Krzysztof Mieszkowski składa zawiadomienie do prokuratury ws. działań policji

wtorek, 14.9.2021 14:03 266 0

Krzysztof Mieszkowski, Poseł na Sejm RP, złożył dziś do Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu - Stare Miasto zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy policji biorących udział w zatrzymaniu niemieckich studentów 18 lipca 2021 roku we Wrocławiu, którzy w przekonaniu posła Mieszkowskiego przekroczyli swoje uprawienia, o czym stanowi art. 231. § 1 Kodeksu karnego: Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Treść zawiadomienia:

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Niniejszym zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy policji, którzy nad ranem dnia 18 lipca 2021 roku zatrzymali we Wrocławiu przy ul. Tęczowej dwóch niemieckich studentów, skuli ich w kajdanki i przewieźli na Komisariat Policji Wrocław-Stare Miasto przy ul. Trzemeskiej 12 we Wrocławiu,  następnie do Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Podwale 31-33 we Wrocławiu i ponownie na ul. Trzemeską 12, gdzie znęcali się nad nimi - w obecności 8 funkcjonariuszy kazali się im rozebrać do naga i robić przysiady (jeden z funkcjonariuszy śpiewał: „Deutschland, Deutschland über alles..."), tym samym przekraczając swoje uprawnienia i wypełniając znamiona czynów opisanych w art. 231. § 1 Kodeksu karnego: Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

UZASADNIENIE

Przemoc i agresja dolnośląskiej policji, które obserwujemy w ostatnich miesiącach, dowodzą, jak bardzo niedoświadczeni i nieprzygotowani do pełnienia tej niezwykle odpowiedzialnej służby, której celem jest przecież ochrona obywateli, są funkcjonariusze. Nagminne przekraczanie uprawnień przez funkcjonariuszy policji oraz stosowanie przez nich środków przymusu bezpośredniego wobec bezbronnych obywateli, skutkuje całkowitą utratą zaufania wobec nich.

Z relacji poszkodowanych niemieckich studentów wynika, że nad ranem 18 lipca 2021 roku po wyjściu z jednego z wrocławskich klubów przy ul. Tęczowej we Wrocławiu otoczyło ich ośmiu funkcjonariuszy i po ustaleniu, że mężczyźni mają przy sobie zakupioną legalnie w automacie w Polsce medyczną marihuanę, dwóch z nich zostało zatrzymanych, skutych w kajdanki i przewiezionych na  Komisariat Policji Wrocław-Stare Miasto przy ul. Trzemeskiej 12, następnie do Komendy Wojewódzkiej Policji przy ul. Podwale 31-33 we Wrocławiu i ponownie na ul. Trzemeską 12. Zatrzymani na obu komisariatach spędzili łącznie 35 godzin. Z ich relacji wynika, że zgodnie z tym, co zapowiedział jeden z funkcjonariuszy zaraz po zatrzymaniu -  „zabawili się nimi”. Studenci zostali zmuszeniu, w obecności funkcjonariuszy, rozebrać się do naga. Rozebrani zatrzymani musieli wielokrotnie robić przysiady, potem jeden z nich miał rewizję intymną w ciemnym pokoju. Cały czas policjanci podśmiechiwali się z zatrzymanych. Jeden z funkcjonariuszy zaczął śpiewać „Deutschland, Deutschland über alles...". Studenci przez kilka godzin siedzieli na posterunku bez wody, potem zostali przewiezieni i zamknięci w dwóch różnych celach. Jeden ze studentów stracił przytomność. Zatrzymanych dwudziestolatków wypuszczono po 35 godzinach – roztrzęsionych, wycieńczonych, upokorzonych i zapłakanych.

Poniżanie ludzi nie jest rolą polskiej policji. Polska policja zobowiązana jest do dbałości o poszanowanie godności każdego człowieka, niezależnie od tego, czy jest sprawcą, świadkiem, osobą podejrzaną czy skazanym za dokonanie danego czynu. Godność ludzka jest wartością najwyższą.

W związku z powyższym zawiadamiający oczekuje od organów ścigania podjęcia wszelkich możliwych działań mających na celu ściganie przestępstw opisanych w niniejszy zawiadomieniu.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)