Konsultacje społeczne: Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?

piątek, 19.6.2020 10:18 1076 2

Zgodnie z deklaracją prezydenta Jacka Sutryka, rozpoczęły się konsultacje społeczne dot. parku Krzyckiego i doliny Olszówki. Mieszkańcy mogą przedstawić pomysły na zagospodarowanie terenu zielonego nad rzeką Ślęzą. Od dziś na stronie Wrocław Rozmawia dostępny jest e-formularz z pytaniami do mieszkańców30 czerwca odbędzie się e-spotkanie konsultacyjne w trybie online. Na przełomie czerwca i lipca zostanie zorganizowany spacer konsultacyjny. Zapisy są możliwe drogą mailową lub telefonicznie do 25 czerwca. W konsultacjach mogą również wziąć udział najmłodsi – za pośrednictwem specjalnego formularza oraz projektu młodzieżowej gry ekologicznej. Konsultacje trwają do 12 lipca. Ich efektem będzie raport z rekomendacjami dla projektantów.

– Rozwój terenów zieleni jest jednym z najważniejszych aspektów planowania i zagospodarowania Wrocławia. Zielona miejska przestrzeń, oprócz dobrej komunikacji miejskiej i jakości powietrza, to kluczowy element wpływający na poprawę jakości życia– pisał prezydent Jacek Sutryk na początku czerwca w liście do mieszkańców. – W tych działaniach szalenie ważna jest partycypacja. Zarządzanie nowoczesnym miastem musi odbywać się z wysłuchaniem głosu mieszkańców. Zaczynamy od białej kartki. Zapraszamy Państwa do współpracy przy tym ważnym projekcie.
Rozpoczynamy konsultacje społeczne:
Jak urządzić dolinę Olszówki i park Krzycki?

Kiedy konsultujemy?
18.06–12.07.2020 r.

Co konsultujemy?
Sposób urządzenia doliny Olszówki Krzyckiej (od ul. Racławickiej do ul. Skarbowców) i parku Krzyckiego

Jaki cel konsultacji?

 • Przeprowadzenie rozmowy na temat zagospodarowania ważnego obszaru miasta.
 • Zebranie opinii mieszkanek i mieszkańców miasta na konsultowany temat, w tym na temat obecnego sposobu użytkowania terenu i jego znaczenia.
 • Przekazanie informacji o obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, strukturze własnościowej oraz założeniach dla parku Krzyckiego.

Jaki zakres konsultacji?
Dla doliny Olszówki:

 • przyroda doliny Olszówki;
 • zieleń istniejąca i planowana;
 • przebieg Olszówki i wykorzystanie jej koryta;
 • zapisy planu miejscowego dla tego terenu, m.in. droga zbiorcza;
 • powiązanie terenu z okoliczną zabudową;
 • obecny i przyszły sposób użytkowania terenu.

Dla parku Krzyckiego:

 • Funkcje, które park może pełnić, oraz elementy mogące pojawić się na tym terenie, np.:
  • strefy przyrody bez dostępu człowieka (tzw. biocenotyczne);
  • strefy rekreacji biernej;
  • place zabaw dla różnych grup wiekowych;
  • elementy przeznaczone do edukacji, kultury, aktywności społecznej (np.: żłobek, przedszkole, szkoła - wszystko plenerowe; scena, teatr, ścieżki: edukacyjne, przygodowe, sensoryczne);
  • miejsca rekreacji grupowej, np.: zadaszenia, wiaty, kamienne kręgi;
  • miejsca do ćwiczeń;
  • toalety.
 • Elementy rekreacji czynnej lub biernej, z zastrzeżeniem, że park to w przeważającej mierze teren o dużych walorach przyrodniczych, i elementy rekreacyjne tu lokalizowane będą jak najbardziej naturalne, by nie wpływały negatywnie na otoczenie.
 • Układ ścieżek pieszych i rowerowych w parku, wynikający z obecnego i przyszłego otoczenia, zagospodarowania wewnętrznego, zewnętrznych powiązań, potrzeb osób z niepełnosprawnościami i obsługi technicznej.
 • Mała architektura: ławki, leżaki, kosze na odpady, elementy informacyjno-edukacyjne, stojaki rowerowe, oznaczenia ścieżek biegowych, bariery i słupki itp.
 • Ogólne zasady pielęgnacji istniejącej zieleni.
 • Zapisy planu miejscowego dla tego terenu, czyli m.in. zabudowa mieszkaniowa.

Kto konsultuje?
Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia, obecni i przyszli użytkownicy terenu doliny Olszówki i parku Krzyckiego

Jak konsultujemy?
E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 30.06.2020 r., g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji. 

Uwaga! Minimalne wymagania sprzętowe, aby wziąć udział w spotkaniu on-line – sprawdź tutaj.

SPACER KONSULTACYJNY
 | W terminie między 29 czerwca a 3 lipca; konkretna data zostanie podana chętnym, po uprzednim zapisaniu się. Liczba spacerów zależna jest od zainteresowania. Zapisy drogą mailową (konsultacje@feps.pl) lub telefoniczną (w godzinach 9.00—15.00; nr tel. 508 964 354; Maria Rudnicka, FEPS) potrwają do 25 czerwca. Obowiązuje kolejność zgłoszeń. 

E-FORMULARZ
 | 18.06–12.07.2020 r. | Dostępny na stronie konsultacji.

KONSULTACJE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ:

 • E-FORMULARZ | Dzieci i młodzież mogą wypowiedzieć się w sprawie swoich potrzeb i wizji przyszłego parku Krzyckiego. Formularz jest dostosowany do ich możliwości poznawczych, a promowany jest przez kanały internetowe oraz we współpracy ze szkołami. Młodsze dzieci mają możliwość wysłania, z pomocą rodziców, rysunkowej wizji parku. | Więcej znajdziesz tutaj.
 • PROJEKT MŁODZIEŻOWEJ ŚCIEŻKI/GRY EKOLOGICZNEJ | W partnerstwie z harcerzami i zainteresowanymi dziećmi z osiedla zostanie przygotowany projekt młodzieżowej gry, którą zrealizować będzie można w parku. Uczestnicy wskażą najciekawsze, ich zdaniem, elementy przyszłego parku, zaproponują zadania do gry, a w ramach konsultacji mogą odszukać skrytkę geocache, w której znajdują się gadżety z konsultacji (informacja o projekcie gry promowana jest przez kanały internetowe). | Więcej znajdziesz tutaj.

Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji z rekomendacjami dla projektantów

Więcej informacji: www konsultacji - https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-urzadzic-doline-olszowki-i-park-krzycki

Przeczytaj komentarze (2)

Komentarze (2)

M.K środa, 24.06.2020 17:43
Tylko PiS potrafi rządzić ...Wrocławianie obudzcie PiS to wasza przyszłość....
sobota, 20.06.2020 03:30
A łby również?

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz