Konwencja Programowa Jacka Sutryka

niedziela, 7.10.2018 13:04 2257 0

Moi Drodzy, cieszę się, że jesteśmy tutaj dzisiaj razem. W Centrum Historii Zajezdnia. W miejscu zakorzenionym w pięknej wrocławskiej legendzie, nazywającej nasze miasto Twierdzą Solidarności. Spójrzmy jednak na tę zajezdnię nieco szerzej. Była ważnym elementem infrastruktury komunikacyjnej miasta. Dziś, zrewitalizowana, służy mieszkańcom Wrocławia i turystom jako muzeum, ale też jako miejsce spotkań z kulturą. Zajezdnia stała się w ten sposób miejscem kompleksowym, służącym szerszej społeczności w wielu aspektach – mówił Jacek Sutryk, kandydat na prezydenta Wrocławia rozpoczynając konwencję programową.

 

Przemówienie programowe Jacka Sutryka:

Chcę dzisiaj opowiedzieć o wizji Wrocławia, którą wypracowywaliśmy wspólnie w ostatnich miesiącach. O wizji, która ma służyć wszystkim wrocławiankom i wrocławianom. Wreszcie o wizji, która daje mi energię do startu w wyborach i do walki o Wrocław. O Wrocław, z którego chcę, a sądzę, że wszyscy chcemy być dumni za pięć i za dziesięć lat, tak, jak jesteśmy dumni dzisiaj.

Nasza duma z Wrocławia – mówiłem o tym, gdy miesiąc temu raz jeszcze prosiłem kandydatów na radnych o dyskutowanie programu dla Wrocławia – nie pozwala nam spocząć na laurach. Każe wyznaczać nowe cele, dostrzegać najważniejsze wyzwania i rozwiązywać je dla dobra mieszkańców naszego miasta. Mówiłem nie tak dawno o pewnym masterplanie dla Wrocławia. O nowej racji stanu, której upatruję w dobrze zaplanowanej i poprowadzonej polityce społecznej. Tak. Chcę o nią oprzeć nasz program dla Wrocławia. Ale program szeroki i odważny, uwzględniający potrzeby każdej dzielnicy i osiedla. Chcę, aby wyznacznikiem mojej prezydentury, a zarazem największą inwestycją, jeśli mieszkańcy Wrocławia zdecydują się powierzyć mi obowiązki prezydenta, był komfort życia w naszym mieście. Chcę wreszcie, aby cały Wrocław stał się miastem-bliżej. Bliżej naszych domów, bliżej naszych rodzin, bliżej tego wszystkiego, co dla nas ważne.

O tym chcę opowiedzieć dzisiaj w imieniu twórców tego programu. Nam, tutaj zebranym i wszystkim mieszkańcom Wrocławia.

Wrocław to 48 osiedli. Każde z nich ma być kompletnym miejscem do życia, tak, aby mieszkańcy mieli łatwy dostęp do usług społecznych, żyli w przestrzeni zrównoważonej, byli dobrze skomunikowani i wreszcie mogli rozwijać swoją przedsiębiorczość w ramach lokalnej ekonomii.

Każde z 48 osiedli, powinno zawierać pewne kluczowe elementy, które je wypełnią, takie jak: żłobek i przedszkole, plac zabaw, miejsce rekreacji i sportu, lokalne centrum kultury, małą agorę – ryneczek, który będzie centrum życia wspólnoty, miejsca przyjazne dzieciom, seniorom, osobom z niepełnosprawnościami. Część z takich miejsc istnieje i działa dobrze, część wymaga rewitalizacji, część wreszcie stworzymy na nowo, uzupełniając luki w tkance miejskiej.

W ramach usług społecznych, zadbamy o opiekę żłobkową, otwierając 2000 nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech. Oznacza to otwarcie kilku nowych żłobków – zarówno miejskich, jak i prowadzonych przez podmioty zewnętrzne, np. przy ulicy Sołtysowickiej, Maxa Berga i Sygnałowej. Dodatkowo część istniejących już żłobków rozbudujemy, jak np. żłobek na Złotnikach, który zyska 100 nowych miejsc dla maluchów.

W sumie będziemy dysponować bazą ponad 7500 miejsc, co pozwoli nam objąć opieką 45% dzieci, dla porównania, średnia krajów Unii Europejskiej to 33% dzieci objętych opieką żłobkową.

Dokonamy zdecydowanych zmian w zasadach finansowania miejsc żłobkowych: wszyscy zainteresowani będą płacić tyle samo za miejsce w żłobku, niezależnie od tego, czy będzie to placówka miejska, społeczna czy prywatna.

W podobny sposób uzupełnimy opiekę przedszkolną , tworząc 2000 nowych miejsc w przedszkolach miejskich i prywatnych z dofinansowaniem z budżetu miasta, m.in. przy szkole nr 91, przy ul. Sempołowskiej, przy ul. Okulickiego i ul. Przedwiośnie. Co oznacza, że do końca pierwszej kadencji uruchomimy przynajmniej 5 nowych przedszkoli, zaspokajając w tym zakresie potrzeby mieszkańców.

Moi drodzy, chcę to podkreślić z całą mocą, każde dziecko w wieku przedszkolnym będzie miało, jak do tej pory, zapewnioną opiekę, jeśli tylko rodzice zdecydują się wysłać je do przedszkola. Dzięki naszym inwestycjom przedszkola znajdą się bliżej nowych osiedli. Jeśli rząd kolejnymi nierozważnymi reformami zmieni regulacje dotyczące opieki przedszkolnej, to tak pokieruję naszym miejskim programem, aby wrocławskie rodziny tego nie odczuły. 

Zainwestujemy w place zabaw tak, aby dzieci miały przestrzeń do integracji, nawiązywania kontaktów i rekreacji na świeżym powietrzu. Przeznaczymy na to dodatkowe środki, wyremontujemy także istniejące już place zabaw. Dobrym przykładem może być tutaj plac zabaw we wnętrzu podwórza ul. Sienkiewicza-Minkowskiego-Grunwaldzkiej-Piastowskiej, który będzie gotowy w roku 2019. Będziemy dbali o stałą opiekę nad przestrzeniami międzyblokowymi, zachęcając jednocześnie wspólnoty mieszkaniowe do realizacji podobnych inwestycji ze wsparciem ze strony miasta.

Uzupełnimy ofertę osiedlową o Domy Kultury i Centra Aktywności Lokalnej. Mamy ich obecnie we Wrocławiu 12, utworzymy 8 nowych, m.in. na Świniarach, Osobowicach-Rędzinie, Maślicach, Żernikach i Nowych Żernikach. To bardzo ważne, aby lokalne społeczności miały miejsce dla kulturalnej integracji i przestrzeń do rozwijania swojej kreatywności. Dlatego utworzymy też klastry aktywności lokalnej. Do 7 już istniejących, dołączą wkrótce kolejne: Zajezdnia Dąbie, rozbudowana zajezdnia przy ul. Legnickiej, kamienica przy ul. Nasypowej i klaster na Przedmieściu Oławskim.

Wrocław pięknie nam się posrebrza. Chcemy wyjść na przeciw potrzebom seniorów. Już to robimy, śmiem twierdzić, że z dużych polskich miast Wrocław już jest w tej przestrzeni liderem.

Ale chcąc dobrze senioralne bogactwo Wrocławia wykorzystać jeszcze silniej zadbamy o potrzeby osób starszych. Zainwestujemy mocniej w istniejące już kluby seniora, a mamy ich w we Wrocławiu, proszę Państwa aż 72…

Wzmocnimy je finansowo, wesprzemy otwarcie nowych. Zwiększymy dostęp do usług dedykowanych seniorom, takich jak:

– trener senioralny, który zadba o ich kondycje,

– taxi senior,

– wdrażany już projekt: „koperta życia”,

– uruchomimy biuro rzecznika spraw seniora i opiekuna,

– wesprzemy sieć uniwersytetów trzeciego wieku,

– utworzymy uniwersytety czwartego wieku,

– zadbamy o organizację czasu wolnego,

– przystosujemy obiekty sportowe do potrzeb seniorów,

– poprawimy dostęp do usług geriatrycznych,

– zapewnimy doradztwo zawodowe dla seniorów, którzy będą chcieli pozostać aktywni na rynku pracy,

– uruchomimy program „złota rączka”, jako projekt wspierający potrzeby seniorów w drobnych pracach domowych,

– zapewnię bezpłatne badania okresowe dla osób powyżej 65 roku życia.

Aby wszystko to o czym mówię było możliwe, utworzę wrocławski fundusz senioralny, deklaruję na ten cel przynajmniej 4 miliony złotych rocznie. 

Nad bezpieczeństwem na każdym osiedlu będzie czuwał dedykowany mu strażnik miejski. Jego rolą nie będą tylko interwencje, ale przede wszystkim dostrzeganie zagrożeń i usuwanie ich zanim dojdzie do niebezpiecznej sytuacji. Będzie raportował instytucjom miejskim o wszystkich tych potrzebach, dzięki czemu będziemy wiedzieli gdzie i jak interweniować. Strażnik będzie ściśle współpracował z Radą Osiedla.

Przestrzeń zrównoważonego rozwoju, to ogólna poprawa jakości życia na naszych osiedlach.

Zadbamy o miejsce dla zieleni. Na osiedlach powstaną nowe skwery i trawniki. Wzdłuż ulic pojawią się szpalery drzew i ekrany z zielenią wertykalną, które zamienią asfaltowe i betonowe korytarze w zielone aleje. Drzewa i krzewy będą sadzone przede wszystkim na obszarach publicznych, w tym wokół szkół, przedszkoli i żłobków, placówek opiekuńczych, leczniczych, kulturalnych i sportowych. Utworzymy lub rozbudujemy 42 parki i zieleńce. Zlokalizujemy je m. in. przy ulicach Avicenny, Zwycięskiej, Kraszewskiego. Także na Pilczycach, Maślicach i Żernikach. Na południu Wrocławia utworzymy wielohektarowy zielony Klin Wojszycki. Zieleńce powstaną między innymi przy ul. Stawowej, Ślężnej i Żmudzkiej. Zrewitalizujemy Wzgórze Partyzantów. Przerzucimy kładkę ze Wzgórza nad Fosą Miejską – w kierunku Przedmieścia Oławskiego. Poprawimy dostępność Parku Wschodniego.

Teren zielony będzie znajdował się w odległości pięciu minut od domu każdego mieszkańca. Zadbamy także o utrzymanie terenów zielonych w czystości i ich stałą rewitalizację.

Będziemy udostępniali kolejne tereny miejskie na rzecz programu WROśnij we WROcław, czyli sadzenie drzew z okazji narodzin dzieci.

Zainwestujemy w renowację i tworzenie nowych boisk i obiektów rekreacyjnych, najbliższą taka inwestycją, którą oddamy w roku 2019 jest boisko i plac zabaw przy ul. Ełckiej oraz na Praczach Odrzańskich, kompleks przy ul. Lotniczej, a także boiska w Leśnicy. Stworzymy cztery nowe kompleksy sportowe oraz pięć nowych osiedlowych hal sportowych dla mieszkańców.

Odnowimy nasze osiedlowe agory, miejsca spotkań, serca naszych małych wspólnot. Pamiętam o słowach pana profesora Wiszniewskiego. Panie Profesorze, zajmę się także pl. Piłsudskiego na wrocławskich Karłowicach.

Zadbamy o podwórka i przestrzeń międzyblokową. Przykładem tych prac jest odnowione już podwórko przy pl. św. Macieja, ale w ślad za nim zainwestujemy w inne przestrzenie międzyblokowe. Wyremontujemy podwórka na osiedlach okalających centrum: Przedmieściu Odrzańskim, Przedmieściu Oławskim, Ołbinie, Kleczkowie, pl. Grunwaldzkim, Przedmieściu Świdnickim, Księżu Małym i Dużym, Brochowie. Te zagospodarowania poprowadzimy we współpracy z radami osiedli.

Także we współpracy z nimi podejmiemy walkę z kurzem, błotem i hałasem w mieście. Utwardzimy miejsca parkingowe, szczególnie na podwórkach i poboczach dróg. Czysty Wrocław to miasto bez śmieci na podwórkach. Będziemy promować i wspierać budowę estetycznych osłon śmietnikowych, podziemnych kontenerów oraz nową gospodarkę odpadami komunalnymi w mieście. Postawimy na współpracę z organizacjami ekologicznymi i przedsiębiorcami, z którymi wypracujemy efektywne metody zagospodarowywania odpadów i ich recyklingu.

Chcemy zdecydowanie zainwestować w poprawę jakości powietrza we Wrocławiu. To wspólna odpowiedzialność urzędu i mieszkańców miasta. Podtrzymamy wydatki na program Kawka plus. Zakładamy, że w ciągu 10 lat wymienimy wszystkie piece węglowe na wrocławskich osiedlach, szczególnie tych położonych w centrum miasta. Proszę Państwa, zrobię wszystko, aby ten plan zrealizować szybciej. Dlatego zadbamy o przygotowanie profesjonalnego doradztwa energetycznego i dotrzemy do wszystkich mieszkańców z informacją o ofercie miasta. Będziemy asystować w tych procesach, nikt nie zostanie pozostawiony z tym sam. Dlatego już w tym roku uruchomiliśmy program osłonowy refinansujący wyższe rachunki po wymianie pieca.

Nasze osiedla, to także przestrzenie wymagające właściwej komunikacji. Stworzymy nowe miejsca parkingowe na osiedlach, w tym parkingi wielopoziomowe – zawsze w sąsiedztwie przystanków transportu publicznego. Będziemy tworzyli parkingi dla motocykli i skuterów. Stworzymy monitorowane osiedlowe parkingi rowerowe. Dodatkowo zadbamy o to, aby każdy inwestor budujący mieszkania oferował wraz z nimi infrastrukturę parkingową.

Dbając o dobry klimat przygotujemy też punkty ładowania aut elektrycznych, do 2020 roku chcemy utworzyć co najmniej 210 nowych punktów w całym mieście.

Wyremontujemy co najmniej 250 km wrocławskich ulic, w pierwszej kolejności: Powstańców Śląskich, Gajowicką, Zaporoską, Tęczową i Szpitalną, Kamienną, Pomorską, Komandorską, Zielińskiego, Nowowiejską, Słowiańską, Kościuszki, Poznańską. Przy okazji tych prac wyremontowanych zostanie 61 tysięcy metrów kwadratowych chodników i ścieżek osiedlowych. Każda z takich inwestycji będzie projektowana z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Zadbamy o rozwój osiedlowej przedsiębiorczości, tworząc przestrzeń dla lokalnego rzemiosła i usług. Miasto ma do tego narzędzia w postaci ulg podatkowych i preferencyjnego czynszu dla takiej aktywności. Dodatkowo dedykujemy im uchwalone przez nas plany przestrzenne.

Stworzymy warunki dla powstania małych targowisk,między innymi przy ul. Grochowej. Zmodernizujemy też targowisko przy ul. Skoczylasa w Leśnicy.

Moi drodzy, opowiedziałem o osiedlach kompletnych, teraz chcę opowiedzieć o tym jak te osiedla połączyć ze sobą. Jak zadbać o przestrzeń wspólną i infrastrukturę w szerszym, międzyosiedlowym wymiarze.

Zakupimy 120 nowych niskopodłogowych i klimatyzowanych tramwajów i 220 nowych autobusów.Zrealizujemy Wrocławski Program Tramwajowy.

Zbudujemy nowe trasy tramwajowe na: Nowy Dwór, Popowice, Swojczyce, Ołtaszyn, Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice i Bartoszowice. Znacznie poprawimy dostępność komunikacyjną Psiego Pola. Przeprowadzimy audyt torowisk i niezwłocznie wykonamy naprawę wszystkich stwierdzonych usterek. Przebudujemy kolejną część torowisk tak, by mogły po nich jeździć autobusy, motocykle i pojazdy uprzywilejowane. Wybudujemy nowoczesną zajezdnię tramwajową.

Uruchomimy autobusową linię okólną łączącą osiedla Wrocławia. Wraz z mieszkańcami i ekspertami przeanalizujemy różne warianty przebiegu tej linii, lokalizacji przystanków oraz zagospodarowania ich otoczenia. Wzmocnimy ją siecią mniejszych, międzyosiedlowych linii – m.in. na Wielkiej Wyspie, na Grabiszynku, na Psim Polu i na Partynicach. Stworzymy pierwszą linią autobusową, obsługiwaną przez tabor w pełni elektryczny.

Nasz Wrocław będzie miastem szybkiego i wygodnego transportu publicznego. 

Proszę Państwa udrożnienie wrocławskiego układu transportowego i usprawnienie komunikacji publicznej to moje priorytety inwestycyjne. Osiągniemy założony we Wrocławskiej Polityce Mobilności wskaźnik udziału transportu nie samochodowego na poziomie do 65 %.

Zbudujemy nowe połączenia drogowe: Aleję Wielkiej Wyspy z mostem łączącym Krzyki z Biskupinem i Sępolnem; północny odcinek Obwodnicy Śródmiejskiej – od Żmigrodzkiej do Sobieskiego; obwodnicę Psiego Pola czyli ul. Nowolitewską; ulicę łączącą Jagodno z Wojszycami. Rozpoczniemy prace nad tzw. Trasą Czeską czyli obwodnicą Oporowa z rejonu FAT do Osi Inkubacji.

Będziemy wpierać stopniowe przekształcanie rejonu Dworca Świebodzkiego w ważny węzeł komunikacji publicznej. Połączymy ul. Tęczową z Góralską, a w dłuższej perspektywie także Szpitalną z pl. Strzegomskim – w ten sposób udrożnimy rejon Dworca Świebodzkiego i wówczas nadamy tam pierwszeństwo komunikacji publicznej.

Wybudujemy 100 kilometrów nowych ścieżek rowerowych spinając je w spójny system. Stale też będziemy inwestowali w te już istniejące. Na program rowerowy przeznaczymy w dalszym ciągu ok. 30 milionów złotych rocznie. Chcemy aby Wrocław był za 5 lat najbardziej rowerowym miastem w Polsce i osiągnął, podobnie jak Berlin, poziom 15% mieszkańców korzystających na co dzień z tego środka lokomocji.

Dopilnuję rewitalizacji Promenady Krzyckiej – malowniczego, zielonego szlaku wzdłuż nasypu na Krzykach (zwanego Traktem Hugo Richtera). Przedłużymy ją w obu kierunkach, przekształcając w pieszo-rowerową obwodnicę centrum Wrocławia.

Zbudujemy nowe kładki pieszo-rowerowe: Pasterska – Świętochowskiego; przy Śluzie Opatowickiej; Kuźniki – stadion – brakujące połączenie wzdłuż Ślęzy; Maślice-Rędzin; w Parku Millenijnym – połączenie dwóch części parku; nad ujściem Widawy. Zbuduję łączniki rowerowe między obszarem wałów nadodrzańskich a Parkiem Wschodnim.

Odnowimy trasy piesze i miejsca spacerowe pomiędzy osiedlami. Na ten cel wydamy blisko 13 milionów złotych.

Proszę Państwa! Stworzymy przyjazną infrastrukturę dla użytkowników wody. Rzeka też powinna być przestrzenią rekreacyjną dla wrocławian. Otworzymy Marinę dedykowaną miłośnikom pływania. Uruchomimy tramwaj wodny. Stworzymy infrastrukturę dla taksówek rzecznych. Stworzymy rekreacyjne pętle kajakowe na Niskich Łąkach i wokół Wielkiej Wyspy. Stworzymy nowe przystanie kajakowe, żeglarskie, motorowodne. Będziemy wspierali działania na rzecz rozwoju żeglarstwa we Wrocławiu.

W ramach promocji elektromobilności utworzymy miejsca parkingowe dedykowane samochodom elektrycznym. We Wrocławiu mamy 13 punktów Park & Ride, zainwestujemy w 40. kolejnych, którymi – wraz ze sprawną komunikacją miejską – będziemy przekonywać kierowców do omijania centrum miasta, tym samym udrożniając wrocławskie ulice. Te zaś chcemy zazielenić, wracając do projektu zielonych tętnic miasta.

Zbudujemy cztery nowe pływalnie, ich dokładne lokalizacje przedyskutujemy z mieszkańcami i uzależnimy od rozwiązań komunikacyjnych, które będą towarzyszyły pracom. Jedną wybudujemy na Psim Polu lub w rejonie Strachocina; drugą na Brochowie; trzecią na Gądowie; czwartą w rejonie Leśnicy, Stabłowic lub Złotnik.

Zrewitalizujemy przedwojenne kąpielisko na Niskich Łąkach. Stworzymy kąpieliska: przy ul. Połbina obok stanicy fundacji „Hobbit”, w okolicach ul. Wejherowskiej, przy Stanicy na Biskupinie, przy porcie węglowym u ujścia Oławy. Utworzymy tam centrum rekreacyjne i kajakowe. Wyremontujemy istniejące baseny i pływalnie.

Utworzymy specjalny fundusz dla tych ogródków działkowych, które zdecydują się otworzyć swoje alejki dla wszystkich mieszkańców.

Proszę Państwa, gwarantuję Państwu: Wrocław nie zlikwiduje swoich terenów działkowych. Będą one w specjalny sposób chronione planami zagospodarowania przestrzennego. Poza wymienionymi wcześniej 42. terenami zielonymi, chciałbym aby uzupełniły one otwartą zieloną przestrzeń Wrocławia.

Moi drodzy, opowiedziałem Wam o naszych pomysłach na sklejenie tkanki miejskiej, teraz, chcę opowiedzieć o tym, jak w ten sposób zbudowane miasto będzie dbało o swój generalny rozwój. Jak będzie wyglądało na tle Polski i Europy. W czym szukamy swoich szans na przyszłość. Chcę powiedzieć o większych celach Wrocławia, którymi zajmiemy się po zaopiekowaniu się naszymi osiedlami. Także te większe projekty będą służyły mieszkańcom, ale zarazem połączą Wrocław z regionem i światem.

Dołożymy się do stworzenia profesjonalnej Kolei Aglomeracyjnej, która uzupełni infrastrukturę transportową Wrocławia i będzie służyła mieszkańcom ościennych gmin i całego Dolnego Śląska. We współpracy z samorządem województwa dolnośląskiego wesprzemy prace nad ukończeniem Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. Wierzę, że nowe władze samorządowe naszego województwa, będą sprawniejsze w realizacji tych kluczowych dla rozwoju miasta i aglomeracji inwestycji.

Wrocław jest miastem akademickim, w którym studiuje około 120 tysięcy młodych ludzi. To przyszłość Wrocławia.

Rozwiniemy w urzędzie miejskim, podległych mu jednostkach i spółkach program praktyk dla studentów, we współpracy z wrocławskimi uczelniami. Będziemy rozwijali współpracę z uczelniami w obszarze nauk stosowanych, poprzez partnerstwo w projektach, których efekty mogą służyć naszemu miastu.

Wesprzemy starania środowiska akademickiego Wrocławia w tworzeniu uczelni badawczej, która pozwoli naszemu miastu stawać w szranki z najlepszymi uczelniami na świecie, a zarazem będzie przyciągała wybitnych naukowców. W pełni wykorzystamy podpisaną w ubiegłym tygodniu umowę partnerską z najsłynniejszym miastem akademickim świata – Oxfordem. Rozwiniemy współpracę z Uniwersytetem Coventry, który właśnie uruchomił swój oddział we Wrocławiu.

Utworzymy nowe tereny inwestycyjne dedykowane biznesowi skupiającemu się na nowych zaawansowanych technologiach. Już dzisiaj 12% wszystkich działających w Polsce startupów ulokowanych jest we Wrocławiu. Chcemy zwiększyć tę liczbę i tworzyć przestrzeń przyjazną dla innowacji. Wesprzemy zatem koła naukowe wrocławskich uczelni oraz innowacyjne projekty tam powstające, a także stworzymy miejsca dla uczelnianych startupów.

Utworzymy sieć stref przedsiębiorczości oraz inkubatorów – otwartych na każdą działalność biznesową, nie tylko innowacyjną, zwłaszcza na lokalne, mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Zapewnimy ulgi w podatku od nieruchomości tym parkom technologicznym i inkubatorom przedsiębiorczości, które przejdą międzynarodowe i rządowe procesy certyfikacji oraz będą przeznaczać swoje zyski na wsparcie lokalnych przedsiębiorstw.

Na potrzeby nowych stref przedsiębiorczości będziemy przeznaczali przede wszystkim nieuzbrojone tereny należące do gminy. Na potrzeby nowych inkubatorów będziemy wyszukiwali wymagające przebudowy wolne budynki należące do gminy lub Skarbu Państwa. Stworzymy przynajmniej trzy takie nowe tereny pod inwestycje i działalność gospodarczą, adresowane głównie do lokalnych przedsiębiorców.

Specjalnym nadzorem obejmiemy takie obszary jak tereny dawnego Pafawagu – a więc miejsca, gdzie mamy szczególnie dużo małych i średnich przedsiębiorstw. W porozumieniu z nimi będziemy wzmacniali te tereny infrastrukturalnie.

Będziemy wspierali eksport wrocławskich produktów i usług oraz zagraniczne misje gospodarcze wrocławskich firm.

Wraz z zainteresowanymi firmami wprowadzimy system zachęt, by ich pracownicy jeździli częściej komunikacją miejską niż samochodami. Oferta ta będzie w pierwszej kolejności przeznaczona dla firm ulokowanych w parkach technologicznych i centrach biznesowych.

Będę wspierał prace nad tworzeniem i wprowadzaniem na rynek produktów i usług, które będą przyczyniały się do poprawy jakości naszego życia (np. w zakresie ograniczania smogu czy wspomagania osób starszych), a przy tym będą miały potencjał komercyjny.

Chcemy podtrzymać i rozwinąć markę Wrocławia jako stolicy kultury. 

Po zakończeniu ESK we Wrocławiu poszerzyła się przestrzeń twórcza dla artystów i menedżerów kultury. Twórcy oraz pracownicy instytucji kultury potrzebują stałego wsparcia, żeby tę przestrzeń w pełni i jak najlepiej zagospodarować, tworząc unikalne dla naszego miasta dzieła i wartości.

Będziemy wspierać wszelkie działania na rzecz wzmacniania relacji pomiędzy władzami samorządowymi a środowiskiem kulturalnym miasta. Miasto nada ulgi lokalom, które będą organizować występy wrocławskich artystów.

Wrocław będzie także zabiegał o wzmocnienie pozycji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz o jego rozbudowę o Muzeum Książąt Lubomirskich, w którym będzie można w pełni udostępnić nasze lwowskie dziedzictwo. Będziemy wspierali rozwój czytelnictwa w mieście.

Proszę Państwa, Wrocław jest miastem bezpiecznym, nowoczesnym, bogatym. Jesteśmy gotowi zmierzyć się z trudnymi wyzwaniami kolejnych dekad. Odważnie wyjdziemy im na przeciw.

Moi drodzy, opowiedziałem o usługach społecznych podzielonych na cztery ważne filary, o klejeniu tkanki miejskiej Wrocławia i wreszcie o naszych celach długofalowych. Raz jeszcze, celach ważnych, prowadzonych w ramach zrównoważonej miejskiej polityki, ale opartych o nasze osiedla.

Chcę, aby najważniejszym narzędziem prowadzenia projektu Wrocław, była przywoływana już dzisiaj wielokrotnie komunikacja. W tym przypadku, jednak, rozumiem ją jako dialogiczny sposób zarządzania miastem.

W tym celu dokonam niezbędnej reformy sposobu funkcjonowania urzędu dostosowując go do nowych zadań polityk miejskich. Moim celem jest wyeliminowanie kolejek do okienek tam, gdzie mogą one jeszcze występować. Otworzę nowe punkty obsługi mieszkańców, zreorganizuję godziny ich pracy. Ale zainwestuję także w urzędników, w podnoszenie ich kwalifikacji, szkolenia i rozwój. Chcę, aby praca w urzędzie oznaczała prestiż, ale prestiż zbudowany na kompetencji i profesjonalizmie. Taki urząd lepiej będzie służył wrocławiankom i wrocławianom.

Deklaruję, że z takim urzędem, będę gotów do stałego rozwijania i aktualizowania programu, w oparciu o dialog z mieszkańcami. Ten osobisty, z którego nigdy nie zrezygnuję, ale też ten oparty o instytucje i jednostki pomocnicze gminy – Rady Osiedli. Podkreślę coś niesamowicie ważnego dla mnie, o czym mówiłem w jednym z wywiadów. Będę traktował moją pracę w Ratuszu jako służbę. I albo moi współpracownicy będą to rozumieć i zrobią tak samo, albo… nie będą moimi współpracownikami. W tym moim długim wystąpieniu nie opowiedziałem o wszystkich detalach, którymi chcę zająć się w mojej pracy w ciągu najbliższej dekady, chciałem jednak wskazać jej najważniejsze kierunki.

Nie dziwcie się też Państwo, jeśli fragmenty mojego programu znajdziecie w materiałach innych komitetów – jestem dla wielu środowisk wspólnym kandydatem i mój program był też z nimi dyskutowany.

Chciałbym w tym miejscu podziękować jego najważniejszym twórcom: wrocławiankom i wrocławianom, którzy rozmawiali ze mną przez długie godziny, nie tylko w ciągu ostatnich tygodni. To rozmowy z Wami pozwalały mi identyfikować nowe wyzwania stojące przed Wrocławiem. Chcę podziękować moim współpracownikom, naukowcom, ekspertom w swoich dziedzinach, społecznikom, praktykom od spraw codziennych – wspólnie szukaliśmy odpowiedzi na stawiane przed nami problemy.

Dziękuję wszystkim Państwu za już, a zarazem proszę o dalszą pracę. Bo nasze spotkanie moi Drodzy, to nie koniec prac programowych. To początek. To przygotowywanie się do nowych wyzwań. Żadne miasto nie jest projektem skończonym. Już dziś musimy wsłuchiwać się w nowe potrzeby i dostrzegać nowe wyzwania stojące przed Wrocławiem.

Tego programu nie zrealizuję sam. Nie mam nawet takich aspiracji. Nasze miasto musimy budować wspólnie, bo Wrocław moi kochani, to nasza wspólna sprawa.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)