komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

wtorek, 2 marca 2021

Heleny, Halszki

Jakub Mazur nowym Prezydentem METREX

czwartek, 18.2.2021 14:48 , komentarze: 0 , odsłony: 168
kategorie artykułu:

Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia, został prezydentem METREX - Sieci Europejskich Regionów i Obszarów Metropolitalnych. Decyzję w tej sprawie podjęto we wtorek, 17 lutego, na Zgromadzeniu Ogólnym członków sieci. Do nowego zarządu organizacji został także wybrany Łukasz Medeksza – zastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego Wrocławia.
METREX działa od 1996 roku, a jego członkami jest ok. 50 miast, regionów i obszarów metropolitalnych z całej Europy. Głównym celem sieci jest wymiana wiedzy i doświadczeń między miastami partnerskimi, szczególnie w zakresie planowania przestrzennego i zrównoważonego rozwoju. Zadaniem organizacji jest także promowanie spójnej polityki terytorialnej w Europie. METREX jest partnerem instytucji europejskich, środowiska naukowego, organizacji rządowych i innych sieci międzynarodowych.

- W 2021 roku obchodzimy 20. rocznicę obecności Wrocławia w METREX. Udział przedstawicieli miasta w najwyższych władzach organizacji jest dużym wyróżnieniem dla regionu, Polski i Europy Środkowej. Wrocław jest jedynym reprezentantem tej części Europy w zarządzie METREX - mówi Jakub Mazur, wiceprezydent Wrocławia.

Łukasz Medekszazastępca dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta, dodaje, że członkostwo miasta w METREX oznacza przede wszystkim umacnianie pozycji Wrocławia na arenie międzynarodowej i nawiązywanie kontaktów z przedstawicielami największych metropolii z całej Europy:

- Działalność przekłada się także na promocję miasta i wzrost zainteresowania stolicą Dolnego Śląska - na przykład ze strony inwestorów. METREX to także głos największych europejskich miast, mający znaczenie m.in. w kreowaniu polityki unijnej - mówi Łukasz Medeksza.

Ważna rola miast i obszarów metropolitalnych

Silna pozycja i ważna rola przedstawicieli Wrocławia jest możliwa tylko dzięki wsparciu pozostałych polskich członków METREX:
- Dolnego Śląska reprezentowanego przez Instytut Rozwoju Terytorialnego,
- Regionalnego Biura Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie,
- Miasta Szczecina,
- Mazowieckiego Biura Planowania Przestrzennego w Warszawie.

W nowym zarządzie znaleźli się także przedstawiciele: Regionu Stuttgartu (Niemcy), Prowincji Gipuzkoa (Hiszpania), Baskijskiej Wspólnoty Autonomicznej (Hiszpania), Amsterdamu (Holandia), Lyonu (Francja), Zachodnich Midlandów (Wielka Brytania), Regionu Lombardii (Włochy), Helsinek (Finlandia).

– Zależy mi, by dzięki działalności METREX-u rola miast i obszarów metropolitalnych w procesach decyzyjnych instytucji europejskich została umocniona – podkreślił wiceprezydent Jakub Mazur podczas Zgromadzenia Ogólnego, które było częścią – trwającej od 17 do 19 lutego Konferencji w Norymberdze.

Konferencja współorganizowana przez Region Metropolitalny Norymbergii z uwagi na pandemię COVID-19 odbywa się online. Uczestnicy spotkania biorą udział w warsztatach i panelach dyskusyjnych skupionych wokół tematu: „Od pola do stołu. Strategia żywnościowa w Unii Europejskiej – Co to oznacza dla miast i regionów?”.

Strona internetowa METREX: www.eurometrex.org

 

Wasze komentarze

Wymarzone wesele
Wymarzone wesele