Jaka przyszłość terenu zieleni z kortami przy Pułtuskiej? | Konsultacje społeczne

piątek, 11.6.2021 14:15 183 0

Porozmawiamy o przyszłości terenu zieleni z kortami pomiędzy ulicami Pułtuską, Ślężną a Sudecką.
Chcemy udostępnić mieszkańcom i mieszkankom teren zieleni sąsiadujący z kortami przy ul. Pułtuskiej 13 oraz zachować funkcję sportową obiektu. Ma on służyć zarówno wypoczynkowi i rekreacji, jak i dalszemu wspieraniu rozwoju wrocławskich talentów tenisowych.
Pewne są trzy kwestie. Po pierwsze, w lipcu nowym operatorem terenu będzie Wrocławskie Centrum Treningowe Spartan Sp. z o.o., które posiada doświadczenie w prowadzeniu obiektów sportowych we Wrocławiu. Po drugie, Spartan, aby móc poprawiać w przyszłości kondycję tego terenu i na wysokim poziomie utrzymać korty, będzie je udostępniał komercyjnie. Po trzecie pozostała część terenu, poza kortami będzie publiczna, a więc może stanowić rozwinięcie terenów zieleni obok parku Południowego w tym rejonie.

O konsultacjach
Kiedy?
11 czerwca-4 lipca 2021 r.
Co?
Teren zieleni z kortami tenisowymi pomiędzy ulicami Sudecką, Pułtuską i Ślężną
Jaki zakres?
Zebranie opinii w zakresie:
·        przyszłego funkcjonowania kortów tenisowych przy ul. Pułtuskiej,
·        urządzenia zieleni i wykorzystania obszaru jako ogólnodostępnego.
Jaki cel?
Poznanie opinii mieszkanek i mieszkańców na temat terenu zieleni z kortami tenisowymi oraz jego przyszłości
Jaki efekt?
Raport z konsultacji
Kogo zapraszamy?
Mieszkanki i mieszkańców Wrocławia, w szczególności osiedla Borek oraz grających w tenisa

Wypowiedz się w tej sprawie!
·        E-FORMULARZ | 11.06-4.07.2021 r. 
·        PUNKT I SPACER KONSULTACYJNY | 19 czerwca 2021 r. (sobota), godz. 14.00–17.00 | niebieski namiot przy wejściu na teren kortów od ul. Sudeckiej
·        E-SPOTKANIE KONSULTACYJNE | 22 czerwca 2021 r. (wtorek), g. 17.30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting. | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji. | Link do spotkania
·        KONSULTACJE Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ | 11-25.06.2021 r. | Do konsultacji zaproszeni zostaną uczniowie pobliskiej Szkoły Podstawowej nr 4. Na terenie kortów przygotowana zostanie konsultacyjna gra terenowa, w której wezmą udział uczniowie i uczennice klas wczesnoszkolnych. Do pozostałych uczniów i uczennic szkoły zostanie skierowany formularz konsultacyjny.

Kilka słów o miejscu
Obiekt znajduje się na osiedlu Borek przy ul. Pułtuskiej 13. Należy do miasta, a do tej pory jego gospodarzem był Krzycki Klub Sportowy. Położony jest pośród terenów zieleni w południowej części Wrocławia, u zbiegu ulic Sudeckiej i Ślężnej.
Cały teren jest silnie zadrzewiony. Jedyne obszary nie pokryte zielenią niską i wysoką, to historyczny układ kortów tenisowych, parking, kryte balonem korty tenisowe i ukształtowane ścieżki.
Zlokalizowanych jest tam jedenaście kortów, w tym cztery kryte balonem pneumatycznym, a także wolnostojąca ścianka do gry w tenisa. W centralnej części znajduje się budynek klubowy z końca lat 70. XX w, pełniący funkcje usługowe i gastronomiczne (obecnie m.in. sklep sportowy i kawiarnia). Teren ogrodzony jest ze wszystkich stron oraz posiada główne wejście od ulicy Sudeckiej i furtki od ulic Pułtuskiej i Ślężnej.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)