Jak rozwijać komunikację rowerową? | konsultacje społeczne

środa, 16.6.2021 13:58 241 0

Jakie trasy rowerowe lub ich odcinki powinny powstać oraz które najpierw? W jakich miejscach zorganizować parkingi dla jednośladów? Czy i jak rozwijać usługę Wrocławskiego Roweru Miejskiego? Jak zachęcać do korzystania z dwóch kółek?
Rozpoczynamy konsultacje społeczne dotyczące przygotowania Planu działań rowerowych do 2030r.
Kiedy konsultujemy?
22 czerwca - 13 lipca 2021 r.
Co konsultujemy
Materiał do przygotowania Planu działań rowerowych do 2030 r.
Jaki zakres konsultacji?
Zaopiniowanie propozycji inwestycji, które zostaną zawarte w Planie działań rowerowych do 2030r.
Jaki cel konsultacji?
Zebranie opinii wrocławian i wrocławianek na temat propozycji przygotowanych w odniesieniu do dokumentu o nazwie Plan działań rowerowych do 2030 r.
Jaki efekt konsultacji?
Raport z konsultacji
Kto konsultuje?
Mieszkańcy i mieszkanki Wrocławia, przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup młodzieżowych i grup nieformalnych zainteresowanych tematem
Jak konsultujemy?
E-FORMULARZE OPINII | 22.06–13.07.2021 | Formularze na temat: tras rowerowych, roweru miejskiego, doświadczeń wrocławian i wrocławianek związanych z rowerem w mieście i miejskich akcji edukacyjnych | Dostępny tutaj
E-SPOTKANIE dla mieszkanek i mieszkańców Wrocławia | 23.06.2021 (środę), 17:30 | Aktywny udział możliwy na platformie internetowej Clickmeeting.  [Link - https://partycypacja.clickmeeting.com/plan-rowerowy ]  | Transmisja (podgląd) na stronie konsultacji.
E-SPOTKANIE dla przedstawicieli Zarządów Osiedli | 29.06.2021 (wtorek), 17:30 | Zaproszenia zostaną rozesłane do interesariuszy.
ROWEROWY PRZEJAZD KONSULTACYJNY dla dorosłych | 26.06.2021 (sobota), 10:00 | Zapisy (konsultacje@um.wroc.pl) do 25.06.2021 r.
ROWEROWY PRZEJAZD KONSULTACYJNY dla dzieci i młodzieży | 3.07.2021 r. (sobota), g. 10.00 | Zapisy (h.achremowicz@edukacjakrtyczna.pl) do 2.07.2021 r.
WARSZTATY EDUKACYJNO - KONSULTACYJNE dla dzieci i młodzieży | Cztery grupy wiekowe | Prowadzenie: Joanna Klima (ekspertka rowerowa i edukatorka)

Dodaj komentarz

Komentarze (0)