Kolejni cudzoziemcy zatrzymani przez straż graniczną

piątek, 23.2.2018 13:00 642 0

W ciągu ostatnich dwóch dni funkcjonariusze z Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali 17 cudzoziemców za nielegalne przebywanie na terytorium naszego kraju oraz za przestępstwa związane z przekraczaniem granicy państwowej wbrew przepisom.

Wśród zatrzymany znajduje się 9 obywateli Ukrainy, którzy przebywali na terytorium naszego kraju nielegalnie. Cudzoziemcy nie posiadali ważnych dokumentów, które uprawniałyby ich do przebywania w naszym kraju, lub przebywali w Polsce na podstawie wyłudzonych wiz. Obywatele Ukrainy zostali zobowiązani do powrotu do kraju pochodzenia.

Kolejny zatrzymany to bezpaństwowiec, który wjechał do Polski z Niemiec nie posiadając przy sobie dokumentów. Po skierowaniu zapytania przez Polsko-Niemieckie Centrum Współpracy w Świecku ustalono, iż cudzoziemiec posiada ważną niemiecką kartę pobytu. Bezpaństwowiec został ukarany mandatem karnym za przekroczenie granicy bez dokumentów oraz pouczony o konieczności powrotu do kraju, które wydało dokument pobytowy.

Ponadto funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Zgorzelcu zatrzymali 7 obywateli Rosji, którzy przekroczyli granicę kraju wbrew przepisom. Rosjanie posiadali ważne polskie „Tymczasowe Zaświadczenia Tożsamości Cudzoziemca”, które pozwalają przebywać im w Polsce, jednak nie uprawniają ich do przekraczania granicy. 

/SG

Dodaj komentarz

Komentarze (0)