Jesteśmy w ogniu zmian. Ruszają bezpłatne konsultacje w ramach Dni Psychologii Procesu

piątek, 23.4.2021 13:08 449 0

Kondycja psychiczna Polaków spada; gorsze samopoczucie w 80% przypadków jest wynikiem pandemii.  Dodatkowo ok 40% z nas przyznaje, że aktualnie czuje się psychicznie gorzej niż rok temu. Świadomość społeczna problemów psychologicznych jest w Polsce niska i niemal 70% osób z dolegliwościami nie szuka specjalistycznej pomocy. W obliczu pandemii WHO apeluje o większą uwagę poświęconą zdrowiu psychicznemu; podkreśla także konieczność szerszego udostępniania pomocy psychologicznej potrzebującym. Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu organizuje bezpłatne warsztaty i konsultacje dla zainteresowanych w Polsce.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) od dłuższego okresu obserwowała pogarszanie się kondycji zdrowia psychicznego na świecie. Dane sprzed pandemii mówiły o 13% wzroście liczby występowania chorób psychicznych i zaburzeń w ciąguostatniego dziesięciolecia.Choroby psychiczne powodowały wtedy wykluczenie z życia społecznego z powodu niepełnosprawności 1. na 5. osób, 20% dzieci i młodzieży miło kłopoty psychiczne, a samobójstwo było drugą najczęstszą przyczyną zgonów wśród 15-29-latków.

Jak pandemia wpływa na te statystyki?

Polacy w pandemii

Sytuacja staje się bardzo niepokojąca, ponieważ w wyniku pandemii problemy psychologiczne społeczeństw zaczynają skokowo narastać. Badania przeprowadzone w Polsce wykazały, że ponad 42% osób zauważa u siebie pogorszenie zdrowia psychicznego. Niemal połowa badanych (49%) twierdzi, że źle znosi izolację społeczną i to głównie osłabia ich kondycję psychiczną. Boją się także samej choroby u siebie lub swoich bliskich. Najczęstszym objawem osłabienia kondycji psychicznej jest obniżenie nastroju (51%), zaburzenia snu (48,5%) oraz lęki i częste odczuwanie niepokoju (ok 37%). Niemal 80% Polaków z niepokojącymi objawami, nie miało ich przed pandemią.i

Jest nam trudno na dwa sposoby. Sytuacja jest realnie niełatwa i nas na różne sposoby przerasta, to fakt Ale też wirus - poprzez izolację, odcięcie od zabiegania, rozrywek, miliona możliwości - zmusza do zanurzenia w sobie, bycia w kontakcie z tym, co wewnątrz. A często są tam poukrywane sprawy trudne właśnie. Chcąc nie chcąc wchodzimy w niezwykle wymagającą relację - w relację z samymi sobą. – tłumaczy Jarosław Józefowicz, psycholog, psychoterapeuta i superwizor Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Tymczasem aż niemal 70% Polaków z dolegliwościami nie szukało specjalistycznej pomocy i, pomimo, że często trudno im zapanować nad sobą, a co druga osoba ma problem z zastosowaniem jakiejkolwiek techniki radzenia sobie z trudnymi emocjami.

Jest to prawdopodobnie wynikiem zbyt mało rozwiniętej edukacji psychospołecznej. W naszym społeczeństwie pokutuje jeszcze mit wstydliwych dolegliwości natury psychicznej i ukrywanie tego typu trudności. Całe szczęście wzrasta świadomość, że o swoje zdrowie psychicznie trzeba dbać tak samo, jak o fizyczne, i że to powinno to być częścią naszej zwykłej higieny ciała i dbania o całościowy dobry stan psychofizyczny. - wyjaśnia psychoterapeuta Wojciech Pierga, Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od lat podkreślają rosnącą potrzebę inwestycji w ochronę zdrowia psychicznego na świecie, ale w obecnych czasach problem staje się wyjątkowo aktualny w związku ze wzrostem problemów psychologicznych społeczeństw objętych pandemią.

Polacy W OGNIU ZMIAN

„Dni Psychologii Procesu to cykliczne wydarzenie. W tym roku motto przewodnie naszych spotkań to „W Ogniu Zmian”, ponieważ widzimy ogromny wpływ obecnych czasów na psychikę Polaków. Znajdujemy się w samym środku przezmian i ważnych wydarzeń kształtujących otaczającą nas rzeczywistość: pandemia i jej wpływ na społeczeństwo, ścieranie się często skrajnych poglądów i ideologii, zmiany dotyczące funkcjonowania państwa. To wszystko może powodować zagubienie wśród natłoku diametralnie różnych informacji, potrzebę odnalezienia oparcia i sensu.” – mówi Kuba Kielczyk, psychoterapeuta, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychologii Procesu.

Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach, wykładach i konsultacjach psychologicznych. Skorzystać mogą wszyscy potrzebujący wsparcia, poszukujący wskazówek do własnego rozwoju osobistego, czy też inspiracji.

W ramach wydarzenia, które zaplanowane jest na maj 2021 r., odbywać się będą wykłady, warsztaty oraz konsultacje terapeutyczne online. Tematyka jest różnorodna, skupiająca się na metodach pracy z procesem.  Każdy może wziąć w nich udział. Zajęcia są bezpłatne.

Więcej na:
https://psychologia-procesu.org.pl/dni-psychologii-procesu i
https://www.facebook.com/events/448131783177544/

Organizatorem wydarzenia jest Polskie Towarzystwo Psychologii Procesu, propagujące ideę i metody psychologii zorientowaną na proces, oraz akredytujące szkoły psychoterapii w tej metodzie.

Partnerem wspierającym jest Fundacja Studium Psychologii Procesu, prowadząca program szkolenie psychoterapeutyczne w zakresie psychologii procesu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Psychologia procesu

Psychologia zorientowana na proces to zapoczątkowana w latach siedemdziesiątych ostatniego stulecia, nowatorska metoda terapeutyczna opracowana przez dr Arnolda Mindella, amerykańskiego terapeutę. Proponuje on myślenie w kategoriach procesu zamiast stanu a nieodłącznym elementem jego teorii jest pojęcie głębokiej demokracji i postulat pracy z mniejszościami.

Terapeuta zorientowany na proces bada subiektywny świat drugiej osoby pomagając jej odnaleźć wzorce, znaczenia ukryte w pozornie bezładnym świecie doświadczeń i problemów dnia codziennego, snach, symptomach cielesnych, relacjach, odmiennych stanach świadomości. Praca z procesem wykorzystuje różnorodne techniki terapeutyczne pozwalające na pracę zarówno z materiałem werbalnym jak i pracę poprzez ruch czy z wykorzystaniem doświadczeń ciała.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz