komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
LOTTO
FORUM

wtorek, 26 marca 2019

Larysy, Emanyela

Kolejne dofinansowanie dla Dolnośląskiej Szkoły Wyższej

piątek, 13.7.2018 08:00 , komentarze: 0 , odsłony: 254
kategorie artykułu:

Dolnośląska Szkoła Wyższa wprowadza kolejną nowość do tegorocznej oferty edukacyjnej na rok akademicki 2018/2019. Uczelnia dzięki dofinansowaniu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju po raz pierwszy otwiera rekrutację na bezpłatne studia dualne na kierunkach: Pedagogika specjalna oraz Praca socjalna. Wszystkie koszty związanych ze studiami zostaną pokryte z wygranych przez DSW projektów. W ramach dofinansowania 48 studentów weźmie udział w płatnych stażach zawodowych, zagranicznych i krajowych wizytach studyjnych oraz certyfikowanych kursach objętych programem studiów. Pierwszy etap rekrutacji trwa do 31 sierpnia.

Czym są studia dualne? 

To aktualnie bardzo popularny model kształcenia szczególnie w Europie Zachodniej. Program kształcenia obejmuje realizację zajęć dydaktycznych prowadzonych w uczelni i zajęć praktycznych odbywanych u pracodawcy. Dzięki temu student już w trakcie studiów ma szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego, fachowej wiedzy i praktycznych umiejętności pod okiem specjalistów. Proces dydaktyczny w Dolnośląskiej Szkole Wyższej prowadzony będzie w oparciu o innowacyjne metody edukacji akademickiej, zorientowanej na studenta, z zastosowaniem aktywnych metod, nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystujących doświadczenie studentów nabywane w trakcie praktycznego uczenia się podczas staży.

Wybierz praktyczny i nowoczesny kierunek studiów.

W roku akademickim 2018/2019 Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląskiej Szkoły Wyższej rozpocznie realizację dwóch projektów dydaktycznych, które wygrały konkurs na studia dualne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Pierwszy wygrany projekt pn. Praca socjalna – studia dualne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (PRS-SD) otrzyma dofinansowanie w wysokości blisko 900 tys. złotych.  Drugi projekt pn. Pedagogika specjalna- studia dualne w Dolnośląskiej Szkole Wyższej (PS-SD) dofinansowany zostanie na poziomie blisko 1,6 mln. złotych. 

Studia dualne na kierunku Pedagogika specjalna realizowane będą na specjalności Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychomotoryka. Zakończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, uprawniającego do wykonywania zawodu pedagoga specjalnego. W programie studiów jest też 8 bezpłatnych kursów doskonalących(kurs wychowawcy kolonijnego, Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, Terapia ręki, Komunikacja alternatywna i wspomagająca, Dogoterapia, Wspieranie nauczycieli w pracy z dzieckiem z mutyzmem selektywnym, Integracja funkcji wykonawczych, Nowe technologie w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami). Studenci wezmą również udział w płatnych stażach zawodowych oraz wyjazdach studyjnych (w całości będą opłacone z projektu, w tym: podróż, noclegi, delegacje) do ośrodków edukacyjno-rehabilitacyjnych w Polsce, Francji, Austrii i Niemczech.

Studia dualne na kierunku Praca Socjalna o specjalności Organizacja i wsparcie w pracy socjalnej zakończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata, uprawniającego do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. W programie studiów jest 6 bezpłatnych kursów doskonalących (trening inter- i intrapersonalny, trening radzenia sobie ze stresem, mediacje i negocjacje w pracy socjalnej, używanie nowych technologii, dialog motywujący, bariery i opór w pracy socjalnej), płatne staże zawodowe oraz wyjazdy studyjne do Francji i Republiki Czeskiej.

 

Wasze komentarze


dzisiaj, 1 godz temu
dzisiaj, 7 godz temu
poniedziałek, 25.3.2019 09:30
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele
Muzeum Techniki
Muzeum Techniki
Praca na GoWork
Praca na GoWork