Jak wygląda utrzymanie terenów zielonych we Wrocławiu? ZZM opowiada

wtorek, 22.11.2022 13:44 175 0

Podczas wtorkowego spotkania w parku Słowackiego dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Katarzyna Szymczak-Pomianowska, dr inż. Piotr Chohura z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, mieli okazję przedstawić standardy utrzymania zieleni, zwłaszcza jesienią w sezonie grabienia liści oraz z najnowszymi trendami i rozwiązaniami w tym względzie.

Odbyło się to przy kompostowniku, który właśnie powstał w Parku Słowackiego. Umożliwia na miejscu przetwarzanie liści i innej biomasy w kompost, który posłuży w tym samym miejscu.

Dzięki m.in. inicjatywie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu powstało bardzo ważne opracowanie "Standardy utrzymywania terenów zieleni w miastach", które powinno znacznie ułatwić prace w zieleni. Ze względu na zmieniające się potrzeby w kontekście zmian klimatu ale i dużych różnic w jakości konserwacji zieleni, uznaliśmy, że zachodzi  konieczność uporządkowania tej wiedzy, tak by była ogólnodostępna, sprawdzona, merytoryczna i w miarę możliwości wspólna dla miast polskich. Standardy przygotowano razem z Zarządem Zieleni MIejskiej w Krakowie  i Fundacją Sendzimira, ale także przy zaangażowaniu 35 miast, które aktywnie uczestniczyły w wielu spotkaniach nad opracowaniem  Standardów. Kluczowe, były też  udział naukowców i wykonawców. Opublikowane na stronach zarządów we  Wrocławiu i w Krakowie są dostępne dla wszystkich podmiotów i osób prywatnych. Miasta mogą je stosować pod swoim indywidualnym logiem.

Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju UM we Wrocławiu: - Techniczna strona wartości tego opracowania nie może przesłonić celu nadrzędnego. Na naszych oczach zmienia się klimat. Niekorzystne skutki tych zmian szczególnie dotykają miast i ich mieszkańców, a ci mieszkańcy to nie tylko ludzie, bo w kontekście terenów zielonych musimy podkreślać ważność bioróżnorodności. Otóż coraz dłuższe okresy suszy, coraz częstsze wichury, miejska wyspa ciepła i inne niekorzystne zjawiska wymagają naszych reakcji, a nie chcemy by one były przypadkowe i mało skuteczne. Standardy przedstawiają działania, które można konsekwentnie, ale także wyprzedzająco, stosować. Do tego mamy do czynienia z opracowaniem, które będziemy aktualizować, które może być podstawą dalszej dyskusji i poszukiwań, ponieważ posiada gotowe do tego narzędzie – specjalny formularz, którym można zgłaszać propozycję zmian.
 

Wiele z opisanych działań znajduje  zastosowanie we Wrocławiu już od kilku lat. To choćby charakterystyczne dla tej pory roku  grabienie liści. Wrocławianie już są przyzwyczajeni, że sprzątamy je z trawników i ścieżek ale tam gdzie się da, pozostawiamy ponieważ to jest korzystne dla środowiska. W Parku Słowackiego idziemy krok dalej - zgrabione liście są na miejscu kompostowane.  

Dr inż. Piotr Chohura z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu:

- To bardzo korzystne dla utrzymania tego parku i dla środowiska. Kompost z liści powstaje bardzo szybko i warto go wykorzystać. Zaletą takiego kompostowania jest także walor edukacyjny, czyli zachęcanie by inni postępowali podobne. To nie tylko dobry sposób na użyźnienie gleby. Środowisko zyskuje na krótkim cyklu jego produkcji, bez transportu, niepotrzebnej emisji dwutlenku węgla. No i jest po prostu taniej.  

Oczywiście w kompostowniku mogą być w nim przetwarzane także inne odpady zielone. Najważniejsze, że:  
-  zastosowanie kompostu wpływa na poprawę warunków glebowych;
- ogranicza konieczność transportu odpadów;
- ogranicza potrzebę nawożenia mineralnego.

Ogrodnik miejski obszaru Stare Miasto Karolina Woldemichael-Cyganik z ZZM:

- Wybraliśmy park Słowackiego, ponieważ to największy taki obszar w centrum. Mamy tu sporo odpadów, ale też  większe potrzeby.   Chcemy na początek zobaczyć jak to funkcjonuje Niektóre rzeczy musimy jeszcze przetestować, ale  mamy nadzieję, że wkrótce podobne rozwiązania będziemy mogli zastosować także w innych parkach.

Dodaj komentarz

Komentarze (0)