Komitet #ZielonaLeśnica zaprezentował swój program, dotyczący wyborów do Rad Osiedli #DziesiątkaDlaLeśnicy

piątek, 24.9.2021 14:22 394 0

24 września komitet #ZielonaLeśnica zaprezentował na konferencji prasowej pod leśnickim Centrum Kultury Zamek swój program, dotyczący wyborów do Rad Osiedli #DziesiątkaDlaLeśnicy

Na liście kandydatów komitetu znajdują się Anna Pietrońska – adwokat, mediatorka, członkini Stowarzyszenia Forum 4 Czerwca, radna Rady Osiedla Leśnica kadencji 2016-2020; Karolina Marszałek – Zięba, absolwentka Politechniki Wrocławskiej - Wydział Budownictwa, oraz studiów podyplomowych na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na Wydziale Architektury Wnętrz; Krzysztof Piłat – pracownik socjalny, opiekun młodzieży i społecznik, Robert Suligowski, radca prawny, współzałożyciel Komitetu Społecznego Ratujmy Las Mokrzański, aktywista miejski, współprzewodniczący wrocławskiego koła Partii Zieloni, Mariusz Rusinek, Absolwent Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, biegły sądowy, zawodowo zajmujący się nadzorem i realizacją infrastrukturalnych projektów budowlanych, związany z wrocławską kulturą i sztuką alternatywną oraz inżynierią miejską; Artur Rochowicz, księgowy. 

Wśród głównych postulatów znalazła się Obrona Lasu Mokrzańskiego i przyległych łąk oraz zachowanie zielonego charakteru Leśnicy dla przyszłych pokoleń. Jak powiedział Robert Suligowski:

„Leśnica tworzy klimat. Jako radni i radne Rady Osiedla Leśnic będziemy wspierać działania Komitetu Społecznego Ratujmy Las Mokrzański. Las Mokrzański jest największym obszarem zielonym Osiedla i największym lasem we Wrocławiu. W ostatnim roku doszło tam do wycięcia dużych połaci lasu i zniszczenia dróg leśnych. Działania aktywistów wymagają wsparcia osiedla.

Chcemy też chronić wspaniałe łąki przy wieży ciśnień przed zabudową. To są dziś bardzo ważne tereny rekreacyjne, tamtędy zwierzęta przechodzą między Lasem Mokrzańskim a Bystrzycą. Na łąkach gromadzi się woda opadowa, co w warunkach katastrofy klimatycznej jest bardzo ważne.

Tymczasem miejscowy plan przewiduje dla części budowę drogi, dla części zabudowę mieszkaniową. Będziemy żądać jego zmiany.

Będziemy domagać się przeglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego tak, aby nasza zielona Leśnica nie stała się betonową Leśnicą. Nie może być tak, że z roku na rok ubywa powierzchni biologicznie czynnych, a ich miejsce zajmują blokowiska i parkingi”.

Anna Pietrońska wskazała na problem peryferyjnego położenia Leśnicy oraz małego zainteresowania władz miasta osiedlem. „Leśnica ma bardzo ubogą infrastrukturę dla dzieci i młodzieży. Nieliczne ogólnodostępne place zabaw dla młodszych dzieci są przepełnione, małe i nudne. Większość z nich to tylko pojedyncze drabinki lub zjeżdżalnie. Leśnica nie ma żadnej oferty spełniania wolnego czasu na powietrzu dla młodzieży. Porównanie infrastruktury sportowej i rekreacyjnej sąsiednich wsi Wilkszyn, czy Lutynia wypada bardzo niekorzystnie dla Leśnicy.

Jako radni Rady Osiedla  będziemy nie tylko wpierać projekty zmierzające do poprawy   infrastruktury i przestrzeni przyjaznej dla dzieci i młodzieży, ale będziemy również  zabiegać o stworzenie nowych placów zabaw dla młodszych oraz instalacji dedykowanych dla młodzieży, w tym skateparku.

Leśnickie drużyny mają okazję porównać jakość infrastruktury sportowej, mierząc się z drużynami z Pilczyc, Niskich Łąk, czy koleżankami i kolegami z Gminy Miękina. Stan boiska przy ul. Eluarda woła o pomstę do nieba. Teren ten wymaga nowego zagospodarowania, odtworzenia nawierzchni boiska, stworzenia dodatkowych atrakcji, szczególnie dla młodzieży. Podobnie stadion przy ul. Średzkiej. Zarówno boisko przy ul. Eluarda, jak i stadion przy ul. Średzkiej wymagają oświetlenia tak, żeby jesienią i zimą można było z nich wieczorem korzystać”.

Robert Suligowski poruszył problem komunikacyjnego wykluczenia Leśnicy. „W najbliższych latach Leśnicę czeka komunikacyjny armagedon. Przebudowa ulicy Kosmonautów, połączona z wymianą torowiska wzdłuż ul. Kosmonautów na wiele miesięcy odetnie Leśnicę od Wrocławia. Wiele z nas pamięta jeszcze korki, związane z przebudową ul. Lotniczej, gdzie dojazd do centrum zajmował nawet półtorej godziny. Z tym problemem należy się zmierzyć, zanim nas bezpośrednio dotknie. Jednym z rozwiązań byłoby zwiększenie częstotliwości kursowania pociągów Kolei Dolnośląskich z Leśnicy do Wrocławia Głównego, gdzie czas przejazdu to kilkanaście minut. Miasto powinno zacząć rozmowy z kolejarzami już teraz oraz przywrócić na tej trasie darmowe przejazdy dla dzieci, młodzieży szkolnej, studentów i seniorów. Dziś rodzice muszą płacić prawie 100 złotych miesięcznie za bilet dla dziecka, a pociągi kursują nieregularnie. Nasze dzieci potrzebują często godziny, żeby dotrzeć do szkoły tramwajem i autobusem.”

Anna Pietrońska wskazała na problem dziurawych chodników i ulic na Leśnicy, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców, szczególnie dla dzieci i młodzieży w drodze do szkoły. Kandydaci poruszyli również śmierdzący problem Leśnicy: brak kanalizacji na wielu ulicach, mdlący smród, wydobywający się z rowów i stawów i zanieczyszczenie Bystrzycy i Parku Leśnickiego ściekami bytowymi.

Robert Suligowski: ”Będziemy również dążyć do urządzenia - podobnego jak na Maślicach - kąpieliska na stawach w Leśnicy. Chcielibyśmy, aby od maja do września na leśnickich stawach - w miejscu dawnej przystani - funkcjonowało miejskie kąpielisko z infrastrukturą (toalety, przebieralnia, bar). Dzięki temu ten naturalny teren rekreacji mógłby - po oczyszczeniu dna - służyć leśniczankom i leśniczanom w gorące miesiące”.

Kandydaci przypominają, że wybory do Rady Osiedla odbędą się w dniu 17.10.2021r., a na Leśnicy głosować można w Centrum Kultury Zamek. Kandydaci zapraszają do obserwowania profilu na Facebooku @ZielonaLesnica, gdzie prezentowane będą postulaty Komitetu i sylwetki kandydatek i kandydatów.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)