KAS wykryła oszustwo podatkowe - spółka wpłaciła ponad 27 mln zł zaległego podatku

środa, 21.7.2021 09:40 100 0

KAS wykryła oszustwo podatkowe. Spółka wpłaciła ponad 27 mln zł zaległego podatku.

- Dolnośląska Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przeprowadziła kontrolę celno-skarbową, podczas której wykryła zaniżenie podstawy opodatkowania.

Zaniżenie podstawy opodatkowania oszacowano na ponad 60 mln zł

W wyniku kontroli spółka zapłaciła już ponad 27 mln zł zaległości podatkowych.

Kontrola celno-skarbowa, która dotyczyła podatku dochodowego od osób prawnych za 2017 r. wykazała, że spółka z kapitałem niemieckim zaniżyła podstawę opodatkowania o ponad 60 mln zł. Spółka działa w grupie kapitałowej powiązanych spółek. Na skutek tych powiązań firma płaciła niemieckim spółkom zawyżone opłaty za licencje na proces produkcyjny i za przeniesienie produkcji do Polski. W ten sposób zaniżała podatek należny polskiemu budżetowi na korzyść podatku niemieckiego.  

W wyniku kontroli spółka skorygowała zeznania podatkowe. Spółka wpłaciła ponad 27 mln zł z tytułu zaległości podatkowych.

Sprawa była prowadzona przez Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)