Kolejne podwórko wyremontowane. Zobacz, jak zmieniło się wnętrze w kwartale ulic Pobożnego, Niemcewicza i Ołbińskiej [Foto]

poniedziałek, 3.10.2022 15:33 146 0

Podczas przygotowywania projektu rewitalizacji wnętrza w kwartale ulic: Henryka Pobożnego, Niemcewicza i Ołbińskiej uwzględnione zostały możliwości techniczne dotyczące inwestycji oraz oczekiwania lokalnej społeczności, które zostały zgłoszone podczas konsultacji.

 

Mieszkańcy zdecydowanie postawili na zieleń. Kolejnym priorytetem było uporządkowanie miejsc postojowych dla samochodów. Wykonawcy zadbali także o potrzeby użytkowników jednośladów, którzy teraz mają do dyspozycji stojaki rowerowe. Rozwiązany został też problem miejsca gromadzenia odpadów komunalnych - Nadodrzańskie wnętrze jest pierwszym, na którym Zarząd Zasobu Komunalnego we Wrocławiu wybudował półpodziemne pojemniki na śmieci.

Takie rozwiązanie z pewnością podniesie walory estetyczne przestrzeni. A dzięki dużej pojemności zbiornika pojemniki mogą być rzadziej opróżniane, co to pozwala zminimalizować liczbę przyjazdów śmieciarki. Na początku prac remontowych zadbaliśmy o właściwe odwodnienie terenu, tak aby na powierzchni nie tworzyły się kałuże, a rośliny były właściwie nawadniane.

Zachowane zostało również jak najwięcej powierzchni biologicznie czynnej, dlatego część ciągów jezdnych została wykonana z kostki farmerskiej. Wykonaliśmy ścieżki i chodniki dla pieszych z różnych nawierzchni, a wzdłuż nich ustawiliśmy lampy typu parkowego. Elementem, który zdecydowanie wpłynie na walory estetyczne było nasadzenie zieleni, tj.: 10. drzew i prawie 1200. szt. krzewów i roślin okrywowych.

Koszt inwestycji to prawie 934 tys. zł.

źródło: FB Jacek Sutryk

Dodaj komentarz

Komentarze (0)