komunikaty.doba.pl
wesele.doba.pl
PKS
PKP
MPK
FORUM

niedziela, 28 lutego 2021

Romana, Ludomira

Jak urządzić park Krzycki?

wtorek, 23.2.2021 14:35 , komentarze: 0 , odsłony: 143
kategorie artykułu:

Konsultacje dotyczące urządzenia północnej części parku Krzyckiego, położonej pomiędzy R.O.D “Dolinka” a ul. Życzliwą, rozpoczynają się 1 marca 2021 r.
To kolejny, obok Klecińskiego, Grabiszyńskiego oraz Tysiąclecia, park, który zostanie zlokalizowany przy rzece Ślęzy. Inwestycja będzie realizowana w etapach, w pierwszej kolejności będzie zapewniona niezbędna infrastruktura. 

Co z doliną Olszówki?

W wyniku oddolnej inicjatywy mieszkańców, Prezydent Jacek Sutryk zdecydował, że w dolinie Olszówki nie powstanie kolektor wody opadowej, a planowanie dla tego terenu rozpocznie się od nowa. Latem 2020 r. odbył się pierwszy etap procesu konsultacyjnego, w którym zastanawialiśmy się nad sposobem zagospodarowania doliny Olszówki i parku Krzyckiego.

Zrealizowana została koncepcja zlewni, której przedmiotem były rozwiązania dotyczące jedynie odpowiedniej retencji i gospodarowania wodą opadową. Jedno z rozlewisk znajduje się na terenie parku i będzie stanowiło osnowę dalszych rozwiązań kompozycyjnych.

Obecnie, w drugim etapie konsultacji, rozmawiamy o koncepcji urządzenia północnej części parku Krzyckiego (położonej pomiędzy R.O.D “Dolinka” a ul. Życzliwą), związanej z gospodarowaniem wodą opadową w tym rejonie.

Jak jest teraz?

Przyszły park Krzycki to spory, mocno zadrzewiony teren zielony na południu miasta, umiejscowiony po wschodniej stronie Ślęzy. Dzieli go droga gruntowa, z której korzystają działkowicze.

Ponieważ jest to obszar, na którym zdarzają się lokalne wylania wody, latem 2020 r. wypracowano koncepcję gospodarowania opadami w tym rejonie. Zostaną zbudowane zbiorniki wodne służące retencji (część z nich – na terenie parku), które zostały zaplanowane z poszanowaniem istniejących zadrzewień. Rolą zbiorników będzie magazynowanie wody i poprawa warunków siedliskowych planowanej tu roślinności, która zostanie posadzona w sąsiedztwie już rosnących tu drzew.

Co konsultujemy?

Przygotowujemy koncepcję zagospodarowania północnej części parku Krzyckiego, która będzie uwzględniać opinie mieszkańców i mieszkanek, zebrane w raporcie  z pierwszego etapu konsultacji.

Koncepcję omówimy podczas konsultacji w terminie 1-14 marca 2021 r. Ich efektem będzie wypracowanie ostatecznego planu dla zagospodarowania tych nowych terenów zielonych.

Północna część parku Krzyckiego to teren położony między R.O.D “Dolinka” a ul. Życzliwą
Rozmawiamy o:

  • urządzeniu północnej części parku Krzyckiego (obszar zaznaczony literą  „A”),
  • elementach parkowych na obszarze zbiornika retencyjnego (obszar zaznaczony literą “B”), zaplanowanego w koncepcji zlewni.

Weź udział w e-spotkaniu i wyraź opinię przez e-formularz! Twoja opinia będzie miała wpływ na sposób urządzenia parku Krzyckiego. Konsultacje trwają do 14 marca 2021 r. (niedziela).

Konsultacje realizuje Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich w ramach zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Wrocław.

Autorami zdjęć są Andrzej Skobejko i Marcin Biodrowski.

źródło: wroclaw.pl

 

Wasze komentarze

piątek, 26.2.2021 15:41
piątek, 26.2.2021 13:10
Wymarzone wesele
Wymarzone wesele