. Deklaracje pacjentów nieuprawnionych (czerwonych) nie tracą ważności - bez konieczności zbierania nowych deklaracji.

3. W trakcie obowiązywania umowy jej zapisy nie mogą być zmienione bez zgody drugiej strony.

4. W harmonogramach pracy lekarzy obowiązuje zapis pomiędzy 8 a 18.

5.Zlikwidowano konieczność corocznego potwierdzania rachunku bankowego.

6. Kontrole mogą trwać maksymalnie 12 dni. Muszą być zgłaszane 48 godz. wcześniej.

7. Umowy będą trwały maksymalnie 12 miesięcy.

8.Wskaźnik skuteczności onkologicznej będzie jeszcze przedmiotem uzgodnień po wcześniejszym monitoringu.

9. Wprowadzony zostanie zapis ustawowy dotyczący powołania koronerów i zmian w zasadach stwierdzania zgonów.

10. Od stycznia stawka kapitacyjna wzrośnie do 140,4 zł.:

11. Od 1 lipca stawka kapitacyjna dla przychodni, które sprawozdawały badania wyniesie 142,08 zł.

12. Od 1 sierpnia 2015 dla przychodni, które osiągną wskaźnik wykonywania badań, który określi NFZ wyniesie 144,00 zł.

13. Możliwość wydawania karty onkologicznej będzie przedmiotem dalszych uzgodnień.

Przypomnijmy, czego dotyczył spór:

Zniesienia limitów onkologicznych. Co to oznacza w praktyce? Każdy lekarz ma prawo wydać 30 zielonych kart onkologicznych. Potem będzie następowała 10-13 tygodniowa weryfikacja słuszności decyzji lekarza. Przez ten czas lekarz nie będzie mógł wystawić ani jednej zielonej karty. Zatem limit wynosi 30 chorych na 3 miesiące.

Likwidacja możliwości jednostronnej zmiany umowy przez NFZ

Według federacji, nie można zgodzić się na zawarcie umowy, która jednej ze stron (Funduszowi) daje możliwość dowolnej jej zmiany bez naszej zgody. Nowe zasady tworzenia rozporządzenia o Ogólnych Warunkach Umów nie uwzględniają wypracowania konsensusu przez organizacje związane z ochroną zdrowia, a jedynie dyktat Ministra Zdrowia.

Zmiana zasad weryfikacji ubezpieczeń przez NFZ

Fundusz chce na podstawie błędnych informacji podawanych przez system weryfikacji uprawnień usuwać deklaracje pacjentów. Wielu ubezpieczonych pacjentów zostanie wykreślonych z naszych list. Blisko połowa uznawanych przez system eWUŚ za nieuprawnionych w rzeczywistości posiada takie uprawnienia.

Wg NFZ pacjent musiałby ponownie składać deklarację w momencie, kiedy zaświeci się na czerwono.

I jeden z najważniejszych postulatów: przywrócenie dotychczasowego modelu opieki nad chorymi z cukrzycą i przewlekłymi chorobami układu krążenia.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)