Jak przyznawać pracownie artystyczne?

wtorek, 10.11.2020 14:53 753 0

Wrocław od lat wspiera artystów udostępniając im lokale przeznaczone na pracownie. Chcemy przepracować ten program, poznać aktualne oczekiwania wrocławskiego środowiska artystycznego i w oparciu o głosy artystów od nowa ustalić sposób przyznawania pracowni czy skład i formę pracy komisji konkursowych.
Konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowanie i sposobu przyznawania wrocławskim artystom i artystkom pracowni artystycznych przez Gminę Wrocław przekazywanych w ramach miejskich konkursów.

Kiedy konsultujemy?
10 listopada – 20 grudnia 2020 r.

Co konsultujemy?

Funkcjonowanie i sposób przyznawania pracowni artystycznych przez Gminę Wrocław  przekazywanych w ramach miejskich konkursów wrocławskim artystom.

Jaki zakres konsultacji?

1.        Sposób przyznawania pracowni.
2.        Skład i forma pracy komisji konkursowej.
3.        Oczekiwania wrocławskiego środowiska kulturalnego w temacie pracowni artystycznych.

Jaki cel konsultacji?

Zebranie potrzeb oraz wstępnych rekomendacji środowiska artystycznego oraz mieszkanek i mieszkańców Wrocławia w zakresie pracowni artystycznych.

Jaki efekt konsultacji?

Raport z konsultacji, zawierający rekomendacje i wytyczne dla funkcjonowania pracowni artystycznych we Wrocławiu. Na jego podstawie przygotowany zostanie projekt nowej uchwały, regulującej sposób przyznawania pracowni. W kolejnym etapie, w roku 2021 planowane są konsultacje projektu uchwały.

Kto konsultuje?

Mieszkanki i mieszkańcy Wrocławia ze szczególnym uwzględnieniem artystów, aktywistów miejskich, osób z organizacji pozarządowych, pracowników miejskich instytucji kultury oraz mieszkańców kamienic komunalnych, gdzie funkcjonują pracownie.

Jak konsultujemy?

  • E-SPOTKANIE ROZPOCZYNAJĄCE | 17.11.2020 r., g. 17.30 | dostępne na platformie internetowej Clickmeeting | transmisja na żywo na stronie konsultacji

Uwaga! Minimalne wymagania sprzętowe, aby wziąć udział w spotkaniu online - sprawdź!

  • E-SPOTKANIE Z REPREZENTANTAMI ŚRODOWISK | 08.12.2020 r.
  • E-SPOTKANIE  KONSULTACYJNE | 10.12.2020 r., g. 17.30 | dostępne na platformie internetowej Clickmeeting | transmisja na żywo na stronie konsultacji

Uwaga! Minimalne wymagania sprzętowe, aby wziąć udział w spotkaniu online - sprawdź!

Więcej informacji na: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jak-przyznawac-pracownie-artystyczne

Dodaj komentarz

Komentarze (0)

Przetargi
i Obwieszczenia

Zobacz